Asiantuntijat

Copen ja SportFocuksen asiantuntijat työskentelevät laajasti suorituskyvyn, hyvinvoinnin ja psyykkisen terveyden kentällä. He kouluttavat monenlaisissa ympäristöissä muun muassa valmentajia ja asiantuntijoita, työskentelevät olympia- ja paralympiatiimeissä sekä erilaisten ryhmien, joukkueiden ja yhteisöjen parissa. Olennaisena osana työtään he tapaavat asiakkaita psykologi- ja psykoterapiavastaanotolla.

Löydät tietoa palveluistamme sivuilta Vastaanotto sekä Koulutukset. Yhteystietomme sekä yhteydenottolomakkeen löydät Yritys-sivulta.

Paula Arajärvi

 • Psykologian maisteri, psykologi
 • Psykoterapeutti (lyhytterapia ja Kelan kuntoutusterapia, EMDR-terapia)
 • Mindfulness-ohjaaja (MBSR - Stressin säätely tietoisen läsnäolon avulla)
 • Sertifioitu urheilupsykologi
 • Ammattivalmentaja (harrasteliikunta,  kilpa- ja huippu-urheilu)

Erityisosaaminen

 • Psykoterapeuttinen ja kliininen eli mielenterveyteen liittyvä psykologinen työskentely
 • Pelkotilat ja kriisitilanteet
 • Kilpa- ja huippu-urheilukentän sekä paralympiaurheilun tuntemus
 • Kirjoittaminen ja psykologiseen harjoitteluun liittyvän sisällön ja materiaalin tuottaminen

Paula on työskennellyt valmentajana ja kouluttajana vuodesta 1996 ja tehnyt vastaanottotyötä vuodesta 2005. Hän on myös kirjoittanut sekä luonut erilaisia innovatiivisia, luotettavaan tieteeseen nojaavia menetelmiä psykologiseen työskentelyyn. Paula työskentelee niin urheilun kuin yhtä lailla kaikenlaisilla aloilla ja elämäntilanteissa hyvinvointiaan ja/tai suorituskykyään kehittävien asiakkaiden kanssa.

Työskentelyotteeltaan Paula on lämmin, aktiivinen, tasa-arvoinen ja integratiivinen pyrkien löytämään jokaiselle yksilöllisesti sopivan ja hyvältä tuntuvan tavan edetä. Psykologian ja psykoterapian puolella Paula omaa paljon kokemusta muun muassa seuraavien psyykkiseen terveyteen liittyvien teemojen parista: mielialaan liittyvät huolet, kuten masentuneisuus ja ahdistuneisuus, pakko- ja paniikkioireet, vuorovaikutukselliset haasteet ihmisten välillä, työssä ja arjessa jaksaminen ja uupuminen, äitiyteen ja vanhemmuuteen liittyvät tilanteet, huolet ja kriisit sekä itsetuntoon liittyvät aiheet. Paulan psykoterapeuttinen pohjakoulutus on ratkaisukeskeinen, minkä lisäksi hän omaa runsaasti kokemusta ja koulutusta mm. kognitiivisista, kognitiivisen käyttäytymisterapian, tunnekeskeisistä sekä hyväksymis- ja omistautumisterapeuttisista (HOT) menetelmistä. Paulalla on myös erityisosaamista liittyen pelkotiloihin sekä traumaattisten tapahtumien ja kriisien käsittelyyn.

Paula on itse urheillut kansainvälisellä tasolla uimahypyissä ja toiminut myös ammattivalmentajana. Hänen toinen päälajinsa oli sulkapallo, ja työnsä myötä hän on saanut tutustua lisäksi suureen lajikirjoon ja erilaisten suoritusalojen ja ammattien luonteeseen. Paula on tehnyt työtä niin harraste- kuin olympia- ja paralympiaurheilijoiden kanssa.

Paulalle on ennen kaikkea tärkeää, että asiakkaat todella kokevat voivansa tulla tapaamisiin omana itsenään, yhtä lailla inspiroitumaan keskustelusta, yhteisistä oivalluksista ja menetelmistä kuin löytämään tukea ja apua mieltä tai arkea painaviin haasteisiin tai vakavampiin ongelmiin. Paulalla on pitkä kokemus myös etäyhteydellä toteutetusta työskentelystä.

Paula A Sivuilla
Paula T. Sivuilla 3

Paula Thesleff

 • Psykologian maisteri, psykologi
 • Liikuntatieteiden maisteri (Master’s Program in Sport and Exercise Psychology)
 • Urheilupsykologi (sert.)
 • Työnohjaaja
 • Mindfulness-koulutus (MBSR)
 • Suomen Urheilupsykologisen yhdistyksen varapuheenjohtaja ja Psykologiliiton psyykkisen valmennuksen työryhmän jäsen
 • Journal of Clinical Sport Psychology, member of editorial board

Erityisosaaminen

 • Koulutus ja työnohjaus
 • Kilpa- ja huippu-urheilukentän tuntemus, erityisesti esteettiset taitolajit ja joukkueet
 • Esittävän taidekentän tuntemus
 • Syömiseen ja kehonkuvaan liittyvät pulmat
 • Kirjoittaminen ja psykologiseen harjoitteluun liittyvän sisällön ja materiaalin tuottaminen

Paula on empaattinen ja eloisa asiantuntija sekä lämmin persoona, joka ymmärtää psyykkisen valmennuksen merkityksen niin urheilun, tieteen kuin taiteen näkökulmasta. Paulan oma kilpaurheilutausta on rytmisessä voimistelussa ja joukkuevoimistelussa - hän on kokenut urheilija kansainvälisellä tasolla. Lisäksi Paulan osaamisen taustalla vaikuttaa ammattitanssijan ja ilma-akrobaatin ura.

Paulan vahvuuksia ovat taito kuunnella, kohdata ja olla läsnä asiakkaan asioiden ja kokemusten äärellä. Paulalle tärkeää on näyttöön pohjautuva työskentelyote ja hän käyttää tieteellistä asiantuntijuuttaan niin koulutuksissa, ryhmien kanssa työskennellessä kuin kahdenkeskisissä asiakaskontakteissa.

Paula on lisäksi aktiivinen verkostotoimija ja toimii luottamustehtävissä Suomen urheilupsykologisen yhdistyksen varapuheenjohtajana ja Psykologiliiton psyykkisen valmennuksen ammatillisen työryhmän jäsenenä.

Anna Kilpinen, Psyykkinen valmentaja, Copen ja SportFocuksen psykologiharjoittelija keväällä 2021

 • Psykologian kandidaatti (maisteri 06/2021),
 • Psyykkinen valmentaja (EduFocus 2017-2018)
 • Tukihenkilön peruskoulutus
 • Palvelut myös Turun seudulla

Erityisosaaminen

 • Urheilijoiden ja ryhmien psyykkinen valmennus ja psykologiharjoittelijan vastaanotto
 • Joukkueurheilu
 • Vuorovaikutus ja urheilijoiden ja valmentajien väliset suhteet
 • Valmentajakoulutus ja valmentajien työhyvinvointi

Anna on lähes valmis psykologian maisteri ja viimeistelee tutkintonsa psykologiharjoittelijana Copessa keväällä 2021. Anna työskentelee urheilun kentällä laajasti eri ikäisten ja tasoisten yksilöiden, joukkueiden ja ryhmien kanssa. Lisäksi Anna on ehtinyt kerryttää kokemusta myös valmentajien kouluttajana.

Annan kilpaurheilutausta on muodostelmaluistelussa, ja urheilu-uran loputtua hän on valmentanut muun muassa juniorijääkiekkoilijoita sekä ohjannut luistelukouluja ja nuoria yksinluistelijoita.

Annan työskentelyote on kokonaisvaltainen, lempeä ja kuunteleva. Hän lähestyy jokaista asiakastaan yksilöllisesti ja auttaa löytämään sopivat työskentelytavat kuhunkin tilanteeseen. Niin ryhmämuotoisessa työskentelyssä kuin yksilövastaanotolla Anna pyrkii luomaan turvallisen ja avoimen ilmapiirin, jossa osallistuja kokee olevansa tervetullut juuri sellaisina kuin on. Annan tyyli on aktiivinen ja hän kannustaakin rohkeasti monien erilaisten näkökulmien pohdintaan.

Anna työskentelee pääkaupunkiseudun lisäksi säännöllisesti myös Turussa ja Varsinais-Suomen alueella sekä yksittäisesti myös muualla Suomessa.

Anna

Yhteistyökumppanit

Tanja

Tanja Keskinen

 • Psykologian maisteri, psykologi
 • Psyykkinen valmentaja (EduFocus 2019)

Erityisosaaminen

 • Urheilijoiden ja ryhmien psyykkinen valmennus ja urheilupsykologipalvelut
 • Valmentajakoulutus
 • Urheilijan identiteetin kehittymisen tukeminen
 • Mielenterveyden kysymykset
 • Tunnetyöskentely

Tanja työskentelee vastaanottotyön, psyykkisen valmennuksen ryhmäprosessien sekä valmentajien koulutustyön parissa.

Työskentelyotteeltaan Tanja on aktiivinen, tunteisiin keskittyvä ja lempeän haastava. Niin yksilövastaanotoilla kuin ryhmien kanssa työskennellessä Tanja pyrkii aina huomioimaan sekä urheilun että hyvinvoinnin näkökulman. Koulutuksissaan Tanja pyrkii kannustamaan itsereflektioon ja hyvään keskusteluilmapiiriin.

Tanjan oma lajitausta on taitoluistelussa ja tanssissa, mutta hän tekee monipuolisesti yhteistyötä sekä yksilö- että joukkuelajien kanssa. Lisäksi Tanjalla on työkokemusta lasten ja nuorten kanssa työskentelystä perustason terveydenhuollon tehtävistä.

Laura Koivusalo

 • Psykologian maisteri, Psykologi
 • Sertifioitu urheilupsykologi
 • EMDR-terapeutti
 • Psyykkinen valmentaja (EduFocus 2017-2018)

Erityisosaaminen

 • Suoritustilanteisiin liittyvä jännitys, ahdistus ja pelkotilat
 • Ylikuormitus, urasiirtymät, loukkaantumiset ja kriisitilanteet
 • Psyykkisten voimavarojen ja mielenterveyden tukeminen
 • Asiantuntija koulutukset ja työnohjaus
 • Kilpa- ja huippu-urheilun kentän tuntemus, erityisesti yksilölajit

Laura suhtautuu intohimoisesti suorituskyvyn psykologiaan ja psyykkisten voimavarojen kehittämiseen. Hänellä on laaja työkokemus eri lajien urheilijoiden ja joukkueiden psyykkisestä valmennuksesta, asiantuntija koulutuksista sekä kliinisen urheilupsykologian kysymyksistä.

Lauran erityisosaamista ovat psyykkisten taitojen kehittäminen, suoritustilanteisiin liittyvä jännitys ja pelot, ylikuormitus ja loukkaantumistilanteista toipuminen sekä erilaisten kriisitilanteiden ja urasiirtymien käsittely. Vastaanotolta saat apua myös mielenterveyteen liittyviin huoliin. Asiakkaisiin Laura suhtautuu lempeän reippaalla otteella, voimavaroja tukien ja rohkeasti muutokseen kannustan.

Urheilumaailman vaatimukset ovat Lauralle tuttuja monesta roolista käsin: kilpauimarina, valmentajana sekä lukuisten urheilijoiden, valmentajien ja joukkueiden urheilupsykologina. Laura hyödyntää joustavasti urheilupsykologian asiantuntemustaan myös muiden asiakasryhmien kanssa.

Laura
Noora

Noora Koskiahde

 • Psykologian maisteri, psykologi
 • Psyykkinen valmentaja (EduFocus 2018-2019)

Erityisosaaminen

 • Urheilijoiden ja ryhmien psyykkinen valmennus ja urheilupsykologipalvelut
 • Nuorten mielenterveys ja identiteetin kehittymisen vahvistaminen
 • Lasten ja nuorten psyykkinen valmennus ja urheilupsykologia
 • Vanhempien ohjaus

Noora on psyykkisen valmennuksen ja kliinisen psykologian ammattilainen, jolle varsinkin nuorten urheilijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja identiteettikehityksen tukeminen ovat erityisen lähellä sydäntä.

Noora työskentelee sekä yksilöiden että ryhmien kanssa monenlaisissa psyykkisen valmennuksen työtehtävissä. Nooralla on pitkäaikaista
työkokemusta ja erityisosaamista nuorisopsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa, joten hänen vastaanotoltaan voi saada tukea myös mielenterveyden haasteisiin liittyviin kysymyksiin.

Noora hyödyntää työskentelyotteessaan erityisesti kognitiivis-käyttäytymisterapeuttisia ja myötätuntokeskeisiä terapiamenetelmiä, kuunnellen kuitenkin herkällä korvalla myös asiakkaan omia toiveita ja tarpeita. Nuorempien asiakkaiden kanssa työskennellessään Noora tarjoaa mielellään tukea ja ohjausta myös vanhemmille.

Jatta Muhonen

 • Esiintymisen ja suorituskyvyn psykologian maisteri (MSc)
 • Psykologian tohtoritutkija
 • Psykologian MA (Master of Arts in Psychology), British Association for Sport and Exercise Sciences Supervised Sport and Exercise Scientist
 • Hypnoterapia-koulutus ja Mindfulness-koulutus
 • Lastensuojelu urheilussa -koulutus

Erityisosaaminen

 • Esiintymisjännitys
 • Urheilijoiden ja esiintyjien siirtymäkaudet, uran lopettaminen ja loukkaantumiset
 • Urheilijoiden suojelu
 • Vuorovaikutustaidot sekä identiteettityöskentely
 • Palvelut myös englannin kielellä

Jatta on koulutukseltaan esiintymisen ja suorituskyvyn maisteri. Jatan tutkinto on ainutlaatuinen, sillä koko Euroopassa sen voi suorittaa vain Edinburghin yliopistossa. Tutkinto pohjautuu urheilupsykologiaan, hyödyntäen tietoa ja taitoa myös muilta esiintymisen aloilta.

Jatta on tehnyt vastaanottotyötä urheilijoiden ja esiintyvien taiteilijoiden kanssa vuodesta 2016 sekä Britanniassa että Suomessa. Jatta suorittaa tällä hetkellä tohtoritutkintoaan aiheenaan ”urheilussa tapahtuva psyykkinen pahoinpitely”, ja työskentelee samalla yksilövastaanotolla, ryhmien kanssa sekä kouluttaen. Jatan oma urheilutausta on muodostelmaluistelussa.

Jatan työskentelyn tavoitteina on aina luoda lämmin ja luottavainen ilmapiiri, jossa esiintyjä tai urheilija kokee olevansa turvassa. Jatan työote on keskusteleva, aktiivinen ja jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioon ottava.

Jatta työskentelee mielellään myös englanniksi.

Jatta
Sara

Sara Pajunen

 • Psykologian maisteri, psykologi
 • Psyykkinen valmentaja (EduFocus 2019-2020)

Erityisosaaminen

 • Tanssijoiden ja urheilijoiden psyykkinen valmennus ja urheilupsykologipalvelut
 • Mielenterveyden ja psyykkisen hyvinvoinnin aiheet ja haasteet
 • Syömiseen liittyvät haasteet ja terve kehosuhde.
 • Itseluottamuksen kehittäminen

Saran lajitausta on baletissa, ja hänellä on paljon kokemusta sekä baletti- että muiden lajien tanssijoiden kanssa työskentelystä myös psyykkisen valmennuksen asiantuntijana. Myös monet urheilulajit ovat ehtineet tulla Saralle tutuiksi.

Sara työskentelee monipuolisesti erilaisten psyykkisen valmennuksen prosessien parissa niin yksilövastaanotolla, ryhmämuotoisesti kuin kouluttaen. Hänelle erityisen tärkeitä aiheita ovat mielenterveyden kysymykset sekä urheilijoiden ja tanssijoiden psyykkinen hyvinvointi.

Saran työskentelyote on kannustava ja lämmin, huolellinen, kuunteleva ja aktiivinen. Sara auttaa mielellään myös tavoitteellisesti harjoittelevia aktiiviliikkujia sekä elämäntapamuutosten yhteydessä.