Motivaation valmiudet

Harjoite: Motivoituminen on taito

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

Lasten innostuksen, motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

 

Motivaation valmiudet:

 

Motivaation perustaidot:

 

Motivaation huipputaidot:

Motivoituminen on taito

 

Tavoitteet

 • Kun harjoitellaan paljon tai toistetaan paljon samoja asioita, on ymmärrettävää, että kiinnostus tekemiseen ei aina ole korkeimmillaan. Riippuu kuitenkin suuresti urheilijan omasta suhtautumisesta, kuinka hyvin hän jaksaa panostaa harjoitteluun huonompanakin hetkenä.
 • Harjoite auttaa urheilijoita oivaltamaan sen ja keskustelemaan siitä, että motivoituminenkin on taito, jota voi harjoitella, ja jonka avulla on mahdollista parantaa omaa harjoittelun laatuaan suuresti.

 

 Ajankäyttö ja toistot

 • Harjoite voidaan toteuttaa esimerkiksi lajiharjoituksen aluksi tai jonain muuna sopivana hetkenä. Harjoituksen lopuksi kokoonnutaan hetkeksi kuulemaan, minkälaisia ajatuksia urheilijoilla on harjoituksen aikana ollut.
 • Harjoite vie aikaa n. 10 - 20 minuuttia ja muutaman minuutin lajiharjoituksen lopuksi.
 • Toistoja voidaan tehdä kymmeniä, ja harjoite vaatiikin yleensä useamman toiston, jotta urheilijat oppivat hyötymään siitä ihanteellisesti.

 

Tila ja välineet

 • Harjoite voidaan suorittaa lajiharjoittelun tiloissa.

 

Suoritusohjeet

 1. Harjoite aloitetaan keskustelemalla hetki siitä, miten urheilija voi motivoitua harjoittelemaan paljon tai tekemään sellaisiakin asioita, joista hän ei niin paljoa nauti. Valmentaja pyytää urheilijoita keksimään mahdollisimman monia erilaisia tapoja ja keinoja, joiden he ajattelevat auttavan motivoitumaan harjoitteluun myös hyvin hankalina hetkinä.
 2. Seuraavaksi kokeillaan hauskaa motivoitumisharjoitusta:
  • "Jokainen urheilija miettii ensin jonkin asian, joka kiinnostaa häntä itseään mahdollisimman vähän. Jotain sellaista, jonka tekemiseen ei ikinä voisi kuvitella haluavansa kuluttaa aikaa."
  • "Urheilijat jakaantuvat pareittain tai kolmen hengen ryhmiin."
  • "Parina tai ryhmässä jokainen urheilija vuorollaan saa tehtäväkseen yrittää esittää valitsemansa täysin epäkiinnostavan asian toisille urheilijoille erittäin kiinnostavana juttuna. Tehtävänä on houkutella muut jollain tavoin mukaan ja perustella heille, miksi juttuun todellakin kannattaisi lähteä mukaan."
  • "Kun urheilija on perustellut parhaansa mukaan todellisuudessa mielestään epäkiinnostavan jutun muille erityisen kiinnostavana, urheilijat pohtivat hetken parina tai ryhmänä, millä tavoin asian esittänyt urheilija pyrki muuttamaan tylsän asian motivoivaksi."
  • "Tämän jälkeen vaihdetaan vuoroja niin, että kaikki ovat ainakin kerran ehtineet esittämään tylsän asian kiinnostavana."
  • "Lopuksi kokoonnutaan vielä isoksi ryhmäksi ja käydään läpi muutama harjoituksen esiin nostama keino, millä tavoin tylsänkin asian voi muuttaa kiinnostavaksi. Esimerkki tällaisesta voisi olla se, että pyrkii keksimään jotain, edes pieniä hyötyjä itselle siitä, mitä joutuu tekemään."
 3. Valmentaja voi halutessaan toteuttaa alkavassa lajiharjoituksessa myös sellaisia asioita, joiden tietää olevan urheilijoille jollain tavoin erityistä motivoitumista vaativia. Näin urheilijat pääsevät heti kokeilemaan motivoitumisen taitoaan.
 4. Lajiharjoituksen lopuksi kokoonnutaan vielä pariksi minuutiksi pohtimaan, kohtasiko kukaan urheilija tässä harjoituksessa tilanteita, joissa joutui tekemään erityistä työtä sen eteen, että jaksoi yrittää täysillä ja suorittaa mahdollisimman laadukkaasti.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: