Kilpailemisen valmiudet

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

 

Lasten kilpailemisen harjoitteet

 

Kilpailemisen valmiudet:

Kilpailemisen perustaidot:

 

Kilpailemisen huipputaidot:

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset

Jokaisesta teemasta on tasoittain tarjolla harjoiteyhteenveto, jossa on lyhyesti kuvattu jokaisen harjoitteen tavoite sekä suoritustapa. Tämän yhteenvedon avulla voi etsiä yksilölliseen tilanteeseen sopivia harjoitteita. Yhteenvedon avulla saa myös nopean yleiskuvan siitä, minkälaisia asioita harjoitteiden avulla harjoitellaan ja saavutetaan.

Harjoitteita voi myös lähteä toteuttamaan teemoittain edeten helpoimmista kohti vaikeampia. Tällöin harjoitteista muodostuu esimerkiksi kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen kehitysprosessi, jonka voi yhdistää luontevasti muuhun harjoitteluun esimerkiksi harjoituskauden tai harjoitusvuoden ajalle.

 

Valmistautumisen ja kilpailemisen valmiuksien tavoitteita

  • Tutustuminen omiin, valmistautumiseen ja kilpailemiseen liittyviin ajatuksiin, tunteisiin ja jo olemassaoleviin rutiineihin
  • Alustava taito analysoida erilaisten rutiinien merkitystä kilpailuvireen säätelyssä
  • Kilpailemiseen liittyvien taitojen kehittäminen harjoituksissa
  • Monipuolinen, tehokas kilpailuanalyysi kilpailutapahtumien jälkeen

 

 

Valmiuksien harjoitteet:

Harjoite 1: Kysymyksiä valmistautumisesta ja kilpailemisesta valmiuksien tasolla

Harjoitteen tavoitteena on, että urheilijat ja myös valmentajat tulevat tietoisiksi ajatuksista ja kokemuksista, joita urheilijat tällä hetkellä omaavat koskien omaa kilpailuun valmistautumistaan ja kilpailemistaan. Urheilija vastaa kilpailemiseen liittyviin kysymyksiin pohtien asiaa omia, tyypillisiä toimintamalleja tarkastellen. Lopuksi asioista voidaan keskustella valmentajan kanssa.

Harjoite 2: Kilpailuun valmistautumisen tarkkailu

Tavoitteena on harjoitteen rutiiniportaikon avulla tarkkailla ja selvittää mahdollisimman tarkasti, minkälaisia rutiineja urheilija tällä hetkellä toteuttaa liittyen kilpailuun valmistautumiseen ja kilpailemiseen. Tämä on tärkeää, jotta urheilija pystyy jatkossa luomaan ja harjoittelemaan itselleen rutiinit, jotka palvelevat urheilusuoritusta ja huippusuorituskykyä mahdollisimman ihanteellisesti. Urheilija kirjaa rutiininsa portaikkoon ja tarkkailee sitten kilpailuissa, toteutuvatko rutiinit ja onko niitä vielä lisää.

Harjoite 3: Kilpailun olotilapäiväkirja

Harjoitteen avulla urheilija voi aloittaa harjoitusprosessin, jonka tavoitteena on oppia tietoisesti vaikuttamaan omiin kilpailuun liittyviin olotiloihin, ja lisätä siten suoritusvarmuutta ja onnistumisten määrää. Tässä harjoitteessa urheilija jakaa kilpailun lajin kannalta olennaisiin vaiheisiin, ja tarkkailee olotilojaan ja onnistumistaan määrittelemissään vaiheissa.

Harjoite 4: Kilpailunomaisen harjoittelun analyysi

Tavoitteena on tarkistaa ja arvioida, kuinka paljon ja minkälaista kilpailunomaista harjoittelua urheilija suorittaa. Urheilija ja valmentaja arvioivat harjoitteen avulla yksityiskohtaisesti, millä tavoin suoritukset ja harjoittelu eroavat kilpailu- ja harjoittelutilanteissa, ja minkälaisia keinoja heillä on käytössä kilpailunomaisten tilanteiden harjoittamiseen fyysisesti ja psyykkisesti.

Harjoite 5: Kilpailunomainen harjoittelu

Harjoitteessa urheilija ja valmentaja seuraavat kirjallisesti kilpailunomaisen harjoittelun määrää ja laatua sovitun aikaa ennen lähestyvää kilpailutapahtumaa. Tämän jälkeen saman harjoitteen avulla voidaan haluttaessa/tarvittaessa suunnitella kilpailua edeltävä harjoittelu vieläkin paremmin kilpailuun valmistavaksi.

Harjoite 6: Kilpailun analyysi

Harjoitteen avulla urheilija analysoi tarkasti juuri tapahtuneen kilpailun saadakseen siitä mahdollisimman paljon hyvää tietoa koskien harjoittelua ja kilpailemista jatkossa. Harjoite kehittää systemaattisesti toteutettuna tehokkaasti myös urheilijan epäonnistumisen ja virheen sietämisen ja hyödyntämisen taitoja.