Motivaation perustaidot

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

Lasten innostuksen, motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

 

Motivaation valmiudet:

 

Motivaation perustaidot:

 

Motivaation huipputaidot:

Jokaisesta teemasta on tasoittain tarjolla harjoiteyhteenveto, jossa on lyhyesti kuvattu jokaisen harjoitteen tavoite sekä suoritustapa. Tämän yhteenvedon avulla valmentaja ja urheilija voivat etsiä yksilölliseen tilanteeseen sopivia harjoitteita. Yhteenvedon avulla saa myös nopean yleiskuvan siitä, minkälaisia asioita harjoitteiden avulla harjoitellaan ja saavutetaan.

Harjoitteita voi myös lähteä toteuttamaan teemoittain edeten helpoimmista kohti vaikeampia. Tällöin harjoitteista muodostuu esimerkiksi motivaation ja motivoitumisen kehittämisen harjoitusprosessi, jonka voi yhdistää luontevasti muuhun harjoitteluun esimerkiksi harjoituskauden tai harjoitusvuoden ajalle.

 

Motivaation ja motivoitumisen perustaitojen tavoitteita

  • Urheilijan vaikuttamisen mahdollisuuden kokemukset liittyen omaan harjoitteluun ja tavoitteisiin
  • Tietoinen vaikuttaminen harjoittelusta nauttimiseen
  • Urheilijan lajitietous ja ymmärrys tavoitteiden saavuttamiseen vaadittavien harjoitteiden merkityksestä

 

Perustaitojen harjoitteet

 

Harjoite 1: Järjestelmällinen urheilusta nauttiminen

Harjoitteen tavoitteena on oppia menetelmä tai rutiini, jonka avulla urheilija palauttaa järjestelmällisesti mieleensä syyt, joiden vuoksi hän haluaa osallistua alkavaan harjoitukseen ja on innostunut siitä. Harjoitusinto tuottaa laadukkaampaa harjoittelua, ja toisaalta päinvastaisessa tapauksessa saadaan tärkeää tietoa valmentajalle ja urheilijalle itselleen siitä, että motivoitumiseen on kiinnitettävä huomiota.

 

Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä

Tavoitteena on, että urheilijat pohtivat erilaisten kysymysten ja tehtävien avulla tarkoin, minkälaisia ominaisuuksia ja taitoja juuri omassa lajissa vaaditaan, jotta voi edetä kohti huipputaitavuutta harjoittelijana ja kilpailijana. Harjoite voidaan suorittaa pienissä ryhmissä, jolloin ryhmät tarkastelevat ajatuksiaan ja esittävät niitä lopuksi kaikille. Tämä lisää motivoitumista ja selkeyttä omaan urheiluun.

 

 Harjoite 3: Urheilijoiden ehdotuksia motivoitumiseen

Tavoitteena on, että urheilija voi kokea mahdollisimman paljon vaikuttamisen mahdollisuuksia koskien omaa harjoitteluaan ja kilpailemistaan sekä koko urheilemisen kokonaisuutta. Tämä lisää motivoitumista pitkällä tähtäimellä. Harjoitteessa urheilijat listaavat itselleen tärkeitä motivaatioon vaikuttavia asioita. Lisäksi haluttaessa tarkastellaan listaa muiden valmentajien ja urheilijoiden käyttämistä keinoista.

 

Harjoite 4: Kuinka hyvin ymmärrän lajiani

Tavoitteena on lisätä urheilijoiden lajitietoutta ja ymmärrystä siihen, miksi jotain tiettyjä asioita harjoitellaan, ja millä tavoin ne ovat merkittäviä tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Valmentaja laatii urheilijoille kysymyksiä, joihin urheilijat vastaavat. Tämä lisää myös keskinäistä yhteisymmärrystä asioista.

 

Harjoite 5: Urheilijat valmentajina

Tavoitteena on lisätä urheilijoiden vaikuttamisen mahdollisuuden tunteita sekä ymmärrystä lajista ja suorituksista, joita he itse opettelevat. Harjoitteessa jokainen urheilija saa vuorotellen mahdollisuuden siirtyä sovituksi ajaksi valmentajan rooliin, minkä jälkeen keskustellaan harjoitteen herättämistä ajatuksista ja kokemuksista.

 

Harjoite 6: Urheilija tavoitteen saavuttamisen asiantuntijana

Harjoitteen tavoitteena on edelleen lisätä urheilijan kokemusta siitä, että hän on itse asettanut tavoitteen ja ottaa sitä kautta myös itse vastuuta siitä, että tavoite saavutetaan. Urheilija vastaa yksityiskohtaisiin ja hyviä mielikuvia herättäviin kysymyksiin koskien asetettua tavoitetta ja kehittymistä sitä kohti.