Tervetuloa itseluottamuksen valmentamisen pariin! Tässä harjoituksessa lisätään itsetuntemusta, jolloin itseluottamuksen kehittäminen on helpompaa.

Tavoitteet

 • Harjoite auttaa urheilijaa laajentamaan käsityksiä siitä, minkälainen ihminen hän on.
 • Hyvä itsetuntemus on tärkeää, jotta urheilija pystyy myöhemmin kehittämään tehokkaasti itseluottamustaan ja myös muita psyykkisiä ominaisuuksia ja taitoja.

Suoritusohjeet

 • Tulosta urheilijoille harjoituslomake ja jaa ne heille harjoituksen aluksi.
 • Anna urheilijoille tehtäväksi tarkastella harjoituslomakkeessa pilvien sisään kirjattuja ominaisuuksia ja adjektiiveja.
 • Pyydä urheilijoita pohtimaan jokaisen pilven kohdalla myös kyseisen ominaisuuden vastakohtaa. Esimerkiksi pilvi iloinen: vastakohta on surullinen tai alakuloinen. Jos vastakohta kuvaa urheilijaa paremmin, kirjaa hän sen pilveen viivaten yli siinä alun perin olleen sanan.
 • Tyhjiin pilviin saa kirjata itse keksimiään uusia sanoja, jotka kuvaavat itseä.
 • Keskustelkaa ja kyselkää toisiltanne, mitä mikäkin ominaisuus ja sana tarkoittavat. Pohtikaa yhdessä, mikä on kunkin ominaisuuden vastakohta.
 • Voitte myös vapaasti huudella ilmaan erilaisia ominaisuuksia, joita kullekin tulee yleensä vaan mieleen. Tämä auttaa kaikkia valitsemaan omalla kohdallaan, mitkä ominaisuudet kuvaavat itseä parhaiten.
 • Urheilijat valitsevat valmiiksi kirjatuista pilvistä ja uusista itse kirjaamistaan ominaisuuksista itse haluamansa määrän sellaisia adjektiiveja, jotka kuvaavat heitä parhaiten. Pyydä urheilijoita merkitsemään valitsemansa pilvet.
 • Haluttaessa urheilijat voivat esitellä valintojaan harjoitus- tai joukkuekavereille. Kaverit voivat myös ehdottaa joitain uusia ominaisuuksia, jos heidän mielestään urheilija on sellainen.
 • Urheilijat palauttavat lomakkeet valmentajalle. Tutustu rauhassa urheilijoiden valintoihin ja palaa mielellään niihin keskustelemalla vähitellen jokaisen kanssa siitä, oletko samaa mieltä ja minkälaisia asioita itse olet havainnut.

Vinkkejä

 • Harjoitteen voi viedä eteenpäin pyytämällä jotakuta urheilijan hyvin tuntemaan ihmistä tekemään saman tehtävän koskien urheilijaa!

  Tehtävän tekevä henkilö siis pohtii ja merkitsee, minkälainen ihminen hän ajattelee urheilijan olevan.

  Tämän jälkeen on tärkeää, että urheilija voi keskustella tehtävän tehneen henkilön kanssa siitä, miksi ja miten tämä on ajatellut erilaisten ominaisuuksien ilmenevän urheilijassa. Etenkin jos joku arvio hämmentää urheilijaa, keskustelu on tärkeää. Toisaalta hämmennystä ei pidä pelätä, juuri siinä piilee mahdollisuus laajentaa omaa käsitystä itsestään!

Voit huomata kuinka:

 • Harjoitetta toistettaessa urheilijoiden on helpompaa tarkastella itseään ja valita sekä keksiä ominaisuuksia – itsetuntemus on lisääntynyt!
 • Ryhmä tai joukkue työskentelee harjoitteen parissa hyvässä ilmapiirissä, ja aluksi mahdollisesti joidenkin mielestä vaikealta tuntunut aihe on luonnollisesti esillä.
 • Urheilijoiden itsetuntemuksen lisääntyessä he alkavat usein kertoa valmentajallekin monipuolisemmin, mitä he ajattelevat ja tuntevat ja miksi. Näin valmentaja saa urheilijoilta enemmän ja tärkeää tietoa valmennuksen tueksi.
shutterstock_76390057
beachvolley

Harjoitteen voi viedä pidemmälle avuksi itsetuntemuksen lisäämiseksi seuraavalla tavalla:

Tässä harjoituksessa tarkastellaan vahvuuksia sekä sitä, miten niitä voi entisestään kehittää ja ylläpitää.

Urheilija valitsee ja kirjaa ominaisuuksia, joihin hän on itsessään tyytyväinen. Urheilija valitsee siis ominaisuuksia, jotka hän kokee omiksi vahvuuksiksi ja tärkeiksi ajatellen onnistumista urheilijana.

Tämän jälkeen urheilija kirjaa ominaisuuden viereen tavan, jolla tämä ominaisuus vie häntä eteenpäin urheilijana.

 

Esimerkiksi:

 

Ominaisuus, johon olen tyytyväinen; vahvuuteniMiten tämä ominaisuus vie minua eteenpäin urheilijana ja miten vahvistan ominaisuuttani edelleen vieläkin vahvemmaksi.
Iloinen

 

Kun olen usein iloinen, olen hyvällä tuulella ja opin hyvin myös harjoituksissa. Jatkossakin huolehdin siitä, että asiat ovat kunnossa ja voin olla iloinen treeneissä.

 

shutterstock_82074565
Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on lisätä urheilijoiden itsetuntemusta, jotta he voivat jatkossa työskennellä tehokkaasti itseluottamuksen ja muiden psyykkisten ominaisuuksien kehittämiseksi.

Harjoitteessa on annettu valmiiksi erilaisia ominaisuuksia, joista urheilijat voivat valita itseään parhaiten kuvaavia. Samalla joukkue tai ryhmä työskentelee yhdessä pohtien, mitä sanat tarkoittavat, mitkä ovat niiden vastakohtia ja mitä uusia voidaan keksiä.

 

Pohdiskele ja vastaa alla oleviin kysymyksiin saadaksesi harjoittelusta jatkossakin maksimaalisen hyödyn ja kerrataksesi, mitä olet saanut:

Minkälaisia myönteisiä vaikutuksia olet huomannut harjoitteen toteuttamisen tuloksena itsessäsi tai valmennettavissasi?

Ota pohdinnoissasi huomioon tekemienne toistojen määrä – oletteko kokeilleet vasta ensimmäisen tai muutaman kerran, vai oletteko jo päässeet tarkastelemaan vaikutuksia ja tuloksia pidemmällä ajalla, kymmenien toistojen jälkeen?

Miten voit hyödyntää tätä harjoitetta jatkossa? Jatkatko samalla tavoin tai voitko kenties muuntaa sitä vielä enemmän juuri omaan valmennustapahtumaasi tai lajiisi soveltuvaksi?