Motivaation valmiudet

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

Lasten innostuksen, motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

 

Motivaation valmiudet:

 

Motivaation perustaidot:

 

Motivaation huipputaidot:

Jokaisesta teemasta on tasoittain tarjolla harjoiteyhteenveto, jossa on lyhyesti kuvattu jokaisen harjoitteen tavoite sekä suoritustapa. Tämän yhteenvedon avulla valmentaja ja urheilija voivat etsiä yksilölliseen tilanteeseen sopivia harjoitteita. Yhteenvedon avulla saa myös nopean yleiskuvan siitä, minkälaisia asioita harjoitteiden avulla harjoitellaan ja saavutetaan.

Harjoitteita voi myös lähteä toteuttamaan teemoittain edeten helpoimmista kohti vaikeampia. Tällöin harjoitteista muodostuu esimerkiksi motivaation ja motivoitumisen kehittämisen harjoitusprosessi, jonka voi yhdistää luontevasti muuhun harjoitteluun esimerkiksi harjoituskauden tai harjoitusvuoden ajalle. 

 

Motivaation ja motivoitumisen valmiuksien tavoitteita

  • Urheilijoiden motivaation tila
  • Minkälaiset asiat urheiluyhteisössä toimivat hyvinä motivaattoreina ja mitkä mahdollisesti eivät.
  • Mitä motivaatio ja motivoituminen yleensä ja erityisesti itsen kohdalla tarkoittavat
  • Motivoituminenkin on taito; vastuu omasta motivoitumisesta sellaisiinkin harjoituksiin ja harjoitteisiin, joista ei noin vain itsestään ole riittävän innostunut

 

Valmiuksien harjoitteet

 

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle motivaatiosta ja motivoinnista

Tavoitteena on , että valmentaja tarkastelee ajatuksiaan liittyen urheilijoidensa ja myös omaan motivoitumiseen, jotta motivaatio tavoitteiden saavuttamiseen vaadittavaan työskentelyyn jatkuvasti säilyy tai tarvittaessa kehittyy. Harjoitteessa valmentaja vastaa kysymyksiin liittyen urheilijoiden ja omaan motivaatioon ja motivoitumiseen.

 

Harjoite 2: Kysymyksiä urheilijalle motivaatiosta

Harjoitteessa urheilija vastaa kirjallisesti monipuolisiin kysymyksiin koskien omaa motivaatiotaan ja motivoitumistaan sekä harjoitteluun että kilpailemiseen. Lopuksi asioista keskustellaan niin, että valmentajat ja urheilijat pääsevät hyödyntämään tiedon harjoittelun ja kilpailemisen laadun sekä urheilemiseen motivoitumisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

 

Harjoite 3: Harjoituspäiväkysely

Harjoitteen tavoitteena on lisätä valmentajan ja urheilijan ajatustenvaihtoa kiireisinäkin harjoituspäivinä ja lisäksi erityisesti, jos jokin asia jää mietityttämään urheilijaa tai valmentajaa harjoituksen päätteeksi. Harjoitteessa valmentaja merkitsee valmiiksi annetuista kysymyksistä haluamansa tai laatii itse urheilijalle kysymykset, joihin tämä vastaa kirjallisesti.

 

Harjoite 4: Motivoituminen on taito

Harjoite auttaa urheilijoita oivaltamaan, että motivoituminen on taito, eli on paljolti myös itsestä kiinni, kuinka kiinnostavilta tylsemmätkin asiat tuntuvat. Harjoite aloitetaan keskustelemalla asiasta, minkä jälkeen kokeillaan hauskaa motivoitumisharjoitusta pareittain. Aihetta viedään vähitellen myös lähemmäs omaa harjoittelua ja lajia tarkkailemalla ja harjoittelemalla asiaa omassa toiminnassa.

 

Harjoite 5: Kootut selitykset eivät kelpaa

Harjoitteen tavoitteena on motivoida urheilijoita hauskalla tavalla ylittämään itsensä ja huomaamaan omia tapoja selitellä erilaisia selityksiä silloin, jos jokin asia ei tunnu mukavalta. Näin harjoittelun laatu paranee ja urheilija ottaa itse vastuuta omista harjoituksistaan. Harjoitteen kulku tapahtuu käytännössä siten, että urheilija ei saa käyttää uudelleen jo kerran käytettyä ”huonoa selitystä” jättääkseen jotain väliin.

 

Harjoite 6: Urheilijan omat tavoitteet

Tavoitteena on varmistaa, että urheilija kokee asetetut tavoitteet omikseen, ja että valmentajan ja urheilijan ajatukset tavoitteista eivät eroa liiaksi toisistaan. Urheilija ja valmentaja kirjaavat molemmat itsenäisesti tavoitteita eri aikaväleille, minkä jälkeen tavoitteista keskustellaan toisiinsa vertaillen.