Kilpailemisen valmiudet

Harjoite 2: Kilpailuun valmistautumisen tarkkailu

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

 

Lasten kilpailemisen harjoitteet

 

Kilpailemisen valmiudet:

Kilpailemisen perustaidot:

 

Kilpailemisen huipputaidot:

Kilpailuun valmistautumisen tarkkailu

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Kilpailuun valmistautumisen tarkkailu auttaa urheilijaa tiedostamaan jo olemassa olevat valmistautumisen rutiinit, joita hän joko tietoisesti tai tiedostamattaan toteuttaa.
 • Tulemalla tietoiseksi jo olemassa olevista rutiineista sekä niiden vaikutuksista omaan suorituskykyyn urheilija kykenee myös muokkaamaan rutiinejaan tulevaisuudessa yhä paremmin suorituskykyä ja suoritusvarmuutta tukeviksi. 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Aikaa kuluu ensin n. 15-30 minuuttia harjoituslomakkeen täyttämiseen, minkä jälkeen urheilija tarkkailee valmistautumistaan ainakin kolmessa kilpailussa. 

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoituslomake ja kynä urheilijoille.
 • Urheilijalle edellisessä harjoitteessa täytetty harjoituslomake.
 • Harjoitteen loppuun suorittamiseksi on odotettava, että urheilija kohtaa ainakin kolme kilpailutilannetta.

SUORITUSOHJEET

 1. Ottakaa esiin edellisessä harjoitteessa (harjoite 1: Kysymyksiä valmistautumisesta ja kilpailemisesta valmiuksien tasolla) urheilijan täyttämä harjoituslomake, jossa tarkasteltiin tyypillisiä valmistautumiseen ja kilpailutilanteeseen liittyviä toimia ja ajatuksia.
 2. Uuteen harjoituslomakkeeseen siirretään nyt tyypilliset rutiinit eli toimet, tekemiset ja myös ajatukset, jotka oletetaan urheilijan tekevän myös seuraavissa ainakin kolmessa kilpailussa. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi tavaroiden pakkaaminen tietyllä tavalla illalla, tietynlainen aamupala kilpailupäivänä, matka kisapaikalle, tietynlainen lämmittely, rauhalliset ajatukset juuri ennen starttia jne.
 3. Tämän jälkeen urheilijan tehtävänä, jossa valmentaja voi auttaa, on tarkkailla kirjattujen rutiinien toteutumista ja merkityksiä seuraavien kolmen kilpailun ajan. Urheilija tarkkailee siis, tapahtuvatko kirjatut asiat ja mikä niiden merkitys on eli miten kyseisen asian tekeminen tai ajattelu vaikuttaa häneen ja kilpailemiseen. Kirjatkaa kaikki huomiot tarkasti lomakkeeseen. Urheilijan tulee kirjata niin hyvät kuin huonot asiat, joiden huomaa tapahtuvan.
 4. On myös erittäin tärkeää tarkkailla, tekeekö urheilija lisäksi jotain muuta, jota ette olleet vielä kirjanneet rutiineihin. Urheilija kirjaa tarkoin kaikki huomionsa muista kuin jo kirjatuista asioista ja siitä, miten ne vaikuttavat. Monesti urheilijoilla on joko hyviä tai huonoja kilpailupäivään liittyviä ajatuksia tai toimia, joista hän ei ole itse ollut kovin tietoinen. Niiden huomaaminen voi olla erittäin merkittävää tulevan huippusuorituskyvyn saavuttamiseksi.
 5. Säilyttäkää lomake huolella tulevia harjoitteita varten.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: