Tervetuloa lasten itseluottamuksen laadukkaan tukemisen ja kehittämisen pariin!

On hienoa, että olet kiinnostunut lasten itseluottamuksen kehittymisen tukemisesta. Mekin olemme, ja olemme pyrkineet laatimaan niin sinua valmentajaa kuin valmentamiasi lapsia innostavan materiaalipaketin.

Harjoitteet tuovat lajivalmennukseen monipuolisuutta, ja ne lisäävät lasten itseluottamusta vahvistavaa ja kehittävää vuorovaikutusta. Harjoitteet ovat helposti sovitettavissa muuhun lasten valmennukseen.

Teorian opiskelu

 • Materiaali tarjoaa ensin selkeästi, tietoiskuittain esitettyä teoriatietoa lasten itseluottamuksesta ja sen kehittämisen tavoista. Tietoiskuihin tutustuminen voi olla hyvä tehdä ennen harjoitteiden toteuttamista, sillä saat niistä käsityksen siitä, minkälaisiin asioihin käytännön harjoitteet perustuvat ja siitä, mitä niissä tavoitellaan ja miksi.

  Tämän materiaalin teoriaosuus ei ole kovinkaan pitkä, vaan nopeastikin luettavissa. Tämä johtuu siitä, että TrainingFocus -harjoitteiden teho perustuu käytännön työskentelyyn. Käytännön harjoittelun seurauksena teoria-asiatkin ilmenevät urheilevien lasten ja valmentajien kokemuksina.

  Tutustu valmentajana tietoiskujen lisäksi huolellisesti kunkin harjoitteen tavoitteisiin jo ennen kuin toteutatte ja toistatte harjoitetta. Näin lisäät koko ajan urheilupsykologista tietämystäsi siitä, minkälaiset asiat vaikuttavat mitenkin, ja saat samalla todistaa näitä vaikutuksia käytännössä omien valmennettaviesi lasten kanssa.

Harjoitteet ja niiden lyhyet kuvaukset

Materiaalin harjoitteet voidaan helposti ja luonnollisesti toteuttaa lajiharjoitusten yhteydessä tai ohessa, ja muokkautuvat kiinteäksi osaksi harjoitttelua.

Harjoitteista on tarjolla lyhyet kuvaukset, joiden avulla valmentaja saa nopean käsityksen siitä, minkälaisia harjoittteita on tarjolla. Kuvaukset helpottavat harjoittelun suunnittelua ja harjoittteiden valintaa. Valmentaja voi luoda harjoitteista harjoitusprosessin tai valita harjoittteita yksitellen.

Materiaalia käyttämällä valmentaja voi varmistaa, että lasten itseluottamus kehittyy lajiharjoittelun ohessa. Valmennus on tältä osin monipuolista ja tarjoaa lapsille psyykkiseen kehittymiseen liittyviä kokemuksia.

shutterstock_73129492
self_5

Harjoittelun tavoitteet ja hyödyt

Lasten itseluottamus

Lapsi alkaa jo melko pienestä pitäen odottaa suorituksiensa ihailua sekä enenevässä määrin verrata omia suorituksiaan muiden lasten suorituksiin. Urheilussa saaduilla kokemuksilla siitä, kuinka kykeneväksi, taitavaksi ja tärkeäksi lapsi itsensä kokee, on merkittäviä vaikutuksia ajatellen lapsen itsetunnon ja itseluottamuksen kehittymistä kohti itseensä uskovaa ja itseään tärkeänä pitävää nuorta ja aikuista. 

Harjoitteiden tavoitteet

 • Valmentaja pohtii tarkasti omaa valmennustyötään ja suunnittelee toimenpiteitä, joiden avulla hän ylläpitää ja tarvittaessa kehittää valmennustaan tukemaan yhä paremmin lasten itseluottamuksen kehittymistä.
 • Valmentaja kiinnittää tarvittaessa huomiota palautteenantonsa tapaan, jotta se tukisi tehokkaasti lasten itsetunnon kehittymistä.
 • Valmentaja kokeilee ja jatkossa toistaa harjoitteita, jotka auttavat lasten itseluottamuksen kehittymisessä.
 • Lapset oppivat huomaamaan asioita, joissa he ovat taitavia ja hyviä.

 

Harjoittelusta seuraavat hyödyt

 • Harjoitteiden avulla lasten valmentajat voivat syventyä tarkastelemaan omaa valmennustyötään ja sitä, miten lasten itseluottamuksen kehittyminen omassa valmennuksessa on huomioitu.
 • Kun harjoitteet toteutetaan osana lajiharjoittelua, tuovat ne harjoitteluun monipuolisuutta.
 • Harjoitteita systemaattisesti käytettäessä ne lisäävät lasten viihtymistä harjoituksissa, ja voivat tukea lasten jatkamista liikunnan ja lajin parissa kohti nuoruus- ja aikuisikää.
 • Lasten itseluottamus sekä taidot huomata omia onnistumisia ja iloita niistä kehittyvät kuin itsestään luonnollisena osana muuta valmennusta.
 • Harjoitteet sopivat esimerkiksi urheiluseuroille käytettäväksi valmentajien koulutuksessa tai muutenkin valmentajien kesken, jolloin harjoitteet luovat hyvää kehittymisen ja yhteistyön ilmapiiriä sekä kehittävät valmentajien taitavuutta tukea valmentamiensa lasten itseluottamuksen kehittymistä.