Tervetuloa harjoittelemaan!

Tavoitteena tässä harjoituksessa on, että:

 • lisäät itsetuntemustasi koskien sitä, minkälainen ihminen koemme olevamme.
 • saavutat tärkeitä edellytyksiä, jotta pystyt myöhemmin kehittämään mahdollisimman tehokkaasti itseluottamusta ja myös muita psyykkisiä ominaisuuksia ja taitoja.

Suoritusohjeet

 • Tulosta itsellesi harjoitelomake.
 • Tarkastele harjoitelomakkeessa pilvien sisään kirjattuja ominaisuuksia ja adjektiiveja.
 • Pohdi jokaisen pilven kohdalla myös kyseisen ominaisuuden vastakohtaa. Esimerkiksi pilvi iloinen: vastakohta on surullinen tai alakuloinen. Jos vastakohta kuvaa sinua paremmin, kirjaa se pilveen ja viivaa yli siinä alun perin ollut sana.
 • Tyhjiin pilviin kirjaa itse keksimiäsi uusia sanoja, jotka kuvaavat sinua.
 • Pohdi myös, mitä mikäkin ominaisuus ja sana tarkoittavat. Miten ne ilmenevät sinun elämässäsi? Mitkä tilanteet, toiminnat, ajatukset tai tuntemukset, joita kohtaat, todistavat sinun olevan sellainen kuin sana ilmentää?
 • Valitse valmiiksi kirjatuista pilvistä ja uusista itse kirjaamistasi ominaisuuksista haluamasi määrä sellaisia adjektiiveja, jotka kuvaavat sinua parhaiten. Merkitse valitsemasi pilvet.
 • Halutessasi esittele mielellään valintasi jollekin hyvin tuntemallesi ihmiselle. Hän voi sitten myös ehdottaa joitain uusia ominaisuuksia, jos hänelle tulee mieleen piirteitä, joita et itse ole kirjannut.
 • Säilytä lomake ja tee harjoite uudelleen esimerkiksi vuoden kuluttua. Vertaile, ovatko valintasi muuttuneet jotenkin ja pohdi mahdollisia syitä siihen.

Vinkkejä

 • Harjoitteen voi viedä eteenpäin pyytämällä jotakuta sinut hyvin tuntevaa ihmistä tekemään saman tehtävän koskien sinua tai sitten itseään!
 • Tai voitte tehdä molemmat arvion toisistanne!

   

 • Tämän jälkeen on tärkeää, että voitte keskustella siitä, miksi ja miten tämä ajattelette erilaisten ominaisuuksien ilmenevän toisissanne tai itsessänne.
 • Etenkin jos joku arvio hämmentää, keskustelu on tärkeää. Toisaalta hämmennystä ei pidä pelätä, juuri siinä piilee mahdollisuus laajentaa omaa käsitystä itsestään!

Olet nyt harjoitellut itsetuntemuksesi syventämistä.

Voit huomioida, kuinka:

 • Harjoitetta toistettaessa sinun on yhä helpompaa tarkastella itseäsi ja valita sekä keksiä ominaisuuksia – itsetuntemuksesi on lisääntynyt!
 • Uskallat mahdollisesti keskustella tällaisesta aiheesta enemmän tai rennomin myös sinut hyvin tuntevien ihmisten kanssa!
 • Huomaat ajatuksia ja tunteita, jotka liittyvät siihen, minkälaisena ihmisenä itsesi koet. Haluat ehkä kehittyä jossain ja haluat säilyä samanlaisena jossain. Nämä ovat hyviä ajatuksia niin vahvuuksien kuin kehitettävien asioiden suhteen. Kaiken perusta on se, että tunnistaa ja hyväksyy itsensä sillä hetkellä sellaisena kuin on.
shutterstock_57876247

Tässä harjoituksessa tarkastellaan vahvuuksia sekä sitä, miten niitä voi entisestään kehittää ja ylläpitää.

Valitse ja kirjaa ominaisuuksia, joihin olet itsessäsi tyytyväinen. Valitse siis ominaisuuksia, jotka koet omiksi vahvuuksiksi ja tärkeiksi ajatellen tavoitteidesi saavuttamista jossain sinulle tärkeässä asiassa.

Tämän jälkeen kirjaa ominaisuuden viereen tapa, jolla tämä ominaisuus vie sinua eteenpäin kohti tavoitteitasi.

 

 

Esimerkiksi:

 

Ominaisuus, johon olen tyytyväinen; vahvuuteniMiten tämä ominaisuus vie minua eteenpäin ja miten vahvistan ominaisuuttani edelleen vieläkin vahvemmaksi.
Iloinen

 

Kun olen usein iloinen, olen hyvällä tuulella ja opin hyvin myös harjoituksissa. Jatkossakin huolehdin siitä, että asiat ovat kunnossa ja voin olla iloinen valmistautuessani esiintymisiin.

Jatka nyt seuraavaan harjoitteeseen, jonka avulla voi hyödyntää onnistumisia yhä tehokkaammin!