Tervetuloa itseluottamuksen valmentamisen pariin! Tässä harjoituksessa hyödynnetään näkökulman vaihtoa: kehitetään itseluottamusta tarkastelemalla, milloin se on hyvä!

Tavoitteet

 • Urheilijat tutustuvat itseen ja erityisesti omaan itseluottamuksen kokemukseen.
 • Valmennettavat oppivat tunnistamaan tilanteita, jotka vaikuttavat myönteisesti omaan itseluottamuksen kokemukseen.
 • Urheilijat oppivat kääntämään huomion enemmän niihin tilanteisiin, kun itseluottamus tuntuu hyvältä niiden tilanteiden sijaan, joissa itseluottamus on jostain syystä alhainen.

Se mihin kiinnitämme huomiota, vahvistuu.

Kiinnittämällä huomiota voittopuolisesti hyviin itseluottamuksen tunteisiinsa ihminen useimmiten alkaa myös toistaa käytännössä enemmän niitä asioita, jotka kehittävät itseluottamusta korkeammaksi!

Suoritusohjeet

 • Jaa valmennettaville oheiset itseluottamuksen tarkkailupäiväkirjalomakkeet. (Lomakkeita voi kopioida tarvittavan määrän.)
 • Pyydä urheilijoita tarkkailemaan esimerkiksi seuraavien neljästä kahdeksaan yhteisen tapahtuman ajan itseään seuraavasti: aina kun valmennettava huomaa kokevansa hyvää itseluottamusta, käy hän kirjaamassa lomakkeeseen, miten, milloin ja miksi tämä tapahtui.
 • Muistuta osallistujia aina välillä tästä tarkkailutehtävästä.
 • Kerro myös itse urheilijoillesi, kun havainnoit heidän olevan hyvässä itseluottamuksen tilassa. Näin valmennettava saa kokemuksia siitä, minkälaisissa tilanteissa hän ainakin ulospäin näytti omaavan hyvän itseluottamuksen tilan.
 • Kun etukäteen sovitut tarkkailukerrat ovat ohi, keskustellaan harjoitteen herättämistä ajatuksista. Korostetaan, kuinka olennaista on olla taitava huomaamaan, kun itsellä on hyvä itseluottamuksen tila. Sillä tavalla on mahdollista kokea hyvää itseluottamusta mahdollisimman usein ja pitkään.

Esimerkki itseluottamuspäiväkirjasta

Itseluottamuksen tarkkailupäiväkirja

 

HARJOITUSTAPAHTUMA:

 

 

Päivämäärä, paikka

 

Valmentaja

 

ITSELUOTTAMUKSEN KOKEMUS

 

Muistiinpanot siitä, missä kohdin harjoitustapahtumaa, ja mitä tehdessä koin hyvää itseluottamusta:

 

MISTÄ JOHTUI, MILTÄ TUNTUI?

 

Pohdintoja ja ajatuksia siitä, mistä hyvä itseluottamuksen tunne yllä mainittuina hetkinä johtui, ja miltä se tuntui:

 

Lajiharjoitus

Tiistai 4.3.

Lajivalmentaja paikalla

 

 

Alkuverryttelyssä hyvä itseluottamus, kun tehtiin lopuksi nopeampia vetoja.

Korkea itseluottamus, kun onnistuin lopulta tekniikassa treenin loppuvaiheilla.

 

Taidan kokea hyvää itseluottamusta, kun teen nopeusvoimaa - tuntuu, että minusta on mihin vain! Ja myös kun yritys palkitaan lopulta.
Lihashuolto kotona

Keskiviikko 5.3.

 

Ei valmentajaa

 

 

Itseluottamus tuntui hyvältä, kun olin tehnyt koko lihashuolto-ohjelman loppuun asti.

Tuntui hyvältä myös, kun venytin jalkoja, ja huomasin, että lihakset ovat väsyneet.

Itseluottamus tuntui ehkä siksi hyvältä, kun tykkään, kun asiat on hoidettu hyvin, ja tunnen, että palaudun hyvin tulevaan treeniin ja kisaan.

Voit huomata kuinka:

 • Valmennettavat alkavat raportoida aikaisempaa enemmän kokemuksia korkeasta itseluottamuksen tilasta ja ovat paremmin selvillä, miltä hyvä itseluottamus juuri itsellä tuntuu.
 • Valmennettavien hyväntuulisuus ja tekemisestä nauttiminen voivat lisääntyä, kun huomio kiinnittyy enemmän hyvään itseluottamuksen tilaan haasteiden sijaan.
 • Ryhmän tai joukkueen suorituskyky voi lisääntyä, kun ryhmän itseluottamus kasvaa kokonaisuutena yksilöiden myönteisten kokemuksien seurauksena.
shutterstock_55530706
shutterstock_82074565
Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Harjoitteen tavoitteena on, että valmennettava huomioi voittopuolisesti hyviä itseluottamuksen kokemuksia huonojen sijaan, ja oppii näin tunnistamaan tilanteita, jotka vaikuttavat myönteisesti omaan itseluottamuksen kokemiseen.

Harjoitteessa tarkkaillaan sovitun ajanjakson ajan omia hyviä itseluottamuksen kokemuksia kirjaten niitä haluttaessa ylös päiväkirjalomakkeeseen.

 

Pohdiskele ja vastaa alla oleviin kysymyksiin saadaksesi harjoittelusta jatkossakin maksimaalisen hyödyn ja kerrataksesi, mitä olet saanut:

Minkälaisia myönteisiä vaikutuksia olet huomannut harjoitteen toteuttamisen tuloksena itsessäsi tai valmennettavissasi?

Ota pohdinnoissasi huomioon tekemienne toistojen määrä – oletteko kokeilleet vasta ensimmäisen tai muutaman kerran, vai oletteko jo päässeet tarkastelemaan vaikutuksia ja tuloksia pidemmällä ajalla, kymmenien toistojen jälkeen?

Miten voit hyödyntää tätä harjoitetta jatkossa? Jatkatko samalla tavoin tai voitko kenties muuntaa sitä vielä enemmän juuri omaan valmennustapahtumaasi tai lajiisi soveltuvaksi?