Kilpailemisen valmiudet

Harjoite 1: Kysymyksiä valmistautumisesta ja kilpailemisesta valmiuksien tasolla

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

 

Lasten kilpailemisen harjoitteet

 

Kilpailemisen valmiudet:

Kilpailemisen perustaidot:

 

Kilpailemisen huipputaidot:

Kysymyksiä valmistautumisesta ja kilpailemisesta valmiuksien tasolla

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT 

 • Kysymykset auttavat urheilijaa ja myös valmentajaa selvittämään ja pohtimaan, minkälaisia ajatuksia ja kokemuksia urheilijalla on kilpailuun valmistautumisesta ja kilpailemisesta tällä hetkellä.
 • Tämä on tärkeää, jotta urheilija pystyy jatkossa kiinnittämään valmistautumisessaan ja kilpailemisessaan huomiota olennaisiin asioihin ja jotta hän virittyy ja motivoituu tarkkailemaan niitä. 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT 

 • Kysymyksiin vastaaminen kestää noin 30-60 minuuttia.
 • Kysymykset voi myös tehdä kotitehtävinä.
 • Kysymyksiin voi halutessaan vastata uudestaan esimerkiksi vuoden välein, erityisesti, jos urheilija haluaa kysymysten avulla tarkastella valmistautumisen ja kilpailemisen taitojensa kehittymistä.

TILA JA VÄLINEET 

 • Kysymyksiin kannattaa vastata rauhallisessa tilassa ja tilanteessa.
 • Harjoituslomake ja kynä.

SUORITUSOHJEET 

 1. Kysy itseltäsi urheilijana harjoituslomakkeen kysymykset.
 2. Vastaa kysymyksiin rauhassa ja rehellisesti asioita pohtien. Pyri koko ajan tarkastelemaan asioita keskittyen siihen, mitä yleensä ja tyypillisesti teet ja ajattelet. Älä siis kirjoita huomioitasi jostain kilpailusta, jossa asiat ovat menneet täysin eri tavoin kuin yleensä, vaan kirjoita ennemmin yhteenveto kaikista kilpailuista, joissa asiat ovat sujuneet mahdollisimman tavallisella ja sinulle tyypillisellä tavalla.
 3. Kun urheilija on vastannut kysymyksiin, suosittelemme käymään vastaukset läpi vielä valmentajan tai jonkun muun henkilön kanssa, joka tuntee urheilijan ja hänen kilpailemiseen liittyvät toimet mahdollisimman hyvin.
 4. Tässä on tärkeää huomioida, että vielä ei ole tarkoitus suunnitella kilpailemiseen liittyvien ajatusten ja toimien muuttamista. Tavoitteena on tarkastella ja kerätä yksityiskohtaisesti talteen kaikki saatavilla oleva tieto urheilijan tämänhetkisistä, tyypillisistä tavoista ajatella ja toimia kilpailemiseen liittyvissä tilanteissa.
 5. Säilyttäkää lomake ja vastaukset niin, että voitte jatkossa palata ajatuksiin ja huomioihin.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: