Tavoitteet

 • Varmistaa, että oma valmennus ja työskentely sisältävät urheilijan itseluottamusta vahvistavia tapoja ja tilanteita.
 • Pohtia ja kertoa urheilijoille, missä asioissa he ovat taitavia.
 • Rakentaa urheilijoille hyvä pohja itseluottamuksen kokemiselle.

Suoritusohjeet

 1. Kirjaa jokaisesta urheilijasta mahdollisimman monta asiaa, joissa he ovat taitavia ja jotka ovat heidän vahvuuksiaan niin ihmisinä kuin urheilijoina ja lajitaidoissa. Käytä halutessasi harjoitelomaketta.
 2. Kun olet kirjannut vahvuudet, ilmaise näitä vahvuuksia ja taitoja urheilijoillesi tavanomaistakin enemmän ja selvemmin seuraavien viikkojen kuluessa.

Esimerkkejä

Leon vahvuudet

Valmentaja on kirjannut Leon vahvuudeksi iloisuuden ja liikkuvuuden. Seuraavilla tapaamisilla valmentaja pyrkii erityisesti antamaan näistä asioista Leolle positiivista palautetta, kuten: ”Leo, on hienoa, että olet niin usein niin iloisella mielellä – luot koko ryhmäämme hyvää fiilistä!”

Vahva nollaamisen kyky

Valmentaja on kirjannut huippu-urheilijansa vahvuudeksi virheiden nollaamisen kyvyn kilpailutilanteissa. Valmentaja haluaa lähitulevaisuudessa ennestään vahvistaa ja kehittää tätä kykyä urheilijassaan: ”Nollasit jälleen hienosti tilanteen kilpailussa, olen todella tyytyväinen taitavuuteesi nollata tilanteita tarvittaessa. Se on merkittävä taito, joka mahdollistaa meidän edistymisen ja järkevän riskinoton kilpailutilanteissa!”

Ihminen haluaa tehdä lisää ja kehittää itsessään niitä asioita, joista hän saa myönteistä palautetta!
Kannustamalla hyviä yrityksiä ja huomioimalla pieniäkin muutoksia oikeaan suuntaan voimme siis nopeuttaa oppimista ja varmistaa viihtymistä!
shutterstock_76390057
temp-uimarit

Voit huomata kuinka:

 • Urheilijoiden itsetuntemus lisääntyy koskien heidän omia vahvuuksiaan.
 • Urheilijan yleinen itseluottamuksen kokemus vahvistuu.
 • Urheilijat yrittävät parhaansa ja kunnioittavat ja arvostavat valmentajan kommentteja koskien heidän vahvuuksiaan.
 • Urheilijat viihtyvät harjoituksissa, kun he kokevat onnistumista, arvostusta ja korkean itseluottamuksen kokemisen hetkiä.
 • Valmentaja pystyy tehokkaammin vaikuttamaan esimerkiksi urheilijoiden suoritusvarmuuteen, kun hänellä on tarkempaa tietoa siitä, mitkä asiat urheilijan itseluottamuksen kokemukseen vaikuttavat.

Oma arviointi: Mitä olemme oppineet ja saaneet - Miten jatkamme?

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on vahvistaa valmentajan ja urheilijoiden välistä vuorovaikutusta, joka rakentaa vahvaa pohjaa itseluottamuksen kokemiselle ja kehittämiselle. Tavoitteena on myös oppia tuntemaan omia vahvuuksia ja lisätä näin itsetuntemusta.

Harjoitteessa valmentaja kirjaa jokaisesta urheilijastaan ylös vahvuuksia, eli asioita, joissa he ovat hyviä ja taitavia. Kirjaamisen jälkeen valmentaja kertoo selvästi ja usein urheilijoille näistä vahvuuksista.

Pohdiskele ja vastaa alla oleviin kysymyksiin saadaksesi jatkossakin harjoittelusta maksimaalisen hyödyn ja kerrataksesi, mitä olet oppinut:
 1. Minkälaisia myönteisiä vaikutuksia olet huomannut harjoitteen toteuttamisen tuloksena itsessäsi tai valmennettavissasi?
 2. Ota pohdinnoissasi huomioon tekemienne toistojen määrä – oletteko kokeilleet vasta ensimmäisen tai muutaman kerran, vai oletteko jo päässeet tarkastelemaan vaikutuksia ja tuloksia pidemmällä ajalla, kymmenien toistojen jälkeen?
 3. Miten voit hyödyntää tätä harjoitetta jatkossa? Jatkatko samalla tavoin tai voitko kenties muuntaa sitä vielä enemmän juuri omaan valmennustapahtumaasi tai lajiisi soveltuvaksi?