”Loistava fiilis ja opettajien innostuneisuus on kivasti tarttunut oppilaisiin.”

“Tämä koulutus on luonut uskoa ja luottamusta omiin kykyihin psyykkisenä valmentajana. Valtavasti uusia työkaluja, tietoa ja uusia yhteyksiä.”

“Kaikki sisällöt ovat olleet tarkoituksenmukaisia ja niistä on saanut hyvin ammennettua omien asiakkaiden kanssa työskentelyyn.”

"Koulutus on tuonut lisää vuorovaikutusta omaan valmennustyöhöni ja antanut käytännön työkaluja psyykkisen valmennuksen toteuttamiseksi arjessa."

"Koulutuksen monipuolinen ja vaihteleva toimintatapa on hyvä, ja kotitehtäviä on sopivasti. Lajivierailut ja tapausesimerkit ovat kiinnostavia ja opettavaisia."

“Teemat ovat olleet niitä, jotka tulevat vastaan arjen työssä, joten opitut asiat on ollut helppo viedä käytäntöön. Materiaalin kautta on ollut hyvä lähestyä käytännön valmennustyötä urheilijoiden kanssa.”

PSYYKKISEN VALMENTAJAN KOULUTUSOHJELMA

HELSINGISSÄ: ELOKUU 2021 – MAALISKUU 2022

VALLITSEVAN TILANTEEN VUOKSI SYKSYLLÄ 2020 ALKAVAKSI SUUNNITELTU EDUFOCUS-KOULUTUS ON SIIRRETTY ALKAMAAN ELOKUUSSA 2021. KOULUTUSRYHMÄ ON TÄYNNÄ. SEURAA SIVUILLEMME PÄIVITTYVIÄ TIETOJA UUDEN KOULUTUSRYHMÄN ALKAMISESTA.

EduFocus on suosittu, laadukas ja käytännönläheisellä työotteella toteutettava vuoden mittainen koulutusohjelma, joka tarjoaa valmiudet toimia psyykkisenä valmentajana urheilun kentällä. Koulutusohjelma alkaa Helsingissä elokuussa 2021, ja se sisältää kahdeksan lähiopetuspäivää, ryhmätyönohjausta sekä 20 h itsenäistä työskentelyä ja psyykkisen valmennuksen harjoittelua.

Koulutusohjelman vastuukouluttajina toimivat SportFocuksen Paula Arajärvi ja Paula Thesleff sekä vierailevana kouluttajana Tatja Holm. Lisäksi lähiopetuspäivillä vierailee valmentajia ja urheilijoita tuomassa konkreettista kosketuspintaa urheilun toimintaympäristöihin ja ilmiöihin.

Koulutuksen työskentelytavat sekä keskeiset sisällöt:

Koulutus koostuu vuorovaikutteisesta opetuksesta, case-harjoituksista, urheilija- ja valmentajavierailuista, ryhmätyöskentelystä sekä ryhmätyönohjauksellisesta psyykkisten taitojen opettamisen prosessista. Lisäksi koulutus sisältää itsenäistä työskentelyä ja oman kehittymisen arviointia. Kouluttajien tavoite on synnyttää oppimista ja innostusta tukeva koulutusilmapiiri, jossa jokainen opiskelija etenee omien tavoitteidensa suuntaisesti.

Koulutus koostuu kolmen osa-alueen ympärille:

 1. Urheilupsykologian ammattikenttä ja psyykkisen valmennuksen työmahdollisuudet Suomessa. Psyykkisen valmennuksen jalkauttaminen  tehokkaasti ja tuloksellisesti urheiluseuraan ja muihin urheilu- ja liikuntaympäristöihin.
 2. Psyykkisten taitojen harjoittelu tuloksellisesti käytännön työkaluilla suomalaisen valmennusosaamisen malliin vastaten:
  • Innostuminen: Miten luodaan innostusta ja iloa harjoitteluun?
  • Sitoutuminen: Miten harjoittelusta tehdään pitkäjänteistä ja laadukasta?
  • Itseluottamus: Miten vahvistaa luottamusta oppia, kehittyä ja onnistua?
  • Sietäminen: Miten nollata virheet ja käsitellä pettymykset?
  • Suoritusvarmuus: Miten saada paras irti paineen alla?
 3. Vuorovaikutustaidot, ihmisen kohtaaminen liikunta-alan ammattilaisena ja itsensä kehittäminen.
Koulutuksen perusta:

Koulutuksen tieteellinen viitekehys perustuu urheilupsykologiaan, liikuntapedagogiikkaan, positiiviseen psykologiaan, kognitiiviseen käyttäytymistieteeseen sekä ratkaisukeskeiseen työotteeseen.

Kenelle?

Koulutus on psyykkisen valmennuksen peruskoulutus, joka sopii alasta kiinnostuneille, opiskelijoille tai täydennyskoulutukseksi jo ammatissa työskenteleville henkilöille. Koulutukseen voi osallistua mm.

 • Liikunnan ja urheilun alalla toimivat ohjaajat ja valmentajat ja muut toimijat
 • Psykologian ja kasvatustieteiden alalla toimijat
 • Terveydenhuollon ja hyvinvoinnin alalla toimijat
Koulutus tarjoaa:

 

 • Valmiudet ja monipuoliset käytännön harjoitteet psyykkisten taitojen prosessinomaiseen kehittämiseen.
 • Edellytykset kehittyä ja toimia psyykkisen valmennuksen työkentällä.
 • Edellytykset jalkauttaa ja kehittää psyykkisen valmennuksen toimiva kokonaisuus omaan urheiluseuraan tai vastaavaan ympäristöön.
 • Mahdollisuuden kehittää itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja, kuten ihmisen kohtaaminen, kuunteleminen, palautteenanto ja ryhmäprosessien ymmärtäminen.
 • Oppia asiantuntijoiden kanssa, jotka työskentelevät laajasti sekä lasten ja nuorten urheilun parissa että huippu-urheilun ytimessä.
 • Mahdollisuuden verkostoitua muiden alasta kiinnostuneiden kanssa laji- ja ammatilliset rajat ylittäen.

 

Koulutuksesta valmistuminen:

Koulutuksesta saa valmiudet toimia psyykkisenä valmentajana osana kokonaisvaltaista valmennusta sekä suunnitella psyykkisen valmennuksen toimivat kokonaisuudet urheiluseuroihin tai muihin vastaaviin ympäristöihin. Koulutus antaa ymmärryksen myös siitä, miten psyykkisen valmennuksen ammattikentällä voi edetä ammatillisissa opinnoissa kohti sertifioitua psyykkisen valmennuksen asiantuntijaa.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaminen edellyttää kurssipäiviin osallistumisen, itsenäisen työskentelyn ja harjoittelun (n. 20 h) suorittamisen hyvällä tasolla sekä ryhmätyönohjauksiin osallistumisen. Koulutuksen aikana oppimista arvioidaan itsearviointi-menetelmillä sekä kouluttajien palautteen avulla.

Milloin?

Koulutuspäivät ovat Helsingissä klo 9-16 seuraavasti:

 • ti 24.8.2021
 • pe 17.9.2021
 • pe 8.10.2021
 • pe 12.11.2021
 • pe 10.12.2021
 • pe 14.1.2022
 • ti 8.2.2022
 • pe 11.3.2022
Hinta:

Koulutuksen kokonaishinta on 1490 € + alv. (1847,60 € sis. alv.). Hinta sisältää opetuksen, ryhmätyönohjauksen, koulutusmateriaalin, TrainingFocus-verkkolisenssin (lue lisää alta) sekä kahvin koulutuspäivinä.

 

UUTTA VUONNA 2021!

SportFocus on edelläkävijä tuloksellisen psyykkisen valmennuksen toteuttajana urheilun kentällä. Uutuutena koulutuksen hintaan sisältyy pääsy koulutusohjelman ajaksi verkossa sijaitsevaan ainutlaatuiseen ja laajaan harjoitemateriaalipankkiin. Tämän TrainingFocus-lisenssin myötä asiantuntijalle avautuu mahdollisuus käyttää työnsä tukena satoja psyykkisen valmennuksen harjoitteita. Harjoitteet ovat syntyneet asiantuntijoidemme vahvan osaamisen sekä pitkän kokemuksen myötä liikunnan, urheilun ja valmentamisen sekä suorituksen ja hyvinvoinnin psykologian kentillä ja tieteen parissa.

EduFocus -koulutuksen soveltuvuus urheilupsykologian ja psyykkisen valmennuksen sertifiointivaatimuksiin.

Lisäkoulutus

Sertifiointilautakunta ei sertifioi yksittäisiä koulutuksia, vaan sertifioinnissa arvioidaan yksittäisten henkilöiden osaamista ja pätevyyttä. Tämä tarkoittaa sitä, että EduFocus -koulutuksen käynyt henkilö voi tehdä hakemuksen sertifiointia varten (sertifiointi kriteerien pohjalta), jonka jälkeen sertifiointilautakunta käy läpi kokonaisuuden ja myöntää sertifikaatin tai mahdollisesti pyytää lisäselvitystä tai täydennystä.

EduFocus -koulutuksessa käydään läpi sertifiointivaatimukset ja tuetaan mahdollisia sertifikaattia hakevia henkilöitä koulutuksen aikana hakuprosessissa.

 

Työnohjaus

EduFocuksessa annettava ryhmätyönohjaus (4 x 2h) soveltuu sertifikaattiin vaadittavaan työnohjaukseen.

 

Lisätietoja sertifikaateista

Urheilupsykologian alalla on käytössä kaksi sertifikaattia

1)     Urheilu- ja liikuntapsykologin sertifikaatti

2)     Urheilun psyykkisen valmennuksen ja liikunta-aktiivisuuden edistämisen sertifikaatti

http://www.psyli.fi/tietoa_psykologeista/urheilupsykologian_sertifikaatit/hakumenettely

 

Sertifiointilautakunnan yhteystiedot:

Urheilupsykologian sertifiointilautakunta

Suomen Psykologiliitto

Bulevardi 30 B 3

00120 Helsinki

 

Sähköposti: upserti@psyli.net

Hakeminen:

Syksyllä 2021 alkava ryhmä on toistaiseksi täynnä. Mikäli olet kiinnostunut hakemaan koulutukseen, niin laita meille sähköpostia. Ilmoitamme, mikäli peruutuspaikkoja aukeaa. Jonossa olevat ovat etusijalla, kun uusi koulutusryhmä alkaa.

Koulutusryhmään valitaan 22 hakijaa kirjallisen hakemuksen perusteella. Hakemuksessa otetaan huomioon seuraavat seikat: hakijan motivoituneisuus, koulutustausta, työkokemus urheiluympäristössä ja kokemus urheilijana.

Yhteystiedot koulutusohjelmaan liittyvissä asioissa: focus@sportfocus.fi

Koulutukseen osallistuneiden kokemuksia:

 

"Olen saanut itseluottamusta, paljon tietoa ja taitoja; hyviä keskusteluja ja uusia näkökulmia. Erittäin asiantuntevat ja huiput vetäjät, oli suuri ilo olla mukana koulutuksessa!" Ville Turunen, ammattivalmentaja, salibandy

”Case-työskentely toi arvokkaita, jaettuja asiakaskokemuksia ja laajensi omia näkökulmia ja demot olivat todella antoisia ja konkreettisia. Materiaali on kerrassaan onnistunut kokonaisuus ja tuo hyvät valmiudet ja itseluottamusta psyykkisen valmennuksen työtehtäviin. Mari Sarjanen, kuntoutuspsykologi

”TrainingFocus on hieno kokonaisuus, jossa näkyy teidän valtava työmäärä.” Timo Lounio, psykoterapeutti, työnohjaaja

"Ajatukseni ja toimintani on nyt jäsentyneempiä ja varmempia - tiedän ja ymmärrän paremmin, miksi tietyt asiat toimivat ja pystyn soveltamaan niitä asiakkaan tarpeisiin. Olen verkostoitunut ja koulutuksen ilmapiiri oli lämmin, avoin ja innostava." Eerika Heininen, psykologian opiskelija

"Oma kehitys psyykkisenä valmentajana on mielestäni suuri. Koen, että moni asia loksahti kohdalleen ja jatkan tästä innolla eteenpäin. Ilmapiiri oli motivoiva koko koulutuksen ajan." Pirjo Vainio, fysioterapeutti

"Paljon olen oppinut ja ryhmässä pystyi hyvin heittäytymään harjoituksiin. Koin myös teorialuennot erittäin hyviksi ja niiden aikana syntyi mielenkiintoisia keskusteluja. Jannika Välimaa, liikunnanohjaaja, luisteluvalmentaja