Tavoitteet

Harjoitteiden lyhyiden kuvauksien avulla voit tutustua nopeasti etukäteen harjoitteiden tavoitteisiin ja toteutustapoihin.

Lyhyet kuvaukset auttavat suunnittelemaan harjoittelua ja valitsemaan sinulle ja valmennettavillesi sopivia harjoitteita.

Harjoite 1: Onnistumiset hyötykäyttöön

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on opetella kiinnittämään enemmän huomiota omiin onnistumisiin, ja käyttämään onnistumisia hyödyksi oman itseluottamuksen kehittämisessä.

Harjoite sisältää kaksi tehtävää, joista ensimmäisessä lasketaan onnistumisia lajiharjoitusten aikana ja toisessa kuvitellaan aiempia onnistumisia ennen suoritusta.

Harjoite 2: Adjektiiveja avuksi itsetuntemukseen

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

 

Tavoitteena on lisätä urheilijoiden itsetuntemusta, jotta he voivat jatkossa työskennellä tehokkaasti itseluottamuksen ja muiden psyykkisten ominaisuuksien kehittämiseksi.

Harjoitteessa on annettu valmiiksi erilaisia ominaisuuksia, joista urheilijat voivat valita itseään parhaiten kuvaavia. Samalla joukkue tai ryhmä työskentelee yhdessä pohtien, mitä sanat tarkoittavat, mitkä ovat niiden vastakohtia ja mitä uusia voidaan keksiä.

Harjoite 3: Itseluottamuksen tarkkailupäiväkirja

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Harjoitteen tavoitteena on, että valmennettava huomioi voittopuolisesti hyviä itseluottamuksen kokemuksia huonojen sijaan, ja oppii näin tunnistamaan tilanteita, jotka vaikuttavat myönteisesti omaan itseluottamuksen kokemiseen.

Harjoitteessa tarkkaillaan sovitun ajanjakson ajan omia hyviä itseluottamuksen kokemuksia kirjaten niitä haluttaessa ylös päiväkirjalomakkeeseen.

Harjoite 4: Itseluottamusta itsepuheella

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

 

Tavoitteena on tarkkailla ja kehittää omaa itsepuhetta, eli tapoja, joilla ohjaa omaa toimintaansa ja kannustaa itseään kohti tavoitteitaan.

Harjoitteessa urheilijat tarkkailevat itsepuhettaan. Kun he huomaavat onnistuvansa itselleen sopivan itsepuheen tuottamisessa, he saavat leikkimielisessä kisassa pisteen.

Harjoite 5: Itseluottamusta näyttelemällä

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

 

Tavoitteena on käyttää näyttelemisen keinoja avuksi oman itseluottamuksen harjoittelussa.

Harjoitteessa pohditaan ensin itse ja muiden avustuksella, miltä kukin näyttää, kun itseluottamus on korkealla. Valmentajan avulla harjoitellaan toimimaan ja kokemaan hyvää itseluottamusta haastavissakin tilanteissa. Ensin teeskennellään ja näytellään hyvää itseluottamusta, vaikka jännittäisikin, eikä itseluottamus aluksi tuntuisi oikeasti hyvältä.

Harjoite 6: Itseluottamus kilpaillessa

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on oppia tietoisesti säätelemään itseluottamuksen kokemusta kilpailujen tai pelin eri vaiheissa.

Harjoitteessa luodaan ja harjoitellaan kilpailu- tai pelitilanteiden eri vaiheisiin itseluottamusankkurit, eli ajatukset ja toiminnot, jotka auttavat ylläpitämään itseluottamuksen kokemuksen tai tarvittaessa nostamaan sen takaisin ylös.