Motivaation valmiudet

Harjoite: Kootut selitykset eivät kelpaa

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

Lasten innostuksen, motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

 

Motivaation valmiudet:

 

Motivaation perustaidot:

 

Motivaation huipputaidot:

Kootut selitykset eivät kelpaa

 

Tavoitteet

 • Ihmisille on tyypillistä vedota tiettyihin ongelmiin tai syihin silloin, kun jonkin asian tekeminen tuntuu vaikealta. Tällainen syihin vetoaminen on paljolti tiedostamatonta, ja ihminen uskoo tällöin itsekin, että syy, joka estää toiminnan tai ainakin haittaa sitä, on todellinen, vaikka näin ei olisikaan.
 • Harjoite auttaa urheilijoita huomaamaan omia tapojaan vedota erilaisiin syihin. Harjoitteen avulla urheilija oppii arvioimaan, onko syy todellinen, ja motivoimaan itsensä ylittämään esteet, jos se vain on mahdollista.

 

Ajankäyttö ja toistot

 • Harjoite toteutetaan esimerkiksi lajiharjoituksen aluksi.
 • Harjoitteesta tulee parhaimmillaan urheilijalle pysyvä taito ja menetelmä arvioida omaa motivoitumisen astettaan harjoituksen alkaessa, mikä auttaa häntä parantamaan harjoittelunsa laatua.

 

Tila ja välineet

 • Harjoitus suoritetaan lajiharjoituksen yhteydessä.
 • Harjoituslomake ja kynät.

 

Suoritusohjeet

 1. Harjoite aloitetaan keskustelemalla urheilijoiden kanssa siitä, kuinka tärkeä jokainen yksittäinen lajiharjoitus on, vaikka välillä tuntuisikin siltä, että tavoitteet ovat kaukaisia ja on yhdentekevää, jos välillä harjoittelee huonommin. Valmentaja pyytää urheilijoita keksimään syitä sille, miksi jokaiseen harjoitukseen kannattaa keskittyä huolella. (Esimerkiksi, ettei loukkaannu, että saa perustoistoja, voi nopeammin edetä taas uusien suoritusten harjoitteluun jne.)
 2. Keskustelun jälkeen urheilijoille jaetaan harjoituslomakkeet. Harjoituslomakkeeseen kirjataan aluksi kaikki erilaiset selitykset, joita tietää itselleen tai valmentajalle usein sanovansa silloin, kun jostain syystä ei huvittaisi, jaksaisi tai haluaisi harjoitella tai tehdä jotain suoritusta.
 3. Kun jokainen on saanut koottua omat tyypilliset selityksensä, sovitaan, että niitä selityksiä, jotka nyt on paperiin kirjattu, ei saa käyttää seuraavan, esimerkiksi, kuukauden aikana. Sen sijaan kun huomaa, että aikoo selittää, miksi ei kannattaisi tai haluaisi suorittaa tai tehdä jotain asiaa, pitää joko keksiä uusi selitys tai sitten vain suorittaa. Tärkeää on kuitenkin ymmärtää, että jos urheilijalla on todellinen syy, joka estää harjoittelun ja joka on kirjattu listalle, saa urheilija tietenkin jäädä kirjaamisesta huolimatta pois harjoituksesta.
 4. Aina jos urheilija keksii jonkin uuden selityksen (joka ei ole todellinen, kuten että jalka on kipeä, kun se todella on loukkaantunut), se kirjataan listaan, ja näin ollen sitä ei saa käyttää enää uudelleen.
 5. Kun sovittu ajanjakso on kulunut, esimerkiksi kuukausi, kokoonnutaan tarkastelemaan, miten selitysten kirjaaminen ja niiden käyttökielto on mahdollisesti vaikuttanut harjoittelun laatuun ja harjoituksiin motivoitumiseen.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: