Motivaation valmiudet

Harjoite: Kysymyksiä valmentajalle motivaatiosta ja motivoinnista

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

Lasten innostuksen, motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

 

Motivaation valmiudet:

 

Motivaation perustaidot:

 

Motivaation huipputaidot:

Harjoite: Kysymyksiä valmentajalle motivaatiosta ja motivoinnista

 

Tavoitteet

 • Kysymykset auttavat valmentajaa pohtimaan ja selventämään ajatuksiaan urheilijoiden ja myös omasta motivaatiosta ja urheilijoiden motivoinnista.
 • Kysymysten avulla voi edetä pohtimaan, millä kaikilla tavoilla urheilijoiden motivoitumista voi omassa tilanteessaan edistää.
 • Motivaatio on merkittävä tekijä lähes kaikissa urheiluun liittyvissä kysymyksissä, ja tehokas työskentely sen ylläpitämiseksi on valmentajan perustyötä, joka usein tuottaa tuntuvia tuloksia.

 

Ajankäyttö ja toistot

 • Kysymyksiin vastaaminen vie aikaa 30 - 60 minuuttia.
 • Kysymyksiin vastataan yhden kerran.
 • Vastaaminen voidaan toistaa esimerkiksi vuoden välein, etenkin jos valmentajan valmennustilanne on jollain tavoin selvästi muuttunut.

 

Tila ja välineet

 • Kysymyksiin kannattaa vastata rauhallisessa tilassa ja tilanteessa.
 • Harjoituslomake ja kynä.

 

Suoritusohjeet

 1. Tutustu harjoituslomakkeen kysymyksiin ja vastaa niihin asioita rauhassa pohtien.
 2. Vastattuasi kysymyksiin, toteuta mahdolliset urheilijoiden ja ryhmäsi motivaatioon ja tavoitteisiin liittyvät suunnitelmasi.
 3. Palaa tarkastelemaan vastauksiasi silloin tällöin ja pidä yllä herkkyytesi havainnoida muutoksia omassa tai urheilijoidesi motivaatiossa.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: