Keskittymisen perustaidot

Harjoite 1: Kysymyksiä keskittymisestä perustaitojen tasolla

Teeman harjoitteet tasoittain:

Lasten harjoitteet

Keskittymisen valmiudet

Keskittymisen perustaidot

Keskittymisen huipputaidot

Kysymyksiä keskittymisestä perustaitojen tasolla

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Kysymyksien esittäminen auttaa urheilijaa suuntaamaan ajatteluaan olennaisiin kohtiin keskittymisessään.
 • Kysymykset ja niihin vastaaminen avaavat mahdollisuuksia urheilijoiden ja valmentajien väliseen vuorovaikutukseen, joka koskee keskittymistä ja sen merkitystä urheilussa.
 • Kysymyksien esittäminen ohjaa urheilijaa oppimaan ja oivaltamaan asioita itse.
 • Urheilija oppii, mitä keskittyminen tarkoittaa, mitä hyötyä siitä on ja minkälaiset hänen keskittymistaitonsa tällä hetkellä ovat.

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Esitettäessä yksi kysymys kerrallaan: n. 30 s - 1 min / urheilija
 • Esitettäessä kaikki kysymykset kirjallisesti: n. 15 - 30 min.
 • Keskustelu kotitehtävänä vastattujen kysymysten pohjalta: 5 - 30 min ajankäytön, urheilijoiden määrän ja tavoitteiden mukaisesti.
 • Kysymykset esitetään kerran jokaiselle urheilijalle.
 • Kysymykset voidaan haluttaessa toistaa uudelleen esimerkiksi vuosittain, jos katsotaan, että asiat ovat saattaneet merkittävästi muuttua huonompaan tai parempaan suuntaan.
 • Kysymyksiä voi käyttää keskustelun pohjana urheilijoiden henkilökohtaisissa keskusteluissa.

TILA JA VÄLINEET

 • Esitettäessä harjoittelun lomassa: valmentajalle tarvittaessa kysymykset kirjallisina mukaan muistiavuksi kirjallisina
 • Valmentajalle tarvittaessa kysymykset kirjallisina muistiavuksi.
 • Annettaessa urheilijoille kirjallisesti suoritettaviksi: harjoituslomakkeet ja kynät.

SUORITUSOHJEET

 1. Urheilijat vastaavat harjoituslomakkeessa oleviin kysymyksiin.
 2. Kysymykset voidaan esittää joko lajisuoritusten välissä yksi kerrallaan tai erikseen kysymyksiä varten varatussa tilanteessa. Kysymyksiä voi esittää yksi tai useampi /harjoitus tai kaikki kysymykset kerralla.
 3. Kysymyslomakkeet voi myös antaa urheilijoille kotiin täydennettäviksi kotitehtävänä, jolloin vastauksia käsitellään tehtävän tekemisen jälkeen niistä keskustellen.
 4. Urheilijoiden esittäessä vastauksia kysymyksiin, jutelkaa asioista ja päättäkää tilanne yhteenvedettyyn näkemykseen.
 5. Valmentaja voi auttaa erityisesti nuoria urheilijoita laajentamaan ajatuksiaan ja rohkaista heitä pohtimaan asioita yhä pidemmälle.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: