Motivaation valmiudet

Harjoite: Kysymyksiä urheilijalle motivaatiosta

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

Lasten innostuksen, motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

 

Motivaation valmiudet:

 

Motivaation perustaidot:

 

Motivaation huipputaidot:

Kysymyksiä urheilijalle motivaatiosta

 

Tavoitteet

 • Harjoite antaa urheilijalle mahdollisuuden tarkastella syvällisesti motivaatiotaan ja motivoitumistaan. Tämä on tärkeää, jotta urheilija osaa jatkossa toimia parhailla mahdollisilla tavoilla motivaationsa säilyttämiseksi.
 • Harjoite antaa myös valmentajalle mahdollisuuden saada urheilijoilta palautetta siitä, mikä auttaa heitä ylläpitämään motivaatiota.
 • Harjoite lisää urheilijoiden ja valmentajan vuorovaikutusta.

 

Ajankäyttö ja toistot

 • Kysymyksiin voidaan vastata joko kirjallisesti tai keskustellen.
 • Aikaa voidaan käyttää kerrallaan sen verran kuin halutaan, kunnes kaikki halutut kysymykset on käyty läpi.
 • Kysymykset voidaan toistaa muutaman vuoden välein, kun urheilijan tilanne on selvästi muuttunut.

 

Tila ja välineet

 • Rauhallinen tila keskustelulle
 • Harjoituslomake ja kynä

 

Suoritusohjeet

 1. Aloittakaa tutustumalla yhdessä harjoituslomakkeen kysymyksiin. Harjoituslomake on jaettu kahteen erilliseen osaan, jotka ovat eri sivuilla. Valmentaja voi valita, käyttääkö hän heti molempia lomakkeita.
 2. Toisen sivun kysymyksiä voi myös käyttää palautelomakkeena omasta valmennuksesta urheilijoilta.
 3. Jos kysymyksiä annetaan urheilijoille kotitehtäviksi, on varmistettava, että kaikki ymmärtävät kaikki kysymykset. Samoin on varmistettava, että termi motivaatio on kaikille tuttu.
 4. Keskustelkaa, miksi motivaation tarkastelu on tärkeää, esimerkiksi: ”Urheilija tarvitsee paljon motivaatiota, ja kun tuntee oman motivaationsa hyvin, pystyy koko ajan huolehtimaan, että se pysyy yllä.”
 5. Käykää sitten kysymykset keskustellen läpi joko heti tai sitten, kun urheilijat ovat ensin itsenäisesti vastanneet kysymyksiin.
 6. On tärkeää, että keskustelun aikana kaikki halukkaat saavat kertoa ajatuksistaan tasapuolisesti, ja että kaikki ajatukset ja vastaukset ovat sallittuja.
 7. Jos jonkun urheilijan vastaukset herättävät valmentajassa huolta motivaation tai muun suhteen, suosittelemme keskustelemaan urheilijan kanssa vielä kahdenkesken.
 8. Valmentaja tutustuu vielä keskustelun jälkeen tarkemmin urheilijoiden vastauksiin ja pohtii, löytyykö urheilijoiden vastauksista yllättäviä tai uusia tietoja heidän motivoitumisestaan.
 9. Valmentaja pohtii, miten hän voisi ottaa urheilijoiden mahdollisia toiveita huomioon jatkossa. Valmentajan kannattaa kertoa urheilijoille ääneen näistä ajatuksistaan, koska se herättää urheilijoissa luottamusta ja tunteen mahdollisuudesta vaikuttaa. Tämä taas lisää motivoituneisuutta.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: