Motivaation valmiudet

Harjoite: Urheilijan omat tavoitteet

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

Lasten innostuksen, motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

 

Motivaation valmiudet:

 

Motivaation perustaidot:

 

Motivaation huipputaidot:

Urheilijan omat tavoitteet

 

Tavoitteet

 • Motivoitumiseen vaikuttaa merkittävästi se, että urheilija kokee tavoitteet omikseen ja on aidosti innostunut tavoittelemaan niitä.
 • Harjoite auttaa valmentajaa ja urheilijaa vertaamaan tavoitteitaan ja siten varmistumaan siitä, että tavoitteet ovat samansuuntaiset. Tällöin yhteistyö sujuu varmemmin.

 

Ajankäyttö ja toistot

 • Harjoite toteutetaan esimerkiksi lajiharjoituksen aluksi.
 • Harjoitteen lomakeosan voi antaa urheilijoille myös kotiin täytettäväksi.
 • Harjoitteen toteuttamiseen kuluu aikaa noin 30 minuuttia.
 • Harjoite voidaan toistaa noin vuosittain.

 

Tila ja välineet

 • Harjoitus suoritetaan lajiharjoituksen yhteydessä ja halutessa ensin täyttämällä lomake kotona.
 • Harjoituslomake ja kynät.

 

Suoritusohjeet

 1. Harjoite aloitetaan siten, että urheilijat täyttävät harjoituslomakkeeseen omia tavoitteitaan eri aikaväleille.
 2. Samalla valmentaja kirjaa omia, jokaiselle urheilijalle erikseen ajattelemiaan tavoitteita vastaaville aikaväleille.
 3. Kun sekä urheilija että valmentaja ovat kirjanneet tavoitteet valmiiksi, verrataan niitä yhdessä. Tarkastellaan, eroavatko tavoitteet vai ovatko ne samansuuntaisia ja suunnilleen samantasoisia tavoitteita.
 4. Jos huomataan selviä eroja tavoitteissa, pohditaan, tulisiko tavoitteita jollain tavoin muokata, jotta ne tuntuisivat edelleen urheilijan omilta, vaikka niihin jollain tapaa lisättäisiin valmentajan ajatuksia.
 5. Tavoitteita tulee tämän jälkeen tarkastella ja tarpeen mukaan muokata säännöllisesti, jotta urheilija saa kokea saavuttavansa tavoitteita ja jotta hän oppii näin käyttämään tavoitteita tehokkaasti motivoitumisensa tukena.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: