Motivaation perustaidot

Harjoite: Urheilija tavoitteen saavuttamisen asiantuntijana

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

Lasten innostuksen, motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

 

Motivaation valmiudet:

 

Motivaation perustaidot:

 

Motivaation huipputaidot:

Urheilija tavoitteen saavuttamisen asiantuntijana

 

 Tavoitteet

 • Urheilijan motivaation säilymisen kannalta on tärkeää, että urheilija saa itse määritellä tavoitteita ja myös vaikuttaa työhön tavoitteensa saavuttamiseksi.
 • Harjoite antaa urheilijalle mahdollisuuden ilmaista jokin tärkeä tavoite, ja sen jälkeen ottaa itse vastuuta siitä, että tavoite varmasti saavutetaan.
 • Toisaalta harjoitetta voidaan myös hyödyntää tilanteissa, joissa jonkin tavoitteen saavuttaminen tuntuu epävarmalta, ja urheilija kaipaa lisää uskoa ja motivaatiota työskentelyyn tavoitteen saavuttamiseksi.

 

Ajankäyttö ja toistot

 • Harjoitteen voi toteuttaa esimerkiksi lajiharjoituksen aluksi.
 • Harjoitteen suorittaminen vie aikaa n. 30 minuuttia, minkä jälkeen suunnitelmaa palataan tarkastelemaan mahdollisimman usein, jotta se pysyy mielessä.
 • Harjoite vaatii yleensä muutaman toiston, jotta urheilijat oppivat hyötymään siitä parhaimmalla mahdollisella tavalla.
 • Toistoja voidaan tehdä yhä uudelleen uusien tavoitteiden yhteydessä.

 

Suoritusohjeet

 1. Harjoite aloitetaan tutustumalla harjoituslomakkeen kysymyksiin ja varmistamalla, että urheilijat ymmärtävät kaikki kysymykset.
 2. Tämän jälkeen urheilijat aloittavat päättämällä jonkin heille tärkeän tavoitteen, jonka he haluavat saavuttaa. Aluksi kannattaa kannustaa urheilijoita valitsemaan tavoitteita, joiden saavuttamiseen ei mene liian kauan aikaa, jotta he saavat hyviä kokemuksia harjoitemenetelmän käytöstä.
 3. Urheilijat vastaavat sitten tavoitetta koskeviin kysymyksiin. Urheilijoita tulee kannustaa ja tarvittaessa ohjata mahdollisimman yksityiskohtaisiin ja ptkälle mietittyihin vastauksiin.
 4. Lomaketta voidaan käyttää tehokkaasti myös tilanteissa, joissa urheilijalla on ollut vaikeuksia jonkin asian oppimisessa. Tällöin valmentaja ja urheilija voivat päättää tavoitteen yhdessä, minkä jälkeen urheilija vastaa loppuihin kysymyksiin itse.
 5. Valmentajan kannattaa tutustua urheilijoiden vastauksiin, jotta hän voi omalta osaltaan parhaimmalla mahdollisella tavalla tukea urheilijan työskentelyä tavoitteen saavuttamiseksi.
 6. Lomakkeet säilytetään sellaisessa paikassa, josta urheilijat voivat käydä niitä säännöllisesti tarkastelemassa.
 7. Jos tilanne muuttuu jollain tavalla, tulee tavoitetta tai toimintasuunnitelmia muokata tarpeen mukaan.
 8. Kun urheilija saavuttaa tavoitteen, juhlistetaan asiaa jollain mukavalla tavalla!

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: