Teema 6: Työnkuva ja ajankäytön hallinta

Materiaaliin sisältyvät harjoitteet ovat:

 

Teema 1: Työhyvinvointi valmentajan työssä

 

Teema 2: Työsuhdeosaaminen

 

Teema 3: Minä Oy Ab – Itsensä johtamisen taidot

 

Teema 4: Vuorovaikutustaidot

 

Teema 5: Työn imu ja työuupumus

 

Teema 6: Työnkuva ja ajankäytön hallinta

Teema 6: Työnkuva ja ajankäytön hallinta

Teeman yhteenveto:

 

Valmentajan työnkuva on laaja, ja työroolit ovat monipuolisia. Tässä osiossa tarkastellaan:

  • valmentajan työn organisointia
  • ajankäytön hallintaa
  • omia arvoja ja asenteita työtä kohtaan
  • oman työn tekemisen tapaa käytännössä

 

Harjoitteiden tavoitteet:

  • selkeyttää ja jäsentää omaa työnkuvaa, perustehtävää ja priorisointia eri työtehtävien välillä.
  • tutkia oman työn tavoitteita suhteessa käytettyyn työaikaan; kuinka paljon valmennusarki koostuu tietoisista valinnoista?

Harjoitteiden avulla valmentajan hallinnan tunne työtään kohtaan lisääntyy ja työhyvinvointi vahvistuu.