Tervetuloa harjoittelemaan!

Tavoitteena tässä harjoituksessa on:

 • Huipentaa itseluottamuksen harjoittelu suunnittelemalla ja kertaamalla itselle vielä kaikkein toimivimmat keinot itseluottamuksen ylläpitämiseksi tai korjaamiseksi milloin tahansa se on tarpeen.
 • Oppia nopeita suoritustilan hallinnan keinoja kilpailu- tai muihin haastaviin tilanteisiin.

On tärkeää tietää ja oivaltaa, että kellään ihmisellä, vaikka olisi esimerkiksi kuinka kokenut esiintyjä tai huipulla urheileva, itseluottamus ei ole jatkuvasti huipputasolla. Itseluottamuksen kokemus vaihtelee meillä kaikilla hetkestä toiseen. Se, että kokee haastavan tilanteen tai vaikka ihan arkipäivän jossain vaiheessa itseluottamuksen laskua, ei siis ole merkki huonosta itseluottamuksesta.

Oleellista on vain se, kuinka nopeasti huomaa ja oivaltaa itseluottamuksen tunteen muutoksen ja osaa nostaa itseluottamuksen jälleen tarvittavalle tasolle, jotta suoritus tai hyvinvointi ei häiriinny.

Suoritusohjeet

Ihmisessä vaikuttavat joka hetki kolme ulottuvuutta: keho, tunteet ja ajatukset. Voit pyrkiä vaikuttamaan itseesi minkä tahansa näistä kautta! Esimerkiksi kun keho tuntuu hyvältä, ajatuksetkin ovat selkeät. Tai kun rauhoitut vihaisuuden tunteesta, kehokin tasaantuu. Voit siis joko selkeyttää ajatuksia tai rauhoittaa kehoa tai hyväksyä ja sitä kautta tyynnyttää tunnetilasi, mikä vain on sinulle toimivin tapa!

 

 • Olet tällä itseluottamuksen kurssilla harjoitellut vaikuttamaan itseluottamukseesi monin keinoin. Ota nyt vielä kerran myös kehon kokemukset tehokkaasti tarkastelun kohteeksi:
  • Aloita harjoitus kokeilemalla, minkälaiset eleet, ilmeet, asennot tai muut kehoon liittyvät tekijät vaikuttavat juuri sinun itseluottamuksen kokemukseen sitä nostaen. Alempaa löydät myös esimerkkejä.
  • Itseluottamukseen vaikuttavat keholliset toimet ovat yksilöllisiä, ja onkin tärkeää, että etsit juuri sellaiset toimet, jotka toimivat juuri sinulle. Voit käyttää rauhassa aikaa löytääksesi hyviä keinoja. Kun kohtaat tilanteita, joissa voit kokeilla, tee valitsemasi toimi, ja tarkastele, miten se vaikuttaa itseluottamukseesi.
 • Valitse lopuksi yhdestä kolmeen kehollista keinoa, joita alat tosissasi harjoitella ja käyttää. Aina kun tarpeen, nosta tai varmista itseluottamuksesi joko valitsemallasi kehollisella toimella tai sitten aiemmin harjoittelemallasi, sinulle toimivalla itsepuheella korkealle tasolle. Ja voit myös etsiytyä hyvään itseluottamuksen kokemukseen tarkastelemalla tunnetilaa, joka sinussa on vallalla, hyväksymällä tunteesi ja sitä kautta antamalla tunteen lipua kauemmas vaihtuen hyvään itseluottamuksen tunteeseen. (Tunnetaitoja voit harjoitella tarkemmin TrainingFocus-tunnemateriaalin avulla.)

 

 • Huipenna harjoittelusi halutessasi suunnittelemalla ja kertaamalla, miten toimit jossain itseäsi haastavassa tilanteessa: milloin ja mitä teet, jotta aktiivisesti ja tietoisesti ylläpidät itseluottamuksen kokemustasi koko tilanteen ajan. Käytä apunasi harjoitelomaketta.

Vinkkejä

 • Esimerkkejä kehollisista ”itseluottamusmerkeistä” voisivat olla:
  • Leuan nostaminen ylös
  • Ryhdin parantaminen
  • Itsevarma hymy
  • Käsien asettaminen puuskaan ja rinnan röyhistäminen
  • Syvään hengittäminen ja itsevarman olon leviämisen tunne kehoon
  • Käsien puristaminen nyrkkiin samalla kun kokee itseluottamuksen tunteen.

Olet mahdollisesti käynyt läpi kurssin harjoitteet tai ainakin osan tai osia niistä. Voit palata jokaiseen harjoitteeseen nyt ensimmäistä kertaa tai aina uudelleen, antaen niiden oppien syventyä ja kertaantua.

Harjoitteet ja asiat eivät vanhene koskaan ja emme ole myöskään koskaan valmiita itseluottamuksemme kanssa.

Suurin oppi onkin, että itseluottamuksemme on muuttuvainen, ja se kehittyy nousten ja laskien koko elämänkaaremme ajan. Voimme uteliaina tarkastella, miltä milloinkin tuntuu, ja etsiä yhä uudelleen toimivimpia keinoja itseluottamuksen kokemuksen haltuun ottamiseksi.

Vahvuutta on epävarmuuden sietäminen ja uteliaisuuden vaaliminen!

shutterstock_451029085

Haluamme kiittää sinua ja arvostamme viisautta ja aikaa, jonka panostat psyykkisten ominaisuuksien ja taitojen vahvistamiseen. Toivomme sydämemme pohjasta, että tämä TrainingFocus-materiaali on ollut odotustesi mukainen ja että se tuo sinulle iloa ja oivalluksia vielä pitkäksi aikaa tämän jälkeenkin!