Starttipaketti 1

Itseluottamuksen vahvistaminen

Tavoitteet

  • Urheilija oppii kiinnittämään huomiota vahvoihin itseluottamuksen tunteisiin, mikä myös johtaa itseluottamuksen vahvistumiseen.
  • Urheilijan itsetuntemus lisääntyy koskien itseluottamuksen tunnetta eli sitä, millä tavoin vahva itseluottamus näkyy ja tuntuu itsessä. Urheilija oppii näin vähitellen tietoisesti ilmentämään ja kokemaan vahvaa itseluottamusta yhä haastavammissa tilanteissa.
  • Valmentaja oppii yhä paremmin tuntemaan urheilijoitaan ja heidän itseluottamuksen kokemuksiaan, ja pystyy siten tehokkaammin vaikuttamaan esimerkiksi urheilijoiden suoritusvarmuuteen.

Suoritusohjeet

  • Kerro harjoituksen aluksi urheilijoille, että tänään harjoituksessa harjoitetaan lajitaitojen lisäksi myös itseluottamuksen kokemusta ja sen vahvistamista.
  • Anna urheilijoille ohjeet harjoitteen toteuttamiseksi: Samalla kun harjoitellaan aivan normaalisti, urheilijoiden tulee kiinnittää huomiota siihen, miltä oma itseluottamus tuntuu. Aina kun itseluottamus tuntuu jossain kohtaa harjoitusta erityisen hyvältä, urheilijan tehtävänä on kertoa siitä joko valmentajalle tai harjoituskaverille: Miltä tuntuu ja mistä se voisi johtua.
  • Valmentajana tehtävänäsi on tarkkailla urheilijoita. Kun oletat, että joku urheilija kokee tiettynä hetkenä erityisen hyvää itseluottamusta, mene hänen luokseen, kerro oletuksestasi ja siitä, mistä päättelet, että urheilijalla on sillä hetkellä korkea itseluottamus. Miltä hän näytti, mitä tapahtui, miltä hän kuulosti, miten hän toimi jne. Tarkistakaa urheilijan kanssa, pitikö sinun huomio paikkansa.
  • Anna urheilijalle kiittävä palaute siitä, että hän oli tai ainakin vaikutti olevan korkean itseluottamuksen tunteessa. Huomatkaa, että korkea itseluottamus voi olla, vaikka suoritus ei olisi täydellinen!
  • Toistakaa harjoitusta usein, jolloin urheilijat tulevat vähitellen hyvin tutuiksi oman itseluottamuksen ilmentymisen kanssa ja osaavat tuottaa tunteen tietoisesti. Valitkaa myöhemmin harjoittelun kohteeksi muita tunteita, kuten suoritusvarmuus, hyvä vireystila, harjoittelemisen nautinto jne.

VINKKI!

Kun urheilijoille kerääntyy kokemuksia siitä, että heidän tietynlainen toiminta, tietyt eleet, ajatukset, tunteet, tuntemukset ja tekemiset ilmentävät korkeaa itseluottamusta, pyydä urheilijoita ”näyttelemään” korkeaa itseluottamusta samoilla tavoilla myös sellaisissa tilanteissa, joissa itseluottamus ei itsestään heti olisikaan niin korkealla.

Huomioikaa, miten ”näytteleminen” alkaa itsestään kohottaa itseluottamuksen tunnetta!

Kurssin viimeisessä harjoitteessa urheilijat oppivat analysoimaan harjoituksen niin, että oppiminen tehostuu ja palautuminen pääsee hyvin käyntiin. 

sport-treadmill-tor-route-163444