Tietoisku keskittymisen valmiuksista

Teeman harjoitteet tasoittain:

Lasten harjoitteet

Keskittymisen valmiudet

Keskittymisen perustaidot

Keskittymisen huipputaidot

Tietoisku keskittymisen valmiuksista

 

Alla on esitetty viisi tietoiskua, jotka liittyvät valmiuteen keskittyä urheilusuorituksissa.

Nämä viisi asiaa on olennaista tietää, jotta keskittymisen valmiustason harjoitukset onnistuvat tehokkaasti ja tuloksellisesti.

TIETOISKU 1

Keskittyminen tarkoittaa huomion suuntaamista tehtävän onnistumisen kannalta olennaisiin asioihin.

TIETOISKU 2

Keskittyminen on taito. Ihminen pystyy itse vaikuttamaan keskittymiseensä. Omaa keskittymiskykyä on näin harjoittelun avulla mahdollista kehittää yhä paremmaksi.

TIETOISKU 3

Keskittymistä tulee harjoitella säännöllisesti edeten helpommista harjoituksista kohti vaikeampia.

TIETOISKU 4

Keskittymiskyvyn tietoisen kehittämisen edellytys on, että urheilija pystyy sanoin kuvaamaan, mitä keskittyminen tarkoittaa ja miltä hänestä tuntuu, kun keskittyminen sujuu hyvin tai heikommin.

TIETOISKU 5

Keskittymisen laatuun harjoituksissa on kiinnitettävä erityistä huomiota, koska juuri harjoittelu on tehokasta lajinomaisen keskittymisen harjoittelua. Huono keskittyminen harjoituksissa harjoittaa tehokkaasti huonoa lajinomaista keskittymiskykyä!