Tavoitteet

Harjoitteiden lyhyiden kuvauksien avulla voit tutustua nopeasti etukäteen harjoitteiden tavoitteisiin ja toteutustapoihin.

Lyhyet kuvaukset auttavat suunnittelemaan harjoittelua ja valitsemaan sinulle ja valmennettavillesi sopivia harjoitteita.

Harjoite 1: Vahvuuksien kirjaaminen

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on vahvistaa valmentajan ja urheilijoiden välistä vuorovaikutusta, joka rakentaa vahvaa pohjaa itseluottamuksen kokemiselle ja kehittämiselle. Tavoitteena on myös oppia tuntemaan omia vahvuuksia ja lisätä näin itsetuntemusta.

Harjoitteessa valmentaja kirjaa jokaisesta urheilijastaan ylös vahvuuksia, eli asioita, joissa he ovat hyviä ja taitavia. Kirjaamisen jälkeen valmentaja kertoo selvästi ja usein urheilijoille näistä vahvuuksista.

Harjoite 2: Onnistumisen elämysten uudelleen kuvittelu

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

 

Tavoitteena on hyödyntää tapahtuneita onnistumisia sekä itseluottamuksen kehittämisessä että onnistuneiden suoritusten todennäköisyyden lisäämisessä.

Harjoitteessa urheilijat ja valmentajakin palauttavat mieleen erilaisia, pieniä ja isoja, onnistumisia uran varrelta. Onnistumisia käydään sitten mielikuvissa uudelleen läpi pohtien, mistä onnistuminen johtui ja miltä se tuntui.

Harjoite 3: Kysymyksiä ja keskusteluja itsetuntemuksesta ja itseluottamuksesta

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on auttaa urheilijoita kehittämään omaa itsetuntemustaan ja lisäämään ymmärrystä liittyen omiin ajatuksiin ja kokemuksiin omasta itseluottamuksesta. Samalla valmentaja saa lisää tietoa urheilijoistaan, joiden avulla urheilijoiden itseluottamusta on helpompaa kehittää.

Harjoitteessa urheilijat keskustelevat tai kirjaavat vastauksia kysymyksiin valmentajan valitsemalla tavalla.

Harjoite 4: Itseluottamuksen kehittäminen

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

 

Harjoitteen tavoitteena on oppia työskentelemään aktiivisesti oman itseluottamuksen kehittämiseksi.

Harjoitteessa valitaan harjoituksista ja tapahtumista hetkiä, joissa urheilijat usein kokevat hyvää itseluottamusta. Näihin hetkiin kiinnitetään jatkossa useammin ja voimakkaammin huomiota, jolloin itseluottamuksen kokemus vahvistuu entisestään ja tulee yhä tutummaksi.

Harjoitteessa edetään yksilölliseen tahtiin vaiheeseen 2, jossa itseluottamuksen tunnetta pyritään tietoisesti nostamaan, jos se jostain syystä laskee.

Harjoite 5: Itseluottamus syntyy virheitä sietämällä

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

 

Tavoitteena on opetella suhtautumaan virheisiin oppimiskokemuksina, jolloin virheet eivät heilauttele itseluottamusta niin voimakkaasti eivätkä aiheuta epäonnistumisen pelkoa.

Harjoitteessa opetellaan valmentajan johdolla virheisiin suhtautumiseksi uusi rutiini, jota käytetään aina, jos tuntuu, että virhe tai muu vastoinkäyminen turhauttaa tai harmittaa liikaa.

Harjoite 6: Itseluottamusmerkit

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on oppia, minkälaiset kehon merkit itsellä viestittävät itseluottamuksesta, ja käyttää näitä merkkejä itseluottamuksen tunteen korjaamiseksi aina tarvittaessa.

Harjoitteessa urheilijat kokeilevat, mitkä itseluottamusmerkit ovat itselle sopivia. Kun merkit ovat löytyneet niitä harjoitellaan ja käytetään aina kun itseluottamus tarvitsee jostain syystä vahvistusta.