Tavoitteet

  • Tehtävät auttavat lisäämään lajiharjoituksiin osioita, jotka ovat lapsille avuksi itseluottamuksen tunteiden vahvistamisessa.

Suoritusohjeet

  • Tutustu harjoitevinkkeihin ja mieti, mihin lajiharjoituksiin ne sopivat.
  • Harjoitelkaa vinkkien mukaisia harjoituksia säännöllisesti ja pitkäjänteisesti, mielellään rutiininomaisesti.

Harjoitusvinkit:

 

Harjoitusvinkki 1:

Itseluottamuspiiri

Lapset istuvat harjoituksen loppupuolella hetkeksi alas rinkiin. Jokainen kertoo vuorollaan kaikille ringissä olijoille jonkin asian, jossa on onnistunut kyseisen harjoituksen aikana hyvin. Valmentaja vahvistaa asian, ja kertoo vielä lisäksi lapselle jonkin samaan asiaan liittyvän tai toisen asian, joka myös oli hienosti tehty.

 

Harjoitusvinkki 2:

Mitä kivaa olet tehnyt tällä viikolla?

Kun harjoitus on alkamassa, valmentaja pyytää lapset kokoontumaan ympärilleen hetkeksi piiriin istumaan. Aloitetaan sillä, että lapset kertovat pareittain toisilleen jonkin kivan asian, jonka he ovat kuluvan viikon aikana tehneet. Asian tulee liittyä johonkin muuhun asiaan kuin urheilemiseen. Lopuksi valmentaja kysyy jokaiselta lapselta erikseen, mistä kivasta asiasta hän kertoi kaverille, ja esittää vielä jonkin kysymyksen tästä asiasta osoittaen näin, että hän on kiinnostunut lapsen muustakin elämästä kuin urheilusta.

Lasten itsetunnon kehittymiselle on tärkeää, että urheilu asettuu alusta asti tärkeäksi ja kivaksi, mutta ei lainkaan ainoaksi kiinnostavaksi tai millään tavoin lapsen arvoa valmentajan silmissä mittaavaksi osa-alueeksi elämässä.

Kurssin seuraava harjoite ohjaa lapsia ottamaan ja kantamaan vastuuta erilaisista asioista, mikä lisää itseluottamuksen ja osaamisen tunnetta sekä hyvää ylpeyttä itsestä.