Tervetuloa harjoittelemaan!

Tässä harjoituksessa opitaan taitavaa tavoitteenasettelua ja psyykkisten tavoitteiden pohdintaa

Tavoitteet

 • Urheilijat asettavat harjoitukseen omia tavoitteitaan, jotka tukevat harjoittelun laatua ja motivoitumista harjoitteluun.
 • Samalla urheilijat oppivat taitavan tavoitteenasettelun piirteitä, joita voidaan hyödyntää myös teknisten ja fyysisten tavoitteiden asettamisessa.

Tavoitteenasettelu on valtavan tehokas työkalu monen psyykkisen ominaisuuden ja taidon vahvistamisessa sekä erilaisten haasteellisten tilanteiden ratkaisemisessa.

On kuitenkin yksilöllistä, minkälaiset ja miten asetetut tavoitteet tukevat parhaiten. Tämän vuoksi on tärkeää, että tavoitteenasetteluakin harjoitellaan itsenäisenä taitona!

Suoritusohjeet

 • Pyydä urheilijoita asettamaan harjoituksen aluksi yksilöllinen tavoite, jonka he uskovat auttavan heitä kokemaan laadukkaan ja motivoituneen harjoituksen.
 • Pyydä urheilijoita kirjaamaan oma tavoite paperille. Tämä ei ole välttämätöntä, mutta kirjaaminen edistää harjoitteen tehoa.
 • Esimerkkejä tällaisista tavoitteista voisivat olla:
  • "Harjoittelen harjoituksen loppuun asti keskittyen täysillä."
  • "Kuuntelen huolella kaikki palautteet ymmärtäen, että opin niistä paljon."
  • "Teen myös loppuverryttelyn huolella."
  • "Tehdessäni virheitä, yritän uudelleen ja analysoin vain, mitä voin oppia virheestä."
 • Valmentajana voit auttaa urheilijoita asettamaan jonkin tavoitteen, jos joku urheilijoista ei itse keksi sopivaa tavoitetta. On kuitenkin tärkeää, että tavoite on urheilijan omalta tuntuva tavoite, ei kenenkään muun asettama.
 • Lajiharjoituksen aikana kehota urheilijoita aina välillä pitämään tavoite mielessä voidakseen pyrkiä sitä kohti mahdollisimman hyvin.
 • Harjoituksen lopuksi pyydä urheilijoita tarkastelemaan, saavuttivatko he oman tavoitteensa.
 • Pohtikaa myös, kuinka laadukas ja motivoitunut kunkin urheilijan ja myös koko joukkueen tai ryhmän harjoitus oli.
 • Edetkää seuraavilla harjoituskerroilla harjoittelemaan taitavaa tavoitteiden asettelua alla esitettyjen Tarkistus-tehtävien avulla!
 1. Pyydä urheilijoita palauttamaan mieleen laatua ja motivoitumista edistävä tavoite, jonka he viimeksi asettivat harjoitukseen.
 2. Uudenkin tavoitteen voi asettaa halutessaan.
 3. Ohjaa sitten urheilijat pohtimaan, onko tavoite sillä tavoin taitavasti laadittu, että se on ilmaistu myönteisesti ja että se on mitattava niin, että harjoituksen lopuksi on mahdollista todella tietää, toteutuiko tavoite.
 4. Pyydä urheilijoita tarvittaessa korjaamaan tavoitetta ja kirjaamaan tavoite paperille parempaan muotoon.
 5. Harjoitelkaa, muistuta urheilijoita tavoitteesta ja tarkastelkaa lopuksi, toteutuiko tavoite!

 

Esimerkkejä tavoitteiden korjauksista:

Asetettu tavoite: "En hermostu harjoituksissa"(ei -muodossa)

Korjattu tavoite: "Pysyn rauhallisena, vaikka tekisin virheen."

Asetettu tavoite: "Treenaan hyvin" (huonosti mitattava)

Korjattu tavoite: "Teen kaikki vaaditut toistot niin hyvin kuin pystyn."

 1. Pyydä jälleen urheilijoita palauttamaan asettamansa tavoite mieleen.
 2. Nyt urheilijat tarkastavat, onko tavoite sillä tavoin taitavasti laadittu, että siihen voi yhdistää välitavoitteita ja että se on sopivan haastava niin, että se motivoi samalla kun voi uskoa, että se on mahdollista.
 3. Urheilijat tarkastavat tavoitteensa ja kirjaavat paperiin korjauksia, jos tarpeen.
 4. Harjoituksen aikana valmentaja pysäyttää harjoituksen hetkeksi esimerkiksi kaksi kertaa, jolloin tarkastetaan, onko asetettu välitavoite jo toteutunut.
 5. Harjoituksen lopuksi tarkastellaan, toteutuivatko tavoitteet.

 

Esimerkkejä tavoitteista:

Asetettu tavoite: "Suhtaudun virheisiin rauhallisesti."

Lisätty välitavoite: "Olen onnistunut puoliväliin mennessä suhtautumaan virheeseen rauhallisesti ainakin yhden kerran."

Asetettu tavoite: "Onnistun kaikissa syötöissä." (epärealistinen tavoite)

Korjattu tavoite: "Tulee hyviä syöttöjä, kun keskityn niihin asioihin, joita olen harjoitellut. Huonommista syötöistä opin koko ajan lisää."

 1. Pyydä jälleen urheilijoita palauttamaan asettamansa tavoite mieleen.
 2. Nyt urheilijat tarkastavat, onko tavoite sillä tavoin taitavasti laadittu, että siihen sisältyy toimintasuunnitelma, jota muokataan tarvittaessa.
 3. Urheilijat tarkastavat tavoitteensa ja kirjaavat paperiin korjauksia, jos tarpeen.
 4. Harjoituksen aikana valmentaja pysäyttää harjoituksen hetkeksi esimerkiksi kaksi kertaa, jolloin arvioidaan tavoitteiden saavuttamisen etenemistä ja tarvittaessa muokataan tavoitetta!
 5. Harjoituksen lopuksi tarkastellaan jälleen, toteutuivatko tavoitteet.

 

 1. Esimerkkejä tavoitteista:

Asetettu tavoite: "Suhtaudun virheisiin rauhallisesti."

Lisätty toimintasuunnitelma: "Jos teen virheen, ajattelen: Kaikki tekee virheitä ja ne, jotka sietää sen, menestyvät."

Vinkkejä

 • Tämän harjoitteen avulla urheilijoiden tavoitteiden asettelun taidot kehittyvät vähitellen.
 • Voit auttaa vaikka yhtä urheilijaa kerrallaan, ei ole kiirettä.
 • Tarkkaile, että urheilijat vähitellen alkavat asettaa yksilöllisesti itselleen sopivia tavoitteita. Esimerkiksi joillekin sopii vaativat ja joillekin helpommat tavoitteet.
 • Ottakaa rauhassa aikaa kehittymiselle; tavoitteiden ei tarvitse olla täydellisiä, vaan olennaisinta on, että harjoitetta toistetaan aina uudelleen sellaisella helpolla tavalla, että siitä syntyy lopulta hyvä rutiini urheilijoille ja koko joukkueelle tai ryhmälle.

Voit huomata kuinka:

 • Harjoittelun laatu paranee.
 • Urheilijat ottavat vastuuta omasta motivoitumisesta ja hyvästä harjoittelusta.
 • Urheilijat asettavat vähitellen yhä taitavampia tavoitteita.
 • Asetetut tavoitteet alkavat pysyä paremmin mielessä ja ne vaikuttavat tehokkaammin harjoitteluun.