Tavoitteet

 • Harjoitteessa lapset oppivat kantamaan vastuuta, mikä puolestaan lisää itseluottamuksen tunteita ja ylpeyttä omasta osaamisesta ja vastuunkantokyvystä.

Suoritusohjeet

 • Anna valmentajana vuorotellen harjoituksissa jokin vastuutehtävä lapsille.
 • Vastuutehtävät vaikeutuvat sitä mukaa, kun lapset kasvavat tai oppivat ottamaan vastuuta yhä vastuullisemmista tehtävistä.
 • Aina kun joku ryhmän lapsista on suorittanut annetun vastuutehtävän onnistuneesti, voidaan se kirjata yhteiseen vastuuvihkoon. Vihkosta syntyy vähitellen hieno todiste ryhmän lasten kyvystä kantaa vastuuta.
 • Valmentaja huolehtii, että kaikki ryhmän lapset saavat sellaisia vastuutehtäviä, että kaikille kertyy saman verran onnistumisia. Jos joku ryhmän lapsista on aluksi hankalammin vastuun kantava, tulee hänelle antaa ensimmäisenä paljon onnistumisen kokemuksia. Näin yleensä saadaan hänetkin innostumaan tehtävästä.
 • Vastuun kantaminen ja siitä selviäminen kasvattavat itseluottamusta.
 • Anna valmentajana lapselle positiivista palautettua hänen suoriuduttua tehtävästä.

Esimerkkejä vastuutehtävistä:

 

Esimerkkejä vastuutehtävistä voisivat olla:

 • jonon johdattaminen seuraavaan harjoittelupaikkaan
 • ilmoittaminen, kun kaikki ovat valmiita jostain annetusta tehtävästä
 • ilmoituslappujen jakaminen kaikille,
 • juomatauon ajankohdasta päättäminen tai ilmoittaminen
 • jostain harjoiteltavasta liikkeestä päättäminen,
 • ryhmän maskotin tuominen harjoituksiin tai kisoihin
 • alku- tai loppuverryttelyn vetäminen
 • kaikille jonkin mukavan asian sanominen harjoituksen aikana
 • jonkin mukavan, lasten yhdessä päättämän kivan asian sanominen valmentajalle
 • jne.

Kurssiin sisältyy vielä lisäharjoite, jonka avulla voit halutessasi tutustua valmentamiesi lasten vanhempien ajatuksiin koskien heidän lapsensa urheilemista.

Oikeanlainen työskentely vanhempien kanssa voi olla hyvin merkittävää lasten edistymisen ja urheilussa viihtymisen kannalta!