Motivaation perustaidot

Harjoite: Urheilijoiden ehdotuksia motivoitumiseen

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

Lasten innostuksen, motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

 

Motivaation valmiudet:

 

Motivaation perustaidot:

 

Motivaation huipputaidot:

Urheilijoiden ehdotuksia motivoitumiseen

 

Tavoitteet

 • Motivoitumiseen vaikuttaa voimakkaasti se, kuinka paljon urheilija kokee voivansa vaikuttaa harjoitteluunsa ja kilpailemiseensa.
 • Harjoite antaa valmentajalle mahdollisuuden kuulla urheilijoiden omia ajatuksia siitä, minkälaiset asiat heitä harjoituksissa ja kilpailuissa erityisesti motivoisivat.

 

Ajankäyttö ja toistot

 • Harjoite annetaan urheilijoille pohdittavaksi ryhmänä tai jokaiselle yksin joko lajiharjoituksen yhteydessä tai kotitehtävänä.
 • Harjoite voidaan toistaa uudelleen esimerkiksi kerran harjoitusvuoden aikana.

 

Tila ja välineet

 • Urheilijoille puhdasta paperia ja kynät
 • Jatkoharjoitteeseen tulostusversion kahdella viimeisellä sivulla oleva lista: Keinoja vaikuttaa motivaatioon

 

Suoritusohjeet

 1. Jaa urheilijat sopiviin ryhmiin, tai anna halutessasi jokaiselle urheilijalle tyhjä paperi.
 2. Urheilijoiden tehtävänä on listata mahdollisimman monta asiaa, joiden he ajattelevat auttavan siinä, että he jaksavat aina tulla harjoituksiin, harjoitella hyvin, harjoitella koko ajan enemmän ja jatkaa lajin parissa vuosia eteenpäin.
 3. Kun urheilijat ovat valmiita, he esittelevät listansa valmentajalle.
 4. Keskustellaan siitä, millä tavoin listoissa olevia ehdotuksia voitaisiin toteuttaa käytännössä.
 5. Jos mahdollista, sovitaan jonkin ehdotuksen välittömästä toteuttamisesta käytännössä.
 6. Halutessaan valmentaja voi jatkaa harjoitetta esittelemällä lisäksi urheilijoille listan (tulostusversion viimeiset sivut: Keinoja vaikuttaa motivaatioon), jossa on lueteltu erilaisia, urheilijoiden ja valmentajien käyttämiä keinoja säilyttää ja palauttaa motivaatio. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä urheilijoille, joilla on ollut vaikeuksia motivaation kanssa. Listaa tutkitaan yhdessä ja keskustellaan listassa olevien ehdotusten herättämistä ajatuksista.

 

Valmentaja voi lisäksi tarjota urheilijoille mahdollisuuden jutella hänen kanssaan henkilökohtaisesti, jos jokin tehtävän herättämä ajatus jää vaivaamaan. Urheilija saattaa myös haluta jutella jonkin ehdotuksen toteuttamisesta valmentajan kanssa kahden kesken.

 

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: