Tervetuloa harjoittelemaan!

Tavoitteena tässä harjoituksessa on:

 • Itsetuntemus ja itseluottamus kehittyvät luonnollisesti tarjoten yhä paremman pohjan hyville itseluottamuksen kokemuksille kaikenlaisissa tilanteissa.
 • Itsetuntemus syvenee edelleen, jolloin ihminen usein kokee ymmärrystä itseään kohtaan, tasapainoa sekä merkityksien ja arvojen tarkentumista.

Suoritusohjeet

 • Tutustu kysymyksiin, joita harjoitteessa esitellään.
 • Valitse jokaisen kysymyksen kohdalla jompikumpi tavoista, jolla vastaat kysymykseen.
 • Tapa 1: Esitä kysymys itsellesi ja anna sen painua mieleesi. Lähde sitten vaikkapa lenkille tai muuten vain elä päivääsi niin, että välillä muistuttelet itseäsi kysymyksen annosta. Sinun ei kuitenkaan tarvitse erityisesti yrittää vastata kysymykseen. Sen sijaan anna vastauksen nousta mieleesi sitten, kun se luonnostaan tulee. Kun huomaat, että sinulla kysymykseen vastaus, mieti mielessäsi, mikä vastauksesi kokonaisuudessaan on. Esitä sitten seuraava kysymys itsellesi sopivana ajankohtana.
 • Tapa 2: Kysy kysymys itsellesi ja vastaa siihen heti joko miettimällä vastaus mielessäsi tai kirjaamalla vastaus paperille tai harjoitelomakkeeseen, jonka saat halutessasi tulostettua. Voit vastata kerrallaan niin moneen kysymykseen kuin hyvältä tuntuu.
 • Kun olet vastannut kaikkiin kysymyksiin, pidä vielä lyhyt tuumaustauko pohdiskellen, millä tavoin itsetuntemuksesi on syventynyt, vastatessasi kysymyksiin. Onko jotain muuttunut?

Kysymyksiä sinulle itsetuntemuksesta ja itseluottamuksesta:

 • Kerro itsestäsi ihmisenä. Minkälainen ihminen minä olen? (Mainitse ainakin viisi asiaa.)
 • Kerro itsestäsi jossain tietyssä roolissa, kuten työntekijänä, urheilijana, opiskelijana, ystävänä, vanhempana, puolisona, vanhempieni lapsena. Minkälainen minä olen tässä valitsemassani roolissa? Jos haluat, käy tällä tavoin läpi niin monta rooliasi kuin koet hyväksi.
 • Minkälaisia ominaisuuksia ja taitoja minulla on, joihin olen tyytyväinen, eli vahvuuksiani. Voit ajatella asiaa jälleen kaikenlaisissa rooleissa. (Tavoitteena on pohtia lopulta ainakin kymmenen asiaa.)
  • Onko mielessäni edellisen pohdinnan tuloksena ominaisuuksia ja piirteitä tai taitoja ihmisenä (eri rooleissani), joissa haluan tulevaisuudessa jollain tavalla kehittyä?
 • Mitä mielestäni tarkoittaa itseluottamus?
 • Mitkä asiat vaikuttavat minun itseluottamukseeni?
  • Sitä haastaen:
  • Sitä vahvistaen:
 • Mitä mielestäni tarkoittaa onnistuminen mahdollisimman tarkasti määriteltynä?
 • Onnistunko itse mielestäni usein? Minkälaisia onnistumiseni ovat?
 • Mitkä asiat vaikuttavat onnistumiseeni?
 • Mieti kolme erilaista onnistumistasi ohjeiden mukaisesti. Ne voivat olla tapahtuneet milloin vain, kauan tai vähän aikaa sitten:
  • Valtava onnistuminen:
  • Tärkeä, vaikkei niin valtava onnistuminen:
  • Pieni, hieno onnistuminen, joka tuntui kivalta:

Vinkkejä

 • Katso vielä halutessasi lisämateriaalista alta lisäkysymyksiä, jotka ovat erityisen hyödyllisiä, jos tavoitteenasi on kehittää suorituskykyäsi joissain sinulle erityisen merkityksellisissä tai haastavissa tilanteissa!
self_2

Tässä on esitetty vielä lisäkysymyksiä sinulle, mikäli haluat edelleen syventää itsetuntemuksen tasoa esimerkiksi suorituskyvyn parantamiseksi tai varmistamiseksi jossain sinulle merkittävissä tai haastavissa tilanteissa.

 1. Mitä urheileminen/työnteko/opiskelu/esiintyminen (valitse asia, joka liittyy suoriutumiseesi, jota haluat kehittää) sinulle merkitsee? Pohdi syvällisesti, miksi teet kyseistä asiaa ja mitä saat siitä? Joudutko luopumaan jostain? Ovatko jotkin asiat vaikeita? Mistä nautit eniten?
 2. Mitä kilpaileminen/esiintyminen/hyvä suoriutuminen sinulle merkittävässä asiassa sinulle merkitsee? Kerro vielä, miksi?
 3. Mitä voittaminen/parhaimmistossa oleminen sinulle merkitsee? Minkälaisia ajatuksia sinulla yleensä on, kun voitat tai onnistut muuten tavoitteidesi mukaisesti? Entä minkälaisia ajatuksia sinulla on silloin, kun häviät tai muuten epäonnistut etkä pääse tavoitteisiisi?
 4. Nautitko yleensä harjoittelusta ja muusta tekemisestä, joka johtaa kohti tavoitteitasi? Entä nautitko kilpailemisesta/esiintymisestä/haastavista suoritustilanteista? Onko näissä eroa? Miksiköhän?
 5. Miksi ajattelet, että olisi tärkeää olla hyvä itseluottamus? Kirjoita alle ainakin kolme asiaa, miten itse ajattelet hyötyväsi hyvästä itseluottamuksesta.
 6. Minkälaiset asiat harjoituksissa auttavat sinua tuntemaan itseluottamusta? Mitä itse voit tehdä sen eteen? Mitä muut ihmiset voivat tehdä? Mieti tätä kysymystä erityisen tarkasti!
 7. Pohdi alle, miten olet saavuttanut ja oppinut kaiken sen, mitä tällä hetkellä jo osaat. Sinulla on paljon taitoja, ominaisuuksia ja piirteitä, joiden ansiosta osaat jo kaiken osaamasi. Mitä nämä hyvät taidot, piirteet ja ominaisuutesi ovat? Mitkä muut asiat ovat vaikuttaneet hyvin? Miten nämä asiat saadaan jatkumaan yhtä hyvin tai vielä voimakkaammin sinua tukien?

Jatka nyt seuraavaan harjoitteeseen, jonka avulla voit alkaa päivittäin kehittää itseluottamustasi!