Tervetuloa harjoittelemaan!

Tässä harjoituksessa hyödynnetään vahvuuksien tunnistamista itseluottamuksen vahvistumiseksi.

Tavoitteet

 • Urheilijat tunnistavat ja rohkenevat ilmaista omia ja muiden vahvuuksia.
 • Vahvuuksien sisäistämisen myötä urheilijan itseluottamus tarvittaessa kohentuu.
 • Ryhmän tai joukkueen sekä urheilijoiden ja valmentajan välinen ilmapiiri ja vuorovaikutus kehittyvät edelleen.

Vahvuuksien korostaminen ja niihin huomion kiinnittäminen on monille urheilijoille erittäin tehokas tapa kehittää tai korjata itseluottamuksen kokemusta pitkäaikaisesti tai sitten esimerkiksi ennen vaativaa kilpailua tai jonkin vastoinkäymisen jälkeen.

Suoritusohjeet

 • Tutustu alla esitettyihin tehtäviin.
 • Voit toteuttaa tehtävät joko kaikki kerralla tai sitten siirtyen tehtävästä toiseen eri lajiharjoituskerroilla.

Tehtävä 1: Keksitään vahvuuksia

 1. Pyydä urheilijat hetkeksi rinkiin pohtimaan vahvuuksia.
 2. Kukin miettii itsestään yhden ja vasemmalla puolella olevasta henkilöstä yhden vahvuuden, kuten: "tosi usein iloinen, hyvä ponnistus, kannustaa muita, tarkka syöttö, osaa valmistautua huolella, omaa hyvät hermot, monipuolinen, sitkeä, sallii virheet ja yrittää uudelleen, jne."
 3. Jos urheilija ei keksi itsestään tai toisesta henkilöstä vahvuutta, he voivat hetken keskustella ja keksiä vahvuudet kummastakin yhdessä.
 4. Kukin kertoo vasemmalla puolella olevalle lopuksi, minkä vahvuuden he ovat nimenneet hänestä.
 5. Sillä aikaa, kun urheilijat työskentelevät, valmentaja kiertää halutessaan ringin läpi ja kirjaa kustakin urheilijasta keksityt kaksi vahvuutta itselleen muistiin.

Tehtävä 2: Vahvuuksien yhteinen jakaminen

Kun vahvuudet on keksitty, toimitaan vahvuuksien kanssa valiten seuraavista tavoista:

 1. Valmentaja kertoo jokaisesta pelaajasta kaksi vahvuutta, kuten: "Mari on energinen ja hänellä on kova heitto".
 2. Kukin urheilija kertoo toisesta urheilijasta yhden vahvuuden.
 3. Kukin urheilija kertoo itsestään yhden tai kaksi vahvuutta.
 4. Muut urheilijat arvaavat kunkin kohdalla, minkä vahvuuden hän on itsestään keksinyt. Kun tulee oikea, urheilija kertoo, että se oli se.
 5. Kukin kirjoittaa itse keksimänsä ja toisen kertoman vahvuuden A4-paperille ja näyttää vahvuudet paperilta muille joko sanoen ne ääneen tai sitten vain paperia näyttäen.

Tehtävä 3: Huomataan ja sisäistetään vahvuuksia

 1. Sovitaan, että kun aloitetaan harjoittelu, urheilijat kyselevät toisiltaan, mikä olikaan kunkin vahvuus, ja kertovat toisilleen aina, kun tapahtuu sellaisia asioita, joissa kunkin vahvuus näkyy, kuten: "Mari, sä todellakin heität kovaa!"
 2. Valmentajan voit myös huomioida kunkin vahvuuksia ja kertoa niistä ääneen urheilijoille,
 3. Näin voidaan jatkaa läpi harjoituskauden, jolloin vahvuudet ja kokemus niistä todella sisäistyvät osaksi urheilijan itsetuntoa ja edelleen osaksi itseluottamuksen kokemusta tilanteessa kuin tilanteessa.

Vinkkejä

 • Vahvuuksia systemaattisesti korostamalla urheilija usein kykenee ottamaan myös korjaavaa palautetta vastaan ja sietämään virheitä ja vastoinkäymisiä paremmin.
 • Kun huomio kiinnittyy vahvuuksiin, ne ovat ajatuksissa useammin läsnä ja näin ollen vahvistuvat edelleen!
 • Tarkkaile ja pohdi, kuinka usein urheilijat ajattelevat vahvuuksiaan tai heikkouksiaan - jos havaitset voittopuolisesti heikkouksiin huomiota kiinnittäviä urheilijoita, pohdi tarkoin, voisiko tämä harjoite olla heille tärkeä!

Voit huomata kuinka:

 • Urheilijat keksivät ja ilmaisevat vahvuuksia vähitellen enemmän, helpommin ja luonnollisemmin - anna aikaa tämän taidon kehittymiselle toistamalla harjoitetta usein!
 • Ryhmän tai joukkueen vuorovaikutus koskien kunkin vahvuuksia monipuolistuu ja lisääntyy vaikuttaen positiivisesti ilmapiiriin.
 • Harjoittelun laatu on usein hyvä, kun itseluottamus viritetään harjoituksen aluksi vahvuuksiin päin kohdistuvaksi.
 • Urheilijoiden itseluottamus alkaa säilyä korkeammalla haastavammissakin tilanteissa.