Tavoitteet

  • Tavoitteena on, että valmentaja saa tietoa urheilevan lapsen tavoitteista, joista kotona on puhuttu, sekä tavoitteista, joita perhe toivoo lapsen urheilulta.
  • Harjoite voi lisätä vuorovaikutusta kodin ja valmennuksen välillä.

Suoritusohjeet

  1. Valmentaja antaa lomakkeet urheilevien lasten vanhemmille.
  2. Vanhemmat vastaavat lomakkeen kysymyksiin ja palauttavat lomakkeen valmentajalle, jos niin on sovittu.
  3. Vanhempien on tärkeää tietää, että mihinkään kysymykseen ei ole vääriä tai oikeita vastauksia, vaan jokaisen perheen tilanne on yksilöllinen, eikä vastauksia arvioida millään tavalla. Tavoitteena on tiedon jakaminen.
  4. Jos tarpeen tai mahdollista, voidaan erityistä huolta tai huomiota herättävistä asioista keskustella seuraavan kerran, kun valmentajalla on mahdollisuus tavata vanhempia sille erikseen varattuna aikana. Valmentaja tai urheiluseura informoi perheitä tästä asiasta erikseen.
  5. Lomake ja vastaukset voidaan myös vain säilyttää tiedonantona, ja palata kysymyksiin ja vastauksiin tarvittaessa. Kysymyksiin voidaan vastata uudelleen sopivin väliajoin.

Kurssiin sisältyviä harjoitteita voidaan toistaa lasten harjoituksissa yhä uudelleen. Ne eivät vanhene, vaan päinvastoin niiden vaikutus lasten itsetunnon kehittymiseen kasvaa ja voimistuu kerta kerralta.

 

Onnittelemme sinua psyykkisen valmennuksen tehostamisesta osana valmennustyötäsi! Valmennuksen kokonaisvaltaisuus ja laatu takaavat niin lasten hyvinvointia ja viihtymistä kuin oppimistavoitteiden saavuttamista!

shutterstock_420787126