Kilpailemisen valmiudet

Tietoiskut kilpailemisen harjoittelun valmiuksista

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

 

Lasten kilpailemisen harjoitteet

 

Kilpailemisen valmiudet:

Kilpailemisen perustaidot:

 

Kilpailemisen huipputaidot:

Tietoisku kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen harjoittelun valmiuksista

 

Alla on esitetty viisi tietoiskua, jotka liittyvät kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen valmiuksiin urheilusuorituksissa. Nämä viisi asiaa on olennaista tietää, jotta kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen valmiustason harjoitukset onnistuvat tehokkaasti ja tuloksellisesti.

 

TIETOISKU 1 

Kilpaileminen on taito, jota jokainen urheilija voi kehittää kohti huipputaitavuutta.

TIETOISKU 2 

Kilpailemisen taito kehittyy vähitellen prosessissa, jossa urheilija kilpailun jälkeen arvioi toimintaansa ja jossa harjoittelukaudella kiinnitetään huomiota kilpailusuoritusten kannalta olennaisiin tekijöihin ja harjoitetaan niitä. 

TIETOISKU 3 

Kilpailuissa kannattaa yleensä olla tavoitteena hyvä rutiinisuoritus, jota harjoituskaudella kehitetään yhä korkeammalle tasolle. Urheilijat ovat yksilöllisiä siinä, kuinka haastavat tavoitteet luovat sopivasti painetta kilpailuissa suoriutumiseen. 

TIETOISKU 4 

Kun urheilija tunnistaa tarkoin omia kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen tapojaan, on hänen mahdollista lähteä kehittämään taitavuuttaan niissä kohti huipputasoa. Harjoittelu aloitetaan näin ollen valmistautumisen ja kilpailun tarkkailemisesta. 

TIETOISKU 5 

Yltääkseen tasaisesti huippusuorituksiin on urheilijan saatava riittävästi mahdollisuuksia harjoitella mahdollisimman paljon oikeaa kilpailutilannetta vastaavissa olosuhteissa. Kilpailunomaisen harjoittelun tulee kattaa kilpailunomaisuus sekä fyysisesti että psyykkisesti.