Tavoitteet

 • Tavoitteena on tarkkailla omaa valmennustyötä etukäteen päätetyn ajanjakson ajan.
 • Tarkkailu koskee erityisesti omaa palautteenantoa sekä sitä, millä tavoin oma valmennus omasta mielestä tukee lasten ja nuorten urheilijoiden itseluottamuksen kehittymistä.

Suoritusohjeet

 • Päätä ensin ajanjakso, jonka ajan tarkkailet omaa valmennustyötäsi. Suosittelemme esimerkiksi viikon jaksoa muutaman kuukauden välein.
 • Kiinnitä harjoituksessa tavallista enemmän tietoista huomiota alla ja harjoitelomakkeessa esitettyihin kysymyksiin:
  1. Minkälaisia asioita harjoituksissa toteutuu, joiden voit olettaa tukevan hyvällä tavalla lasten itseluottamuksen kehittymistä?
  2. Mitä huomioita voit tehdä omasta ohjeiden antamisen tavastasi? Millä kaikilla tavoilla ohjeiden antamisesi tukee lasten yrittämistä ja onnistumista suorituksissa ja harjoituksista nauttimista?
  3. Mitä huomioita voit tehdä omasta palautteen annon tavastasi? Millä kaikilla tavoilla palautteenantosi tukee lasten yrittämistä ja onnistumista suorituksissa ja harjoituksista nauttimista?
  4. Huomaatko eroja omassa suhtautumisessasi  ja työskentelytavoissasi kohdistuen eri lapsiin?
 • Pyri aluksi toimimaan ihan niin kuin ennenkin saadaksesi tärkeää tietoa omasta tyypillisestä valmentamisestasi.
 • Kun olet tarkkailut työtäsi etukäteen päättämäsi ajanjakson ajan, istuudu alas analysoimaan havaintojasi. Pohdi, haluatko ja onko tarpeen kehittää jotain asiaa valmennustyössäsi, jotta se tukisi vieläkin paremmin lasten itseluottamuksen kehittymistä harjoituksissasi.
 • Jos päätät, että haluat kehittyä jossain asiasssa, laadi toimintasuunnitelma tai voit myös täydentää edellisessä harjoituksessa suunnittelemiasi toimenpiteitä.
 • Lopuksi päätä päivämäärä, jolloin palaat jälleen tarkistamaan, oletko kehittynyt suunnittelemallasi tavalla.

Kysymyksiä itselleni oman valmennukseni tarkkailuun:

 1. Minkälaisia asioita harjoituksissa toteutuu, joiden voit olettaa tukevan hyvällä tavalla lasten itseluottamuksen kehittymistä?
 2. Mitä huomioita voit tehdä omasta ohjeiden antamisen tavastasi? Millä kaikilla tavoilla ohjeiden antamisesi tukee lasten yrittämistä ja onnistumista suorituksissa ja harjoituksista nauttimista?
 3. Mitä huomioita voit tehdä omasta palautteen annon tavastasi? Millä kaikilla tavoilla palautteenantosi tukee lasten yrittämistä ja onnistumista suorituksissa ja harjoituksista nauttimista?
 4. Huomaatko eroja omassa suhtautumisessasi  ja työskentelytavoissasi kohdistuen eri lapsiin?

Kurssin seuraava harjoite auttaa sinua pohtimaan ja muistamaan, mitkä ominaisuudet ja taidot ovat jokaisen valmentamasi lapsen vahvuuksia.

 

Toivomme, että kohtaat antoisia psyykkisen valmennuksen hetkiä valmentamiesi lasten parissa!

shutterstock_26715730