Tavoitteet

  • Harjoite on harjoittelua monipuolistava, lapsia innostava harjoitus, joka kohentaa ja kehittää lapsen itsetuntemusta ja itsetuntoa.
  • Harjoitus luo tärkeitä valmiuksia ajatellen lapsen tulevaa kykyä ylläpitää ja kehittää omia itseluottamuksen tunteitaan urheiluun liittyvissä tilanteissa.

Suoritusohjeet

  • Kerro lapsille, että harjoitteessa jokainen piirtää paperille ison omakuvan, jonka jälkeen paperille kirjataan myös omat vahvuudet ja kaikenlaisia onnistumisia.
  • Aloittakaa niin, että jokaiselle lapselle piirretään omakuva joko niin, että lapsi käy ison paperin päälle selälleen ja valmentaja piirtää omakuvan ääriviivat paperille, tai sitten niin, että pienemmälle paperille jokainen piirtää itse ihmisen ääriviivat.
  • Kun omakuvan ääriviivat on hahmoteltu, lapset saavat itse piirtää ja värittää omakuvan ääriviivojen sisään.
  • Lopuksi lapset kirjaavat edellisessä harjoitteessa huomioimansa vahvuudet paperiin omakuvan ympärille. Jos edellistä harjoitetta ei ole tehty, voidaan vahvuuksia keksiä tässä tilanteessa.
  • Lisäksi kirjataan kaikenlaisia onnistumisia, joita lapsille tulee mieleen liittyen omaan urheiluun. Valmentaja auttaa heitä huomaamaan pieniäkin onnistumisia liittyen monipuolisesti urheilun eri puoliin, kuten harjoituksiin ja kilpailuihin, tekniikkaan ja psyykkiseen puoleen, kuten toisten kannustamiseen, hienoon yrittämiseen jne.
  • Kun omakuvat ovat valmiit, ripustetaan ne jonnekin näkyville, jos se vain on mahdollista.

VINKKEJÄ:

Olisi hienoa, jos omakuvat voitaisiin laittaa esille niin, että lasten vanhemmat tulisivat vaikkapa vanhempainillan yhteydessä katsomaan niitä. Silloin he voisivat lisäksi kertoa lasten vahvuuksista, joita tulee esiin myös kotona.

Kurssin seuraavassa harjoitteessa esitellään idea, jonka avulla voi tuottaa lapsille nopeasti erityisen paljon hyviä kokemuksia itseluottamuksen kehittymiseksi.

 

Monipuoliset ja vaihtelevat harjoitukset tuovat monista näkökulmista katsoen laatua lasten valmennukseen!