Omat kokemukset ja ajatelmat:

Harjoitteen kuvaus:

Tutustu tietoiskuihin, ja tarkkaile, minkälaisia ajatuksia ne sinussa herättävät.

Kurssin harjoitteet auttavat sinua harjoittelemaan käytännössä näitä asioita niin, että saat  mahdollisuuksia kehittää omaa itseluottamustasi tukemaan suoriutumistasi ja hyvinvointiasi yhä monipuolisemmin.

Pohdiskele ja vastaa alla oleviin kysymyksiin saadaksesi harjoittelusta jatkossa maksimaalisen hyödyn:

Ovatko tietoiskuissa esitetyt asiat sinulle tuttuja tai saatko niistä jotain mielenkiintoista uutta tai kerrattavaa tietoa?

Oletko samaa mieltä tietoiskuissa esitetyistä asioista?

Millä tavoin ja mitkä tietoiskuissa esitetyistä asioista ovat tärkeitä juuri sinulle?

Onko sinulla kokemuksia näistä asioista urheilussa, työssä tai muussa elämässä?

Tietoisku 1 

Itsetunto tarkoittaa ihmisen melko pysyvää kokemusta itsestään ihmisenä: kuka ja minkälainen ihminen minä olen. Itseluottamus määritellään useimmiten itsetuntoa enemmän tilanteesta riippuvaiseksi ja muuttuvaksi kokemukseksi. Näin ollen voidaan puhua ihmisen ”suoritusitseluottamuksesta”.

self_2
Sportfocus Pelkoklinikka_420924919

Tietoisku 2

Itsetunnon ja itseluottamuksen perusta on suorituksista ja menestymisestä riippumaton kokemus oman ihmisarvon ainutlaatuisuudesta ja tärkeydestä.

Itsetunto ja itseluottamus kehittyvät ja muuttuvat ihmisen koko elämänkaaren ajan. Itseluottamuksen kokeminen on myös taito, jota jokainen voi harjoitella. Jokainen ihminen voi lähtökohdista riippumatta kehittyä taitavaksi itseluottamuksen kokijaksi säännöllisen, pitkäjänteisen harjoittelun myötä.

Tietoisku 3

Korkean itseluottamuksen ajatellaan usein olevan pysyvä tila itsetunnon kaltaisesti. Näin ei kuitenkaan ole, vaan itseluottamus on muuttuvaisempi tila.

Huippuosaajillakaan itseluottamus ei ole aina korkealla. Ennemmin huippuosaajat ovat taitavia havaitsemaan itseluottamuksen kokemuksensa hienoisiakin muutoksia ja vaikuttamaan itseluottamukseensa tietoisesti ja tehokkaasti aina tarvittaessa. Näin suoritus ja tekeminen eivät häiriinny merkittävästi, vaikka itseluottamuksen tila vaihteleekin luonnollisella tavalla jatkuvasti.

shutterstock_319221482
shutterstock_470622797

Tietoisku 4

Tunteakseen ja kehittääkseen itseluottamustaan ihmisen täytyy saada myönteistä ja kannustavaa palautetta niin itseltään kuin mielellään myös ympärillään olevilta ihmisiltä, joka koskee hänen yrittämistään ja onnistumistaan annetuissa tehtävissä.

Onnistumisenkokemukset ovat parhaimpia itseluottamuksen kehittymisen työkaluja, joita voidaan harjoittelemalla saada enemmän ja näkyvämmin aikaan ja käyttöön.

Tietoisku 5

Itseluottamuksen kehittyminen on myös hyvin pitkälti itsetuntemuksen syventymistä. Vähitellen ihminen oppii ymmärtämään itseään ja omia ajattelu- ja tulkitsemismallejaan, minkä seurauksena on helpompaa ylläpitää omaa kokemusta itsestään tärkeänä ja merkityksellisenä - silloinkin, kun asiat eivät suju toiveiden mukaisesti ja teemme virheitä ja epäonnistumme, kuten kaikki maailman ihmiset.

shutterstock_76390057