Tervetuloa harjoittelemaan! Hienoa, että olet jälleen täällä!

Tavoitteena tässä harjoituksessa on:

 • kiinnittää enemmän huomiota erilaisiin onnistumisiin omassa tekemisessä.
 • oppia käyttämään onnistumisen kokemuksia ja niihin liittyviä tunteita itseluottamuksen kehittämisen apuna.

Onnistumiskokemukset ovat yksi parhaimmista tavoista motivoitua jatkamaan laadukasta tekemistä. Ne tarjoavat itseluottamuksen kokemuksia edistymisen ja osaamisen kautta.

Ihminen oppii harjoittelemalla hyötymään tehokkaasti erilaisista ja eri tasoisista onnistumisista.

Suoritusohjeet

 • Harjoite sisältää kaksi onnistumisten hyödyntämiseen liittyvää tehtävää, joita voit molempia tehdä erikseen aina uudelleen.
 • Tutustu tehtäviin ja valitse, milloin aloitat niiden toteuttamisen.
 • Tee se mielellään mahdollisimman pian, vaikka tänään!
 • Harjoitteet ovat hyvin turvallisia suorittaa ja edesauttavat säännöllisesti toteutettuina minkä tahansa tavoitteiden toteutumista sinut mahdollisesti yllättävällä nopeudella!

Tehtävä 1: Onnistumisten laskeminen

 1. Ota esiin itsellesi jokin pieni paperi, johon voit kirjoittaa, sekä kynä.
 2. Päätä kiinnittää erityisesti huomiota kaikenlaisiin onnistumisiin, joita sinulle tapahtuu päättämänäsi ajanjaksona, esimerkiksi kuluvan päivän loppuun asti.
 3. Pohdi mielellään hetki sitä, mitä onnistumisilla tarkoitetaan: yhtä tärkeitä onnistumisia ovat niin pienet kuin suuret asiat, joissa onnistuu tekemään jotain tavoitteen mukaisesti tai sitä kohti tai jollain tavalla hyvin. Oletko samaa mieltä?
 4. Aina kun huomaat onnistuvasi jossain asiassa, laita muistiin ja kirjaa heti tai myöhemmin tukkimiehenkirjanpidolla (pystyviivat peräkkäin paperilla ja joka viides merkitään vetämällä viiva neljän viivan yli) merkintä paperiisi.
 5. Jos olet tilanteessa, jossa joku voi auttaa sinua, pyydä jotakuta henkilöä auttamaan sinua muistuttamalla, että haluat huomata omia onnistumisiasi. Tai pyydä, että joku kanssasi oleva henkilö esimerkiksi harjoitellessa tai työssä ollessasi kertoo ääneen onnistumisia, joita hän huomaa sinun tekevän!
 6. Esimerkiksi illalla voit vielä merkitä kirjanpitoosi lisää onnitumisia, jos muistat tai mieleesi tulee sellaisia, joita tiedät, että et ole merkinnyt.
 7. Lopuksi laske, kuinka monta onnistumista huomasit päivän aikana. Pohdi, onko määrä mielestäsi suuri vai pieni? Mitä voisi tapahtua, jos määrä olisi suurempi tai pienempi?
 8. Tee tehtävä uudelleen samanlaisina ja erilaisina päivinä!
 9. Yleensä ihmiset huomaavat turhan vähän omia onnistumisia, jotta ne motivoisivat jatkamaan, tuottaisivat iloa edistymisestä ja saisivat aikaan hyvää innostusta ja energiaa. Tämä on kuitenkin tietysti yksilöllistä.
 10. Voitko sinä oppia hyödyntämään onnistumisten huomaamista paremmin?

Tehtävä 2: Onnistumisiin eläytyminen ennen tärkeää tilannetta

 1. Tehtävässä eläydytään aiempiin onnistumisiin ennen jotain suoritusta tai haastetta tai tilannetta, jolloin itseluottamuksen kokemus kohentuu ja onnistumisen todennäköisyys kasvaa.
 2. Kun olet suorittamassa jotain suoritusta, esiintymistä tai mitä tahansa itsellesi tärkeää tehtävää tai haastetta, palauta mieleen jokin aiempi onnistuminen jossain samaa muistuttavassa tilanteessa.
 3. Eläydy mahdollisimman elävästi aiempaan onnistumiseesi. Pyri tuntemaan mahdollisimman tarkasti mielessäsi ja kehossasi, kuinka hyvältä onnistuminen tuntui ja mistä se johtui.
 4. Kun onnistumisen kuvittelu on tehty, ja olosi on hyvä, etene tilanteessa.
 5. Lopuksi arvioi, miten onnistumisen kuvittelu vaikutti omaan tekemiseesi, ja miltä se tuntui.
 6. On tärkeää toistaa onnistumisten kuvittelua lukuisia kertoja erilaisissa tilanteissa aina uudelleen, koska vain harjoittelemalla saat irti kaiken hyödyn tämänkaltaisesta mielikuvaharjoittelusta.
 7. Ensimmäisen kerran jälkeen et vielä voi tietää, mitä kaikkea harjoite antaa sinulle jatkossa!

Vinkkejä

 • Voit halutessasi vahvistaa ja syventää ensimmäisen tehtävän tehoa kirjaamalla paperille sanatarkasti, miten ja missä onnistuit. Kirjaa lisäksi, mistä omista hyvistä ominaisuuksistasi ja taidoistasi onnistuminen johtui.
 • Kirjaaminen on ihmiselle ominainen, sanojen merkitystä ja vaikutusta kognitiivisen tietoisuuden kautta merkittävästi vahvistava toiminta.
 • Samalla tavalla voit vahvistaa osaamistasi kertomalla jollekulle toiselle ihmiselle samat asiat ääneen.
 • Kun asiat puhutaan tai kirjataan, niiden toistettavuus ja todentuntuisuus lisääntyy.
 • Muista pitäytyä nimenomaan onnistumisissasi - kaikenlaisissa mahdollisissa - pienissä ja isoissa!

Hienoa, opeteltuasi huomioimaan onnistumisiasi ja hyödyntämään niitä eläytymällä niihin uudelleen, voit huomioida, kuinka:

 • Opit iloitsemaan onnistumisistasi aiempaa enemmän, mikä vaikuttaa usein hyvin myönteisesti tekemisen laatuun ja motivoitumiseen. Jaksat enemmän ja paremmin, kun saat koko ajan merkkejä siitä, että etenet oikeaan suuntaan ja tekemisesi on tärkeää, sinulle ja muille.
 • Onnistuneiden suoritusten tai tilanteiden lukumäärä voi kasvaa, kun aiempien onnistumisten kuvittelu lisää uudelleen onnistumisen todennäköisyyttä. Tämä johtaa nopeampaan oppimiseen ja parempiin tuloksiin.
shutterstock_1011564043

Jatka nyt seuraavaan harjoitteeseen, jossa voit kysymyksiin vastaamalla vetää ajatuksiasi yhteen liittyen itseluottamuksen kehittämiseen!