Motivaation perustaidot

Harjoite: Urheilijat valmentajina

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

Lasten innostuksen, motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

 

Motivaation valmiudet:

 

Motivaation perustaidot:

 

Motivaation huipputaidot:

Urheilijat valmentajina

 

 

Tavoitteet

 • Harjoite antaa urheilijoille vaikuttamisen mahdollisuuden tunteen, kun he saavat välillä vaihtaa roolia valmentajaksi. Tämä puolestaan lisää motivoitumista ja itseluottamuksen tunnetta.
 • Harjoite auttaa urheilijoita oivaltamaan erilaisten harjoitusten merkityksiä omassa lajissa ja pohtimaan omaa rooliaan oppijana.

 

Ajankäyttö ja toistot

 • Harjoitteet toteutetaan lajisuoritusten yhteydessä.
 • Harjoite vaatii yleensä muutaman kerran toiston, jotta urheilijat oppivat hyötymään siitä parhaimmalla mahdollisella tavalla.
 • Toistoja voidaan tehdä yhä uudelleen.

 

Tila ja välineet

 • Harjoite suoritetaan lajiharjoitusten yhteydessä.
 • Ei välineitä, paitsi mahdollisesti lajiin kuuluvat välineet.

 

Suoritusohjeet

 1. Harjoitteessa urheilijat siirtyvät sovituksi ajaksi tai haluttaessa koko harjoituksen ajaksi valmentajan rooliin. Valmentaja päättää urheilijoiden taitotason mukaisesti, kuinka kauan harjoitetta suoritetaan ja miten se toteutetaan.
 2. Alla on ehdotuksia erilaisista toteutustavoista, joita voidaan soveltaa urheilijoiden, toiveiden ja mahdollisuuksien mukaan:
  • Jokainen ryhmän urheilija saa vuorollaan hetken aikaa ohjata tiettyä harjoitetta muille ryhmän urheilijoille.
  • Jokainen urheilija saa vuorotellen suunnitella ja ohjata osan lajiharjoituksesta muille urheilijoille. Aikaa pidennetään taitotason ja ohjauskykyjen mukaisesti. Suunnitelman voi tehdä urheilija itse tai sitten valmentaja voi auttaa tai kokonaan kertoa, mitä tehdään. Yhdessä lajiharjoituksessa toteutaan aina yhden tai korkeintaan muutaman urheilijan ohjaushetki, ja tapaa jatketaan, kunnes jokainen urheilija on saanut ohjata harjoituksen osan.
  • Yksi tai useampi urheilija kerrallaan ohjaavat harjoitushetkeä, jossa valmentaja on ohjattavana.
  • Jos mahdollista pyydetään muitakin seuran tai muun yhteisön valmentajia mukaan harjoitukseen, ja urheilijat pääsevät ohjaamaan valmentajaryhmää!
  • Urheilijoille järjestetään mahdollisuus ohjata harjoitus tai harjoituksen osa itseään nuoremmalla harjoitusryhmälle.
 3. Ohjaushetkien ja -kertojen jälkeen keskustellaan ajatuksista, joita urheilijoille on herännyt ohjaamisen myötä. Keskustellaan oppijana olosta ja ohjaajana olosta sekä näiden roolien eroista. Keskustellaan myös siitä, mikä tuntui vaikealta ja mikä helpolta.

 

VINKKEJÄ!

Useat valmentajat ovat huomanneet, että kun urheilija on käynyt jo nuorena valmentaja- ja ohjaajakoulutuksessa, on siitä ollut suuresti hyötyä myös urheilijan omaan harjoitteluun ja kilpailemiseen. Koulutus auttaa mm. ymmärtämään lajia, oivaltamaan harjoittelun merkityksen sekä ymmärtämään, miten tärkeää on kuunnella ja antaa palautetta.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: