Tervetuloa itseluottamuksen valmentamisen pariin! Tässä harjoituksessa harjoitellaan ylläpitämään hyvää itseluottamuksen tunnetta kilpailutilanteissa.

Tavoitteet

 • Urheilijat harjoittelevat kilpailutilanteisiin sopivat ankkurit, eli ajatukset tai toiminnot, jotka ylläpitävät ja tarvittaessa nostavat itseluottamuksen kokemusta niin, että suorituskyky säilyy optimaalisena.

Ankkuri = itseluottamuksen tunteen herättävä ajatus tai toiminto tai muu asia.

Esimerkiksi:

 • syvään hengittäminen tuoden rauhallisen ja itsevarman olon
 • voimakas uloshengitys tuoden taistelutahtoa ja itseluottamuksen takaisin
 • mielikuva itsestä palkintopallilla aiemmin voitetussa kisassa
 • juominen juomapullosta tuntien samalla, kuinka vesi tuo voimaa ja energiaa

Suoritusohjeet

 • Urheilijat laativat itselleen itseluottamusankkurit alla olevien ohjeiden mukaisesti. Urheilijoille jaetaan tätä varten ohessa oleva harjoituslomake.
 • Lomakkeessa on esillä kilpailun seuraavat osat: 1. valmistautuminen, 2. kilpailuaika ja 3. kilpailun jälkeinen aika. Valitkaa näihin osiin vaiheet, joihin kukin haluaa suunnitella itseluottamusankkurit: Esimerkiksi valmistautumiseen voisi valita vaiheiksi aamun, lämmittelyn ja hetken ennen aloitusta.
 • Pohtikaa, mitä kukin urheilija voisi ajatella tai tehdä, jotta itseluottamus pysyy hyvänä tai nousisi uudestaan valituissa kilpailun vaiheissa, jos se jostain syystä on horjahtanut.
  • Aloittakaa miettimällä, onko kukin jo aiemminkin tehnyt tai ajatellut valituissa vaiheissa jotain, mikä on auttanut itseluottamuksen ylläpitämisessä tai korjaamisessa. Jos löytää tällaisia asioita, on olemassa jo valmiiksi toimivia ankkureita.
  • Jos valmiita ankkureita ei tule mieleen, kukin valitsee jokaiseen haluamaansa vaiheeseen jonkin uuden ankkurin, jonka ajattelee voivan toimia itseluottamuksen ylläpitäjänä tai nostajana.
 • Kun ankkurit on suunniteltu valmiiksi, aloittakaa niiden harjoittelu: Suunnitelluissa kilpailun vaiheissa urheilija toteuttaa suunnittelemansa ankkurin ja pyrkii samalla kokemaan voimakasta itseluottamusta. Vähitellen ankkuri alkaa itsestään tuottamaan korkean itseluottamuksen kokemuksen.

Esimerkki:

 

Kilpailun vaiheen ja ankkurin suunnittelu ja valinta:

Urheilija valitsee vaiheeksi juuri kilpailun alkua edeltävän hetken ja siihen ankkuriksi voimakkaan uloshengityksen. Uloshengitys tarkoittaa hänelle ylpeyttä itsestä ja voimakasta halua päästä aloittamaan eli samalla voimakasta itseluottamuksen kokemusta.

 

Kilpailun vaihe Toivottu itseluottamuksen tila Ankkuri, joka auttaa toivottuun tunteeseen
Suoritusta edeltävä hetki Ylpeys itsestä ja voimakas halu päästä aloittamaan suoritus Uloshengitys

 

Kun ankkurit on suunniteltu valmiiksi, aloitetaan niiden harjoittelu:

Suunnitelluissa kilpailun vaiheissa urheilija toteuttaa suunnittelemansa ankkurin ja pyrkii samalla kokemaan voimakasta itseluottamusta. Vähitellen ankkuri alkaa itsestään tuottamaan korkean itseluottamuksen kokemuksen.

Esimerkin mukaisesti:

Aina, kun urheilija on aloittamassa suoritusta tai esiintymistä, hän suorittaa voimakkaan uloshengityksen ja antaa itseluottamuksen nousta korkealle tuntien ylpeyttä ja halua päästä suorittamaan. Pian urheilija huomaa, kuinka itseluottamus pysyy hyvänä jo senkin vuoksi, että hän tietää omaavansa keinot tarvittaessa vaikuttaa omaan itseluottamuksen tunteeseen.

Vinkkejä

 • Jos harjoite on urheilijalle aivan uusi, on hyvä valita ensin vain yksi kilpailun vaihe ja siihen yksi harjoiteltava ankkuri. Myöhemmin ankkureita voi suunnitella ja harjoitella lisää.
 • Ankkurit voidaan harjoitella toimimaan lisäksi myös mielikuvaharjoittelun avulla:

  Edellisen esimerkin mukaisesti: Urheilija kuvittelee itsensä johonkin tilanteeseen, jossa hän koki voimakasta halua päästä aloittamaan ja ylpeyttä itsestään eli voimakasta itseluottamusta. Kuvitellessaan tuota tilannetta, hän antaa itseluottamuksen, ylpeyden ja suoritushalun tunteen levitä mahdollisimman voimakkaasti mieleen ja kehoon. Kun tunne tuntuu mahdollisimman voimakkaana, hän suorittaa ankkurinsa, eli hengittää voimakkaasti ulos. Hän harjoittelee näin, kunnes huomaa, että voimakas uloshengitys alkaa itsestään tuottaa suoritushalun, ylpeyden ja itseluottamuksen tunteita.

Voit huomata kuinka:

 • Urheilijat ovat tietoisempia itseluottamuksen tunteistaan ja niiden merkityksestä kilpailu- tai pelitilanteissa.
 • Urheilijat työskentelevät tietoisesti ylläpitääkseen itseluottamuksen kokemuksen tai nostaakseen sen ylös, jos se heilahtelee.
shutterstock_106892276
shutterstock_82074565
Harjoitteen lyhyt kuvaus:

Tavoitteena on oppia tietoisesti säätelemään itseluottamuksen kokemusta kilpailujen tai pelin eri vaiheissa.

Harjoitteessa luodaan ja harjoitellaan kilpailu- tai pelitilanteiden eri vaiheisiin itseluottamusankkurit, eli ajatukset ja toiminnot, jotka auttavat ylläpitämään itseluottamuksen kokemuksen tai tarvittaessa nostamaan sen takaisin ylös.

 

Pohdiskele ja vastaa alla oleviin kysymyksiin saadaksesi harjoittelusta jatkossakin maksimaalisen hyödyn ja kerrataksesi, mitä olet saanut:

Minkälaisia myönteisiä vaikutuksia olet huomannut harjoitteen toteuttamisen tuloksena itsessäsi tai valmennettavissasi?

Ota pohdinnoissasi huomioon tekemienne toistojen määrä – oletteko kokeilleet vasta ensimmäisen tai muutaman kerran, vai oletteko jo päässeet tarkastelemaan vaikutuksia ja tuloksia pidemmällä ajalla, kymmenien toistojen jälkeen?

Miten voit hyödyntää tätä harjoitetta jatkossa? Jatkatko samalla tavoin tai voitko kenties muuntaa sitä vielä enemmän juuri omaan valmennustapahtumaasi tai lajiisi soveltuvaksi?

Harjoite sopii urheilijalle tai joukkueelle, joka tietää valmistautuvansa johonkin tiettyyn, voimakkaasti itseluottamusta haastavaan tilanteeseen.

Kun suunnittelee etukäteen, miten aikoo toimia itseluottamuksen tunteen kanssa, on helpompaa ja todennäköisempää toimia mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Tällöin suoritus häiriintyy mahdollisimman vähän, vaikka itseluottamus horjahtaisikin.

Urheilija tai joukkue laatii erityisen suunnitelman itseluottamuksen kokemustaan voimakkaasti haastavaan tilanteeseen.

Esimerkki:

Urheilija on huomannut itseluottamuksensa horjuvan erityisesti silloin, kun tietää etukäteen vastustajan olevan heikompi kuin itse. Häntä alkaa pelottaa, että "mitä jos sittenkin häviää, se olisi noloa". Urheilija on huomannut, että hyvän itseluottamuksen kokemiseen liittyy hänellä kiinnostuksen ja omien kehittymismahdollisuuksien kokeminen ennen kilpailua sekä rauhallisuus alkuverryttelyssä. Urheilija on harjoitellut näiden ankkuroimista kilpailutilanteissa.

Urheilija laatii nyt suunnitelman, jonka mukaan seuraavalla kerralla, kun vastassa on itseä heikommaksi arvioitu vastustaja, pysyttelee hän tietoisesti rauhallisena alkuverryttelyssä hengittäen muutaman kerran rauhallisesti syvään, jos hän huomaa hermostumisen merkkejä. Lisäksi urheilija päättää tietoisesti suhtautua turnaukseen ja otteluun kiinnostuksella ajatellen, että on hienoa, että hänet on sijoitettu vastustajaa korkeammalle, sillä se kertoo kehittymismahdollisuuksista riippumatta siitä, miten tämä ottelu sujuu. Urheilija pyytää valmentajaa tai kaveriaan muistuttamaan itseään tästä, jos he huomaavat hänen hermoilevan.