Motivaation perustaidot

Harjoite: Kuinka hyvin ymmärrän lajiani

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

Lasten innostuksen, motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

 

Motivaation valmiudet:

 

Motivaation perustaidot:

 

Motivaation huipputaidot:

Kuinka hyvin ymmärrän lajiani

 

Tavoitteet

 • Urheilijan motivoitumista lisää se, että hän ymmärtää, miksi mitäkin asioita harjoitellaan ja miten minkäkin osataidon harjoittelu johtaa pidemmällä tähtäimellä tuloksiin.
 • Harjoite antaa urheilijoille ja valmentajille mahdollisuuden lisätä urheilijan lajitietoisuutta ja sitä kautta syvää kiinnostusta siitä, mikä johtaa lajissa kehittymiseen ja miten se tapahtuu.

 

Ajankäyttö ja toistot

 • Harjoite voidaan toteuttaa esimerkiksi lajiharjoituksen aluksi tai jonain muuna sopivana hetkenä.
 • Harjoite vie aikaa n. 10 - 20 minuuttia.
 • Toistoja voidaan tehdä uudestaan niin paljon kuin valmentaja ja urheilijat kokevat mielekkääksi.

 

Tila ja välineet

 • Harjoite voidaan suorittaa lajiharjoittelun tiloissa.
 • Harjoituslomake ja kynät.

 

Suoritusohjeet

 1. Valmentaja laatii etukäteen urheilijoille lajia koskevia kysymyksiä. Harjoituslomakkeista löytyy tyhjä lomake, johon kysymykset voi suoraan kirjoittaa ja kopioida sitten kaikille ryhmän urheilijoille. Esimerkeistä löytyy erityyppisiä kysymyksiä, joita voi esimerkiksi laatia vastaavasti omasta lajista.
 2. Valmentaja voi laatia kysymyksiä ajankohtaisesta aiheesta, jota harjoitusryhmässä on harjoiteltu tai tullaan harjoittelemaan. Näin urheilijoita voidaan motivoida meneillään olevaan tai tulevaan harjoitteluun.
 3. Kysymyksiä voi myös laatia henkilökohtaisesti jollekulle urheilijalle koskien esimerkiksi oheisharjoittelua, jos urheilijalla on vaikeuksia motivoitua  juuri oheisharjoitteluun.
 4. Kysymyksiin voidaan vastata paikan päällä harjoituksissa, tai ne voi antaa urheilijoille kotitehtäviksi.
 5. Kun urheilijat ovat vastanneet kysymyksiin, niistä keskustellaan, ja valmentaja kertoo oikeat vastaukset kysymyksiin, joihin sellainen on olemassa.

 

Urheilijoiden vastauksia kannattaa kuunnella mielenkiinnolla ja hyväksyen, sillä niiden perusteella valmentaja ja urheilija voivat lisätä keskinäistä yhteisymmärrystään asioista ja motivoitua pitkäjänteiseen kehittymistyöhön.

 

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: