Tavoitteet

  • Harjoite auttaa lasta tietämään, mitkä ovat hänen hyviä ominaisuuksiaan ja erityisiä taitojaan.
  • Tämä vaikuttaa myönteisesti lapsen itsetunnon kokemukseen ja itseluottamuksen kehittymiseen ja sitä kautta harjoituksissa ja urheilun parissa viihtymiseen.

Suoritusohjeet

  1. Kerro lapsille, että on tärkeää tietää, missä itse on taitava ja hyvä, koska silloin on kivaa harjoitella ja oppii paljon asioita.
  2. Esittele lapsille harjoituslomake, johon kerätään heidän huomioita omista vahvuuksistaan ja käykää harjoituksen kulku läpi. Tulosta jokaiselle lapselle oma lomake.
  3. Harjoituksen kulku: Tarkoituksena on, että lapset tarkkailevat harjoituksissa omaa toimintaansa ja tekemistään, ja tekevät samalla huomioita siitä, missä asioissa he ovat hyviä ja taitavia. Valmentaja voi auttaa heitä kehumalla tietyistä asioista saadakseen lapsen huomaamaan, että hän on taitava kyseisessä asiassa. Aina, kun lapsi huomaa jonkin taitavuuteensa kohteen, kirjataan se tarvittaessa valmentajan avustuksella harjoituslomakkeeseen.
  4. Tietyn ajan kuluttua kokoonnutaan tarkastelemaan vahvuuksien listaa. Valmentajan tulee huolehtia, että jokaiselle lapselle kertyy suunnilleen sama määrä vahvuuksia listaan. Loppukeskustelussa myös kaikki harjoitusryhmän jäsenet voivat ehdottaa lisää vahvuuksia kunkin lapsen listaan.
  5. Säilyttäkää vahvuuksien listat huolellisesti jossain paikassa, jossa niitä voidaan käydä välillä tarkastelemassa ja myös täydentämässä! Lisäksi niitä tarvitaan seuraavassa harjoitteessa.
shutterstock_79274989
shutterstock_73129492

Seuraavassa harjoitteessa lapset pääsevät piirtämään omakuvat, jotka muistuttavat heitä heidän vahvuuksistaan ja onnistumisistaan!

shutterstock_58465906