Tervetuloa urheilijan itseluottamuksen valmentamisen pariin!

Olemme pyrkineet laatimaan sinulle kiinnostavan, tuloksia tuottavan ja helppokäyttöisen materiaali- ja kurssipaketin, jonka avulla voit luonnollisesti ja vaikuttavasti tarjota valmennettavillesi laadukasta itseluottamusvalmennusta muun harjoittelun ohessa ja rinnalla.

Teorian opiskelu

Materiaali tarjoaa sinulle ensin selkeästi, tietoiskuittain esitettyä teoriatietoa itseluottamuksesta ja sen kehittämisen tavoista osana lajiharjoittelua. Tietoiskuihin tutustuminen voi olla hyvä tehdä ennen harjoitteiden toteuttamista, sillä saat niistä käsityksen siitä, minkälaisiin asioihin käytännön harjoitteet perustuvat ja siitä, mitä niissä tavoitellaan ja miksi.

Tämän materiaalin teoriaosuus ei ole kovinkaan pitkä, vaan nopeastikin luettavissa. Tämä johtuu siitä, että TrainingFocus -harjoitteiden teho perustuu käytännön työskentelyyn. Käytännön harjoittelun seurauksena teoria-asiatkin ilmenevät urheilijoiden ja valmentajien kokemuksina, kuten itsetuntemuksen ja itseluottamuksen kehittymisen tunteista. Harjoitteet perustuvat pääosin kognitiiviseen psykologiaan ja ratkaisukeskeiseen viitekehykseen, joiden opit sisältyvät taidokkaasti harjoitteiden aiheisiin, tavoitteisiin, suoritustapoihin ja tulosten tarkasteluun.

Tutustu valmentajana tietoiskujen lisäksi huolellisesti kunkin harjoitteen tavoitteisiin ja mahdollisiin vaikutuksiin jo ennen kuin toteutatte ja toistatte harjoitetta. Näin lisäät koko ajan urheilupsykologista tietämystäsi siitä, minkälaiset asiat vaikuttavat mitenkin, ja saat samalla todistaa näitä vaikutuksia käytännössä omien valmennettaviesi kanssa.

Psyykkisten taitojen ja ominaisuuksien kehittäminen tapahtuu luonnollisesti, kun harjoittelu sisällytetään kiinteästi lajiharjoitteluun ja sen rinnalle. Näin opitut taidot tulevat myös suoraan käyttöön urheilussa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Harjoitteet ja niiden lyhyet kuvaukset

Harjoitteet pyrkivät tarjoamaan helposti lähestyttäviä ja erilaisiin tilanteisiin, lajeihin ja tarpeisiin sovellettavissa olevia tehtäviä. Harjoitteiden avulla urheilijat harjoittelevat menetelmiä, ajattelutapoja ja toimia, jotka vaikuttavat myönteisesti urheilijoiden itseluottamukseen ja sen kehittymiseen.

Itseluottamus on taito, jossa meistä kukin voi tulla harjoittelun avulla huippuosaajaksi. Materiaalia käyttämällä valmentaja voi varmistaa, että urheilijoiden itseluottamus kehittyy lajiharjoittelun ohessa.

 

Urheilijan itseluottamuksen valmentaminen 1 -materiaali sisältää kuusi harjoitesivua. Jokaisella harjoitesivulla on kuvattu harjoitteen tavoitteet sekä selkeät suoritusohjeet. Harjoitesivut sisältävät lisäksi vaihdellen erilaisia vinkkejä, esimerkkejä ja kuvia liittyen harjoitteluun.

Joistain harjoitteista löydät halutessasi myös lisämateriaalia, jonka avulla voit halutessasi viedä harjoittelua vielä pidemmälle ja syvemmälle esimerkiksi yksilöllisesti joidenkin urheilijoiden kanssa tai toki myös koko ryhmän tai joukkueen kanssa.

Lisäksi jokaiselta harjoitesivulta pääset tarkastelemaan harjoitteiden lyhyitä kuvauksia, mikä helpottaa sopivien harjoitteiden löytämistä erilaisiin tilanteisiin ja tavoitteisiin.

Materiaaliin sisältyvät harjoitteet:

 • Harjoite 1: Onnistumiset hyötykäyttöön
 • Harjoite 2: Adjektiiveja avuksi itsetuntemukseen
 • Harjoite 3: Itseluottamuksen tarkkailupäiväkirja
 • Harjoite 4: Itseluottamusta itsepuheella
 • Harjoite 5: Itseluottamusta näyttelemällä
 • Harjoite 6: Itseluottamus kilpaillessa
 • Lisämateriaali: Itseluottamuksen kehittämisen muistilista
shutterstock_82074565
shutterstock_6929755

Harjoittelun tavoitteet ja hyödyt

 • Harjoittelun ensisijaisena tavoitteena on urheilijoiden sekä tietysti myös valmentajien innostuminen itseluottamuksen harjoittamiseen muun harjoittelun luontevana osana.
 • Jokainen harjoite vahvistaa myös omalla tavallaan urheilijoiden ja valmentajien sekä ryhmän tai joukkueen välistä vuorovaikutusta.
 • Urheilija saavuttaa itsetuntemuksen tason, jonka myötä itseluottamuksen harjoittaminen jatkossa onnistuu tehokkaasti.
 • Urheilija tunnistaa ja osaa hyödyntää omia pieniä ja isoja onnistumisiaan itseluottamuksen ylläpitämisessä ja kehittämisessä.
 • Urheilija oppii kiinnittämään huomiota voittopuolisesti hyviin itseluottamuksen kokemuksiin huonojen sijaan, jolloin hyvät kokemukset painottuvat.
 • Urheilija oppii säätelemään omaa itsepuhettaan eli omaa ajatteluaan ja itsensä kannustamista niin, että se tukee itseluottamusta ja suoriutumista.
 • Urheilija kokeilee rohkeasti erilaisia itseluottamuksen kehittämisen keinoja ja harjoitteita löytäen itselleen sopivimmat kehittymisen tavat.
 • Urheilija harjoittelee valmentajan johdolla säännöllisesti oman itseluottamuksen kokemisen taidon kehittämiseksi.
 • Urheilija motivoituu kehittämään ominaisuuksiaan ja taitojaan yhä lähemmäs lajin ja tasaisen hyvinvoinnin vaatimuksia.
 • Urheilija saavuttaa taidon suunnitella käytännön toimia ja harjoitteita, jotka ylläpitävät ja auttavat tarvittaessa palauttamaan itseluottamuksen tunteen kilpailutilanteissa.

Inspiroivia harjoittelun hetkiä! Kertaa ja opiskele halutessasi vielä täsmäohjeet alta!

 • Valmentajan kannattaa aloittaa materiaalin käyttö tutustumalla tietoiskuihin. Tietoiskut sisältävät itseluottamuksen harjoittamiseen liittyvää tietoa, jonka ymmärtäminen ja hallitseminen edesauttavat niin motivoitumista harjoitteiden toteuttamiseen kuin oivalluksia siihen, miksi ja miten harjoitteet tulevat vaikuttamaan urheilijoiden kehittymiseen.

 

 • Tutustu rauhassa harjoitteen alussa esitettyihin harjoitteen tavoitteisiin. Ne kertovat, miksi harjoite kannattaa tehdä. Samalla ne ilmaisevat, minkälaisia asioita urheilupsykologiassa ja psyykkisessä valmentautumisessa tavoitellaan ja miksi. Tavoitteet sisäistämällä valmentaja lisää merkittävästi urheilupsykologista tietopankkiaan.

 

 • Voit halutessasi jatkaa tutustumalla harjoitteiden lyhyisiin kuvauksiin. Niiden avulla saa nopean käsityksen siitä, mitä harjoitellaan ja miksi, miten harjoittelu etenee ja minkälaisia harjoitteita on tarjolla.

 

 • Harjoitteet voidaan suorittaa järjestyksessä, jolloin niistä muodostuu itseluottamuksen kehittämisen pitkäjänteinen prosessi. On myös mahdollista valita harjoitteita yksittäin missä järjestyksessä tahansa sitä mukaa, kun ne tuntuvat soveltuvan lajiharjoittelun osaksi.

 

 • Ota rohkeasti lajiharjoituksesta se aika, joka harjoitteen toteuttamiseen vaaditaan. Se ei koskaan ole pois lajilta, vaan lisää pidemmällä tähtäimellä laatua ja onnistumisen todennäköisyyttä.

 

 • Yleensä urheilijat ottavat harjoitteet mielenkiinnolla ja ilolla vastaan ja suorastaan vaativat, että niitä tehdään jatkossakin. Ainakin isossa ryhmässä saattaa kuitenkin olla myös sellaisia urheilijoita, jotka eivät heti halua lähteä täysillä mukaan johonkin harjoitteeseen. Tästä ei pidä hätääntyä, ja urheilijoille tulee antaa aikaa tottua uusiin juttuihin. Tärkein motivaation lähde ja osoitus asian tärkeydestä on valmentaja itse. Kun valmentaja uskoo asiaan ja sitkeästi ottaa harjoitteita mukaan lajiharjoitukseen, vähitellen kaikki urheilijat pääsevät mukaan ja myös hyötyminen harjoitteista lisääntyy koko ajan.

 

 • Toista kaikkia harjoituksia yhä uudelleen sopivaksi katsomallasi tavalla. Kun harjoituksia tehdään useasti pieninä paloina, urheilijat saavat mahdollisuuden löytää omia hyviä tapoja. Huomaat pian, kuinka sinä itse ja urheilijat alatte soveltaa harjoitteita omaan lajiin ja omaan tilanteeseen. Tämä on enemmän kuin toivottua ja sallittua!

 

 • Ota myös valmentajana rohkeasti itsellesi aikaa kehittyä. Tarkastele ja arvioi omaa kehittymistäsi ennen kuin arvioit urheilijoiden kehittymistä. Anna itsesi olla ensin epävarma. Sinun ei tarvitse pelätä, että tekisit jotain vakavia virheitä. Kun kuuntelet urheilijoita, saat vähitellen tietää, mitä he toivovat ja miltä heistä tuntuu. Kehitytte yhdessä!