Tavoitteet

 • Harjoite helpottaa ja ohjaa valmentajaa selvittämään ja pohtimaan, mitkä tekijät omassa valmennuksessa liittyvät voimakkaimmin lasten itseluottamuksen kehittämiseen.
 • Työskentely antaa samalla mahdollisuuden pohtia keinoja ja toimia, joiden avulla valmentaja voi halutessaan edelleen lisätä ja vahvistaa lasten itseluottamuksen kehittymistä.
 • Harjoitteen tehoa voidaan lisätä järjestämällä harjoitteen suorittaneiden valmentajien kesken keskusteluhetki, jossa jaetaan kunkin ajatuksia ja jokainen voi vielä täydentää omia suunnitelmiaan. Tapaamisessa voidaan kerätä yhteen esimerkiksi koko urheiluseuran valmentajien yhteisiä keinoja lasten itseluottamuksen vahvistamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Suoritusohjeet

 • Alla sekä harjoitelomakkeessa on mainittu erilaisia tekijöitä, jotka ovat tärkeitä ajatellen lasten itsetunnon ja itseluottamuksen kehittymistä liikunnan ja urheilun parissa.
 • Lue erilaisten tekijöiden lista läpi ja merkitse niistä sellaiset, jotka koet jollain tavoin tärkeiksi ajatellen omaa valmennustasi ja valmennusryhmääsi. Voit kokea tekijän tärkeäksi esimerkiksi siksi, että asia toimii ryhmässäsi erityisen hyvin ja haluat jatkaa samalla tavoin tai siksi, että ajattelet haluavasi lisätä tekijän vaikutusta omassa ryhmässäsi.
 • Kun olet merkinnyt tärkeimmät ja kiinnostavimmat kohdat, jatka niiden osalta työskentelyä siten, että suunnittelet, millä tavoin voit käytännössä toimia, jotta kyseisen tekijän vaikutus ryhmässäsi lisääntyy tavoitteidesi mukaisesti. Pyri mahdollisimman yksityiskohtaisiin ja käytännönläheisiin suunnitelmiin! Mitä teet seuraavassa harjoituksessanne?
 • Käytä halutessasi harjoitelomaketta ajatuksiesi kirjaamiseen.

Lasten itseluottamuksen kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä:

 

 1. Lapsen itseluottamuksen perustan rakentavat vähitellen kasvava taito verrata omia suorituksia ennen kaikkea omiin aikaisempiin suorituksiin, sekä vähitellen syntyvä oivallus siitä, että jonkun toisen urheilijan parempi tulos ei mitätöi omaa parantunutta tulosta.
 2. Lasten itseluottamusta kehittävät uskallus ilmaista ja kertoa omia tunteita, mielipiteitä ja ajatuksia muille ihmisille sekä kokemus siitä, että lasta kuunnellaan mielellään.
 3. Lasten itseluottamusta kehittää sopiva mahdollisuus ottaa riskejä ja kohdata erilaisia tilanteita niin, että lapsi on itse vastuussa itsestään. Epäonnistuminen ja kantapään kautta oppiminen ovat turvallisuuden rajoissa sallittuja.
 4. Lasten itseluottamus kehittyy monipuolisen harjoittelun avulla, kun lapsi tottuu kohtaamaan erilaisia tilanteita ja kääntämään haasteet kiinnostaviksi tavoitteiksi. Monipuolisen harjoittelutaustan omaava lapsi ei hämäänny uusissa tilanteissa, vaan osaa toimia. Näin hän kartuttaa rutkasti itseluottamustaan ja uskoaan omaan suoriutumiskykyynsä.
 5. Lapset oppivat hyviä tapoja liittyen itseluottamuksen kehittymiseen tarkkailemalla valmentajan toimintaa. Lapset omaksuvat ja sisäistävät tarkkailemisen avulla valmentajan järjestelmällisiä ja johdonmukaisia toimintamalleja.
 6. Lasten itsetunnon kehittymiselle kaikkein tärkeintä on, että lapsi saa kokea olevansa arvokas ja tärkeä juuri sellaisena kuin on. Hänen yrittämistään arvostetaan tuloksista riippumatta.
 7. Lasten itseluottamuksen kehittymistä voidaan tehokkaasti tukea kiinnittämällä voittopuolisesti huomiota onnistumisiin ja vahvuuksiin. Itseluottamusta tuetaan myös antamalla lapselle yksilöllisesti positiivista palautetta, joka kohdistuu aidosti häneen ja annetaan myönteisten tunteiden vallitessa.
 8. Lasten itseluottamuksen kokemuksiin voidaan vaikuttaa vaikuttamalla heidän kokemien onnistumisten määrään esimerkiksi tavoitteiden realistisen ja monipuolisen asettamisen avulla sekä pieniinkin edistysaskeliin eri tavoin huomiota kiinnittämällä.

Kurssin seuraava harjoite ohjaa sinut tarkkailemaan omaa valmennustyötäsi ja palautteenantoasi, mikä on kiinnostava ja oivalluttava menetelmä lasten itseluottamuksen kehittämisen tiellä.

 

Innostavia tarkkailun hetkiä sinulle ja kollegoillesi!

shutterstock_279907025