Motivaation perustaidot

Harjoite: Harjoittelumotivaation tarkistus

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

Lasten innostuksen, motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

 

Motivaation valmiudet:

 

Motivaation perustaidot:

 

Motivaation huipputaidot:

Harjoittelumotivaation tarkistus

Tavoitteet

 • Harjoite auttaa urheilijoita palauttamaan ennen lajiharjoitusta mieleen, miksi he haluavat harjoitella lajiaan, ja mistä kaikesta he siinä nauttivat.
 • Urheilemisesta nauttimisen syiden mielessä pitäminen parantaa harjoittelun laatua.

Ajankäyttö ja toistot

 • Harjoite vie aikaa muutamia minuutteja urheilijakohtaisesti.
 • Harjoite toteutetaan lajiharjoituksen aluksi.
 • Harjoitetta voidaan toistaa aina tarvittaessa.

Tila ja välineet

Haluttaessa voidaan käyttää paperia tai mielellään esimerkiksi liitu- tai fläppitaulua, johon kirjataan urheilijan mainitsemat syyt, joiden vuoksi hän nauttii tulevasta harjoituksesta ja haluaa osallistua siihen.

Suoritusohjeet

 1. Jos urheilijoiden motivaatiossa ei tiedetä olevan erityisiä ongelmia, voidaan harjoitteesta suorittaa vain ensimmäinen osa (kohta 3). Jos taas motivaatiossa epäillään olevan ongelmia, jatketaan harjoitusta tarvittaessa eteenpäin ja sovitaan ennalta, miten toimitaan, jos urheilija ei lopultakaan löydä itsestään halua osallistua harjoitukseen.
 2. Joko ennen alkulämmittelyä tai sen jälkeen ennen varsinaisen lajiharjoittelun aloittamista urheilijat istuutuvat hetkeksi alas. Paikka voisi mielellään olla sellainen, josta näkee lajiharjoitustilaan.
 3. Urheilijat pohtivat istuessaan kaikenlaisia syitä, miksi he haluavat osallistua juuri alkavaan harjoitukseen. Tehtävänä on pohtia asiaa niin kauan, että tuntee itsessään voimakkaan halun osallistua ja aloittaa harjoituksen. Vertauskuvana voi käyttää kiristyvää kuminauhaa; urheilija voi tuntea, kuinka halu päästä aloittamaan harjoitus kasvaa, kuin kuminauha kiristyisi. Lopulta tuntuu, että on päästävä aloittamaan!  Kun tämä innostus ja motivaatio ovat voimakkaimmillaan, urheilija nousee ylös ja aloittaa lajiharjoittelun.
 4. Jos urheilija huomaa motivaatiossaan jotain ongelmia, eikä onnistu harjoitusinnon herättämisessä, siirtyy hän johonkin sovittuun, harjoitustilasta hieman kauempana olevaan paikkaan. Tämä voi auttaa, koska fyysinen etäisyys asioihin auttaa usein ottamaan myös henkistä etäisyyttä. Tällöin ajatukset ja tunteet ovat helpommin selviteltävissä.
 5. Urheilija pohtii jälleen tässä kauempana olevassa paikassa motivaatiotaan ja sitä, mistä kaikesta hän voi nauttia kohta alkavassa harjoituksessa. Kun into on noussut, aloittaa hän harjoituksen.
 6. Haluttaessa harjoitusta voidaan tästä edelleen jatkaa pyytämällä urheilijaa siirtymään vieläkin kauemmas, esimerkiksi pukuhuoneeseen tai kahvioon hakemaan innostusta. Tämä kannattaa tehdä erityisesti urheilijoiden kanssa, joilla on ollut viime aikoina ongelmia harjoitusmotivaation kanssa.
 7. Voidaan myös sopia, että jos urheilija ei kolmanteen tai neljänteenkään paikkaan siirryttyään ole löytänyt harjoitusintoa, voi hän lähteä kotiin ja jättää harjoituksen siltä päivältä väliin. Tällöin on tärkeää, että urheilija tietää olevansa yhtä tärkeä kuin ennenkin, vaikka lähtee sinä päivänä kotiin.

VINKKEJÄ!

Harjoittelu ilman harjoitusintoa ei yleensä ole laadukasta ja voi sisältää jopa loukkaantumisriskin. Jos urheilijalla käy harjoitetta tehdessä niin, että hän useamman kerran ei löydä harjoitusintoa, tulee urheilija kutsua henkilökohtaiseen keskusteluun sen selvittämiseksi, mitä voitaisiin muuttaa, jotta into palautuisi.

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: