Tervetuloa harjoittelemaan!

Tavoitteena tässä harjoituksessa on:

 • Saavuttaa hyviä itseluottamuksen kokemuksia yhä helpommin ja useammin, mikä samalla johtaa itseluottamuksen kokemuksen pysyvään tilaan ja kehitykseen.
 • Erilaiset elämäntilanteet, harjoitustilanteet ja tapahtumat tulevat tärkeiksi itseluottamuksen kehittymisen ja sitä kautta itsetunnon vahvistumisen lähteiksi.
 • Harjoitella vaikuttamaan omiin ajatuksiin ja tunteisiin niin, että huonomman itseluottamuksen hetkinä voi itse nostaa itseluottamuksen kokemustaan takaisin hyväksi.

Suoritusohjeet

 • Pohdi ja valitse viisi hetkeä tai asiaa, jotka usein tuottavat sinulle itseluottamukseen liittyviä myönteisiä tunteita ja ajatuksia, kuten ”olen hyvä”, ”minä osaan” tai ”tämä on kivaa, opin”.
 • On tärkeää, että pyrit valitsemaan sellaisia hetkiä ja asioita, joita voit jatkossa toistaa. Eli valitse sellaisia hetkiä ja asioita, joita omassa päivittäisessä elämässäsi usein tapahtuu.
 • Voit myös harkita kirjaavasi nämä tilanteet harjoitelomakkeeseen. Sen käyttö edesauttaa harjoituksen onnistumista ja tehoa.
 • Seuraavien päivien ja viikkojen aikana toimi edeten alla esitetyistä vaiheesta 1 vaiheeseen 2.
 • Etene vaiheeseen 2 aina silloin kun tunnet siihen valmiutta ja tarvetta, ja palaa jälleen vaiheeseen 1.
 • Voit aina liikkua vaiheissa 1 ja 2 edestakaisin tilanteen mukaan.
 • Harjoitetta tulee toistaa aina uudelleen valiten uusia ja toistaen vanhoja tilanteita. Toistoja tarvitaan usein paljon, jotta itseluottamuksen tunteiden tietoinen hallinta kehittyy huippuunsa, mutta toistoja on myös helppoa saada aikaan monia jopa päivittäin, jos valittuja tilanteita on paljon!
TULOSTA HALUTESSASI HARJOITELOMAKE

Vaihe 1: Tuota ja harjoita hyviä itseluottamuksen kokemuksia itsellesi

Huomioi aina, kun kohtaat valitsemasi, hyvää itseluottamusta tuottavan tilanteen tai asian. Pysähdy ja vahvista tunnetta ja kehittymistäsi olemalla tyytyväinen siihen, kuinka itseluottamuksesi kehittyy!

Esimerkkejä tässä harjoitteessa kirjattavista tai ääneen sanottavista tilanteista ja asioista, jotka tuottavat hyviä itseluottamuksen tunteita, voisivat olla:

 • Tunnen hyvää itseluottamusta, kun olen valmistautunut hyvin
 • Tunnen hyvää itseluottamusta aamukahvilla ja kun olen sen jälkeen pirteä.
 • Tunnen hyvää itseluottamusta, kun joku kehuu minua.
 • Tunnen hyvää itseluottamusta, kun keskustelemme yhdessä urheilusta.
 • Tunnen hyvää itseluottamusta, kun onnistun jossain pienessäkin asiassa.
 • Tunnen hyvää itseluottamusta, kun teen joogaharjoitustani.
 • Tunnen hyvää itseluottamusta, kun minulla on varusteet kunnossa.
 • Tunnen hyvää itseluottamusta, kun saan suoritettua tehtävän loppuun.
 • Tunnen hyvää itseluottamusta, kun saan rauhassa miettiä, miten toimin.

Vaihe 2: Nosta itseluottamustasi aina tarvittaessa!

Vaiheessa kaksi tavoitteena on pyrkiä korjaamaan itseluottamuksen tunnetta, kun se jostain syystä heilahtaa huonommaksi.

Kun huomaat kokevasi huonoja itseluottamuksen tunteita, kuten ”en osaa”, ”ei tästä tule mitään”, ”en pysty”, palaa mielikuvissasi vaiheessa 1 harjoiteltuihin tilanteisiin ja tunteisiin, joissa koet hyvää itseluottamusta. Mielikuvan avulla anna hyvän itseluottamuksen tunteen nousta uudelleen mieleesi.

Kun itseluottamus tuntuu taas olevan ok, jatka meneillään olevaa tehtävää.

Oivallus!

 • Vaikka tilanne on eri, olet sama ihminen saman itseluottamuksen kanssa – tästä syystä voit siirtää itseluottamuksen kokemuksesi tilanteesta toiseen ja oppia harjoittelemalla kokemaan sitä missä tahansa tilanteessa!
 • Voit huomata, kuinka itseluottamuksen kokemuksesi lisääntyvät, vahvistuvat, tapahtuvat useammin ja onnistuvat myös yhä haastavammissa tilanteissa.

Hienoa, olet opetellut ottamaan oman itseluottamuksesi kehittymisen omaan vaikutusvaltaasi - voit kehittää, ylläpitää ja nostaa itseluottamuksen kokemustasi päivittäin aina tarpeen ja tilanteen mukaan.

Hyvä itseluottamus ei ole aina korkea itseluottamus, vaan itseluottamus on juuri sitä, että tietää olevansa kykeneväinen vaikuttamaan tietoisesti omaan itseluottamuksen kokemukseen erilaisissa tilanteissa.

shutterstock_576414598

Jatka nyt seuraavaan harjoitteeseen, jossa harjoitat itseluottamustasi itsepuheen ja muiden puheen avulla!