Motivaation valmiudet

Tietoiskut motivaation ja motivoitumisen valmiuksista

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

Lasten innostuksen, motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

 

Motivaation valmiudet:

 

Motivaation perustaidot:

 

Motivaation huipputaidot:

Tietoiskut motivaation ja motivoitumisen valmiuksista

 

Alla on esitetty viisi tärkeää tietoiskua liittyen motivaatioon ja motivoitumiseen. Nämä viisi asiakokonaisuutta on olennaista tietää, jotta motivaatioon liittyvät harjoitteet valmiustasolla onnistuvat tehokkaasti ja tuloksellisesti.

 

TIETOISKU 1 

Motivaatiolla tarkoitetaan kaikkea, mikä saa urheilijan toimimaan fyysisesti ja psyykkisesti saavuttaakseen asetetun tavoitteen. Motivaatiolla on aina jokin suunta, ja se voi olla voimakasta tai olematonta tai jotain siltä väliltä. Motivaatio vaihtelee myös sen suhteen, kuinka pitkäjänteistä tai lyhytaikaista se on.

 

TIETOISKU 2

Tavoitteet liittyvät kiinteästi ja erottamattomasti urheilijan motivoitumiseen. Urheilija ja valmentaja voivat vaikuttaa motivoitumiseen merkittävästi tavoitteenasettelun kautta. TrainingFocuksessa onkin erillisenä teemana tavoitteenasettelu, jonka harjoitteiden avulla urheilija ja valmentaja voivat halutessaan keskittyä tavoitteenasetteluun pidemmällä aikavälillä ja siten tukea urheilijan motivaatiota ja sen säilymistä tehokkaasti. TrainingFocuksen motivaatioteema käsittelee muita tärkeitä motivoitumiseen liittyviä aiheita.

 

TIETOISKU 3

Urheilija motivoituu  tekemään asioita, joissa hän tuntee olevansa kyvykäs ja saavuttavansa onnistumisia. Urheilija motivoituu myös sitä kautta, että hän viihtyy harjoittelu- ja kilpailuyhteisössä ja tuntee kuuluvansa siihen kiinteästi ja tärkeänä, arvostettavana osana tuloksista riippumatta. Valmentaja ja urheilija voivat näihin tekijöihin vaikuttamalla varmistaa, että motivoituminen on ihanteellista ja motivaatio säilyy pitkäjänteisesti.

 

TIETOISKU 4 

Urheilijan motivaatio voi olla sisäistä tai ulkoista. Käytännössä motivaatio rakentuu lähes aina sekä sisäisten että ulkoisten motivaatiotekijöiden ympärille. Sisäisen motivaation omaava urheilija nauttii itse tekemisestä, omasta kehittymisestään ja lajista. Ulkoisesti motivoituneelle urheilijalle sijoitukset, palkkiot ja palkinnot sekä menestys ovat usein hyvin tärkeitä syitä osallistua toimintaan. Sisäinen motivoituminen on usein sillä tavoin turvallisempaa, että sen avulla on helpompaa suhtautua epäonnistumisiin ja motivoitua pitkäjänteisesti kehittymään kohti tavoitteita.

 

TIETOISKU 5 

Motivoituminen on taito, jota voi harjoitella. Urheilija voi itse suuresti vaikuttaa siihen, suhtautuuko hän esimerkiksi mielestään tylsiin venyttelyharjoituksiin pitäen niitä äärimmäisen rasittavina vai keskittyen ajattelemaan niistä saatavaa hyötyä.