Tavoitteet

  • Harjoite auttaa pohtimaan ja muistamaan, mitkä ominaisuudet ja taidot ovat jokaisen valmennusryhmään kuuluvan lapsen vahvuuksia.
  • Tämä on tärkeää, jotta valmentaessaan jaksaa jatkuvasti antaa myönteistä palautetta ja onnistuu tukemaan tasapuolisesti jokaista lasta.

Suoritusohjeet

  • Tarkkaile valmentamiasi lapsia ja heidän harjoitteluaan muutaman harjoituksen ajan kiinnittäen tavallista enemmän huomiota heidän ominaisuuksiinsa ja taitoihinsa, joissa he ovat hyviä ja taitavia.
  • Kirjaa huomioitasi järjestelmällisesti ylös seuraavan sivun lomakkeeseen tai omiin muistiinpanoihisi niin, että sinulla on lopulta jokaisesta ryhmäsi lapsesta ylhäällä monta ominaisuutta ja taitoa, jotka ovat heidän vahvuuksiaan.
  • Älä kirjaa ylös lasten heikkouksia!
  • Säilytä muistiinpanosi niin, että voit useasti palata tarkastelemaan niitä. Tarkastele niitä esimerkiksi aina ennen viikottaisten harjoituksien alkua.
  • Lisää muistiinpanoihisi lasten vahvuuksia, kun huomaat uusia.
  • Kerro myös lapsille mahdollisimman usein, minkälaisia asioita ja taitoja pidät heidän vahvuuksinaan.

Valmentajan tärkeä mahdollisuus vaikuttaa:

Ihmisen itsearvostus syntyy ennen kaikkea kahden tekijän kautta:

  1. Hän saa kokea arvostusta
  2. Hän saa kokea onnistumisia

Valmentajina meillä on etuoikeutettu asema, jonka kautta pääsemme halutessamme tarjoamaan juuri näitä, lapsen tulevaisuuteen voimakkaasti vaikuttavia positiivisia tekijöitä jokaikiselle valmentamallenne lapselle!

Kurssin seuraava harjoite johdattelee lapsia myös itse havainnoimaan omia vahvuuksiaan. Kyky kiinnittää huomio omiin vahvuuksiin saattaa useasti jäädä taka-alalle nuoruusiän aikana, joten lapsena opitut taidot ja kuullut vinkit omista vahvuuksista ovat korvaamattomia taustavoimia itsetunnon kehittymiselle myös jatkossa läpi nuoruusiän myllerryksen.

 

Innostavia tarkkailun hetkiä sinulle ja kollegoillesi!

Instructor and group of children doing exercises near a swimming pool.