Motivaation perustaidot

Harjoite: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

Lasten innostuksen, motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

 

Motivaation valmiudet:

 

Motivaation perustaidot:

 

Motivaation huipputaidot:

Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä

 

Tavoitteet

 • Harjoite auttaa urheilijoita kiinnostavalla tavalla pohtimaan, minkälaisia ominaisuuksia ja taitoja omassa lajissa vaaditaan, jotta voi edistyä kohti huipputaitavuutta.
 • Samalla harjoite auttaa urheilijoita pohtimaan ja selventämään motivaatiotaan kehittyä, harjoitella ja kilpailla.
 • Harjoite antaa myös valmentajalle mahdollisuuden saada lisää tietoa urheilijoiden lajiaan ja taitavuuttaan koskevista ajatuksista.

 

Ajankäyttö ja toistot

 • Harjoitetta varten varataan aikaa noin 30 - 60 minuuttia.
 • Harjoite voidaan myös jakaa suoritettaviksi osissa, esimerkiksi 15 minuuttia kerrallaan.
 • Harjoite tehdään yhden kerran urheilijaa kohden, ja haluttaessa uudelleen esimerkiksi kahden vuoden kuluttua.

 

Tila ja välineet

 • Riittävän rauhallinen tila ryhmätyötä varten.
 • Harjoituslomake ja kynät.

 

Suoritusohjeet

 1. Aloittakaa tutustumalla kaikki yhdessä harjoituslomakkeen avulla psyykkisen lajianalyysin ohjeisiin. Harjoite on jaettu neljään vaiheeseen, jotka voidaan tehdä joko kaikki kerralla tai osissa.
 2. Urheilijat jakaantuvat pieniin ryhmiin, jos harjoite halutaan tehdä ryhmätyönä.
 3. Urheilijat keskittyvät pohtimaan ja kirjaamaan ajatuksiaan kysymyksiin, jotka koskevat sitä, minkälaisia taitoja ja ominaisuuksia omassa lajissa vaaditaan, jotta harjoittelu ja kilpaileminen onnistuvat tehokkaasti.
 4. Valmentaja kannustaa urheilijoita mahdollisimman monipuolisiin ja yksityiskohtaisiin vastauksiin.
 5. Vaiheessa 4 edetään pohtimaan omia ominaisuuksia ja taitoja. On tärkeää, että valmentaja osallistuu urheilijoiden pohdintoihin.
 6. Keskustelkaa lomakkeen kysymyksistä, ja palatkaa mielellään keskustelun osiin vielä monta kertaa harjoitteen suorittamisen jälkeenkin.

 

VINKKEJÄ!

Harjoitetta voidaan jatkaa siten, että valitaan pari urheilijaa, jotka laativat yhteenvedon lajissa vaadittavista ja tarvittavista ominaisuuksista ja taidoista. Yhteenveto voidaan tehdä kartongille, josta laaditaan taulu harjoitustilan seinälle motivoimaan urheilijoita tavoittelemaan ja kehittämään lajissa tärkeitä ominaisuuksia ja taitoja.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: