Kilpailemisen valmiudet

Harjoite 3: Kilpailun olotilapäiväkirja

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

 

Lasten kilpailemisen harjoitteet

 

Kilpailemisen valmiudet:

Kilpailemisen perustaidot:

 

Kilpailemisen huipputaidot:

Kilpailun olotilapäiväkirja

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoite aloittaa prosessin, jonka myötä urheilija oppii ensin tunnistamaan ja myöhemmin muuttamaan olotiloja, jotka auttavat häntä saavuttamaan suorituskykynsä huipun sekä kilpailutilanteissa että muina hetkinä, jolloin urheilija haluaa onnistua hyvin.

 AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoitteeseen voidaan sisällyttää haluttu määrä menneitä kilpailuja.
 • Suosittelemme lisäksi olotilojen tarkkailua mahdollisimman monessa tulevassa kilpailussa, mielellään koko kilpailukauden ajan.
 • Kilpailun olotilojen analysointiin kuluu aikaa n. 15-30 minuuttia kilpailua kohden. Kun tarkkailtuja kilpailuja on riittävä määrä, kerätään kaikki päiväkirjat yhteen ja analysoidaan, mitkä asiat liittyvät urheilijan onnistumiseen. Tähän tulee käyttää riittävästi aikaa; ajankulu riippuu analysoitavien kilpailujen määrästä. 

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoite kannattaa tehdä rauhallisessa tilassa ja tilanteessa.
 • Meneillään olevia kilpailuja analysoitaessa päiväkirjaa voi mielellään täyttää jo kilpailun aikana tai heti sen jälkeen.
 • Urheilijoille harjoituslomake ja kynä

 

SUORITUSOHJEET

 1. Aloittakaa käymällä urheilijoiden kanssa läpi harjoitteen kulku ja tavoite harjoituslomakkeen avulla.
 2. Keskustelkaa erityisen tarkasti siitä, millä tavoin kilpailun kunkin vaiheen onnistumista arvioidaan. Tavoitteena ei voi olla se, että jokaisen kilpailun tulos ja suoriutuminen olisivat erityisen loistavia, vaan suorituskykyä tulee tässä vaiheessa verrata siihen, minkälaisiin suorituksiin ja suoritusvarmuuteen urheilija kykenee rutiininomaisesti harjoituksissa.
 3. Harjoite kannattaa suorittaa mahdollisimman monta kertaa, jotta päästään mahdollisimman luotettavaan arvioon siitä, minkälainen olo- ja tunnetila sekä minkälaiset ajatukset liittyvät kyseisen urheilijan onnistumiseen ja suoritusvarmuuteen.
 4. Anna urheilijoille harjoituslomakkeita niin monta kuin päätätte kilpailuja analysoida. Suosittelemme analysoimaan kaikki kilpailut, jotka ovat vielä hyvin muistissa sekä tulevat kilpailut ainakin seuraavan kilpailukauden ajan.
 5. Päiväkirjoja voidaan analysoida yhdessä jokaisen kilpailun jälkeen, mutta olennaisinta on kerätä kaikki päiväkirjat yhteen kilpailukauden ja tarkastella niitä etsien toistuvia seikkoja, jotka ovat edeltäneet urheilijan hyvää suoriutumista. Käykää tällöin jokainen päiväkirja läpi ja merkitkää selvästi kaikki olo- ja tunnetilat sekä muut huomiot, jotka ovat liittyneet onnistumisiin ja hyvään suoritusvarmuuteen. Urheilija on tällöin jo todennäköisesti muutenkin valmiimpi kuvaamaan onnistumiseensa liittyviä asioita kuin ennen kilpailujen säännönmukaista tarkkailua.
 6. Laatikaa lopuksi tulevia harjoitteita varten yhteenveto siitä, mitkä olotilat, tunteet, ajatukset ja fiilikset vaikuttavat olevan selvästi yhteydessä urheilijan hyvään suoriutumiseen.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: