Tavoitteet

 • Valmennettavat saavuttavat hyviä itseluottamuksen kokemuksia yhä helpommin ja useammin.
 • Varmistaa, että erilaiset harjoitustilanteet ja tapahtumat ovat tärkeitä itseluottamuksen kehittymisen ja sitä kautta itsetunnon vahvistumisen mahdollisuuksia.
 • Harjoitella vaikuttamaan omiin ajatuksiin ja tunteisiin niin, että huonon itseluottamuksen hetkinä voi itse nostaa itseluottamuksen kokemustaan takaisin hyväksi.

Suoritusohjeet

 1. Pyydä urheilijoita ajattelemaan ja valitsemaan jokin hetki tai asia, joka usein tuottaa harjoitusten aikana heille tunteita ja ajatuksia, kuten ”olen hyvä”, ”minä osaan” tai ”tämä on kivaa ja minä opin”.
 2. On tärkeää, että kaikki pyrkivät valitsemaan sellaisia hetkiä ja asioita, joita voidaan jatkossa toistaa. Eli valitaan sellaisia hetkiä ja asioita, joita tilanteissa usein tapahtuu.
 3. Voit myös harkita monipuolisempaa vaihtoehtoa, jossa tulostat jokaiselle valmennettavalle harjoitelomakkeen. Sen käyttö edesauttaa harjoituksen onnistumista ja tehoa. Urheilijat valitsevat ja kirjaavat lomakkeeseen useampia asioita ja tilanteita, jotka tuottavat heille usein hyvän itseluottamuksen kokemuksia.
 4. Seuraavien harjoitusten aikana toimitaan seuraavasti edeten vaiheesta 1 vaiheeseen 2 yksilöllisesti, kun valmentaja katsoo taitojen kehittyneen sopivasti:

Harjoitusvaihe 1

Urheilija huomioi aina, kun hän kohtaa valitsemansa, hyvää itseluottamusta tuottavan tilanteen ja kertoo siitä ääneen muille.

Urheilija oppii näin kokemaan vahvoja itseluottamuksen tunteita, ja hyvä itseluottamuksen tunne on yhä helpommin ja nopeammin saavutettavissa.

Esimerkkejä urheilijoiden valitsemista asioista ja hetkistä voisivat olla:

 • Tunnen hyvää itseluottamusta, kun olen valmistautunut hyvin ja olen pirteä.
 • Tunnen, hyvää itseluottamusta, kun joku kehuu minua.
 • Tunnen hyvää itseluottamusta, kun keskustelemme yhdessä jostain asiasta.
 • Tunnen hyvää itseluottamusta, kun onnistun uudessa liikkeessä tai taidossa tai yleensä jossain pienessäkin asiassa.
 • Tunnen hyvää itseluottamusta, kun teemme tekniikkaharjoittelua.
 • Tunnen hyvää itseluottamusta, kun minulla on varusteet ja välineet kunnossa.
 • Tunnen hyvää itseluottamusta, kun saan suoritettua tehtävän loppuun.
 • Tunnen hyvää itseluottamusta, kun saan rauhassa miettiä, miten suoritan ja suoriuduin.

Harjoitusvaihe 2

Kun urheilija on kehittynyt taitavaksi tunnistamaan ja kokemaan vahvoja itseluottamuksen tunteita valituissa tilanteissa, urheilija voi alkaa harjoitella korjaamaan itseluottamuksen tunteitaan, kun ne jostain syystä heilahtavat huonommiksi:

 1. Kun urheilija huomaa kokevansa huonoja itseluottamuksen tunteita, kuten ”en osaa”, ”ei tästä tule mitään”, ”en pysty”, palaa hän mielikuvissaan vaiheessa 1 harjoiteltuihin tilanteisiin, joissa hän kokee hyvää itseluottamusta. Mielikuvan avulla urheilija antaa hyvän itseluottamuksen tunteen nousta uudelleen mieleen.
 2. Kun itseluottamus tuntuu taas olevan ok, jatketaan meneillään olevaa tehtävää.
 3. Harjoitetta toistetaan aina uudelleen valiten uusia ja toistaen vanhoja tilanteita. Toistoja tarvitaan valtavia määriä, jotta itseluottamuksen tunteiden tietoinen hallinta kehittyy huippuunsa.

Vinkkejä

 • Jos valmennettavana on iso pelijoukkue tai muu iso ryhmä, voi valmentaja asettaa itselleen tavoitteeksi auttaa esimerkiksi kahta pelaajaa tai henkilöä kerrallaan niin, että kauden aikana kukin tulee lopulta huomioiduksi harjoitteen avulla. Kiire ei ole, ja harjoitetta onkin tarkoitus viedä läpi aina uudelleen.
 • Valmentaja voi parhaansa mukaan pyrkiä vaikuttamaan siihen, että valmennettava kohtaa mainitsemiaan tilanteita, joissa hän voi vahvistaa hyvän itseluottamuksen tunteitaan. Valmentaja voi esimerkiksi kehua erityisinä hetkinä tarjoten mahdollisuuden hyvän itseluottamuksen tunteeseen. Tai valmentaja voi muistuttaa urheilijaa asiasta, kun hän on lämmitellyt hyvin: ”Taidat olla nyt tosi hyvin valmistautunut ja näytät luottavaiselta, olenko oikeassa?”

Voit huomata kuinka:

 • Valmennettavat raportoivat, että he huomaavat tietoisemmin, kuinka hyvä itseluottamuksen kokemus nousee mieleen.
 • Urheilijat alkavat jopa ”vaatia”, että valmentaja toimii sellaisilla tavoilla, jotka nostavat heidän itseluottamuksen kokemusta. Tämä on hyvä merkki hyvin toimivasta ja avoimesta ilmapiiristä ja vuorovaikutuksesta harjoitusryhmässä tai joukkueessa.
self_3
shutterstock_82074565

Harjoitteen lyhyt kuvaus:

 

Harjoitteen tavoitteena on oppia työskentelemään aktiivisesti oman itseluottamuksen kehittämiseksi.

Harjoitteessa valitaan harjoituksista ja tapahtumista hetkiä, joissa urheilijat usein kokevat hyvää itseluottamusta. Näihin hetkiin kiinnitetään jatkossa useammin ja voimakkaammin huomiota, jolloin itseluottamuksen kokemus vahvistuu entisestään ja tulee yhä tutummaksi. Harjoitteessa edetään yksilölliseen tahtiin vaiheeseen 2, jossa itseluottamuksen tunnetta pyritään tietoisesti nostamaan, jos se jostain syystä laskee.

 

 

Pohdiskele ja vastaa alla oleviin kysymyksiin saadaksesi harjoittelusta jatkossakin maksimaalisen hyödyn ja kerrataksesi, mitä olet saanut:

 

 1. Minkälaisia myönteisiä vaikutuksia olet huomannut harjoitteen toteuttamisen tuloksena itsessäsi tai valmennettavissasi?
 2. Ota pohdinnoissasi huomioon tekemienne toistojen määrä – oletteko kokeilleet vasta ensimmäisen tai muutaman kerran, vai oletteko jo päässeet tarkastelemaan vaikutuksia ja tuloksia pidemmällä ajalla, kymmenien toistojen jälkeen?
 3. Miten aiot tai aiotko hyödyntää tätä harjoitetta jatkossa? Jatkatko samalla tavoin tai voitko kenties muuntaa sitä vielä enemmän juuri omaan valmennustapahtumaasi tai lajiisi soveltuvaksi?